söndag 18 juni 2017

Veckoplan v. 25

Precis som förra veckan är min utgångspunkt att ta det lite lugnt, öka andelen likvider och börja fasa ned lite inför sommaren. Kommer bli både färre aktieorder och blogginlägg över midsommar.

Bosjö har jag bevakat en tid. Förra veckan sjönk den åter under 114 kronor. Jag är inte benägen att köpa över 110 kronor på grund av kursrisken. med beaktande av att ex-datum är i slutet av juni inför juliutdelningen skulle jag möjligen kunna tänka mig att köpa en halv post vid 112 kronor eftersom juliutdelningen så att säga motsvarar ett kursfall till 110 kronor. Det är dock ett nollsummespel så lutar åt att jag avvaktar.

Handelsbanken handlas till rimliga nivåer på YOC 4,15 procent (och med största sannolikhet 4,25 procent med utdelningstillväxt 2018 inräknad). Eftersom min portföljandel är lägre än optimalt på strax över 1 procent jämfört med mål om minst 2,5 procent siktar jag på att köpa ytterligare en handfull aktier så länge kursen är på nuvarande nivåer runt 120 kronor.

H&M har jag redan fullgod position i. Ska under 200 kronor om jag ska öka mer (YOC 5 procent vid 195 kronor). Min magkänsla är dock att de största besvikelserna redan är inprisade i rapporten den 29 juni och att marknaden redan har tagit höjd för att H&M inte på långa vägar når KJP mål om tvåsiffrig tillväxt i år.

Kopparbergs har vänt nedåt igen sedan pundet försvagats. Jag tycker fortfarande att aktien är för dyr över 200 kronor vilket innebär att den ska ned minst 15 procent innan jag ökar. Det lär knappast ske i veckan men börjar åtminstone bevaka mer aktivt igen.

Till sist ska det bli spännande att se om Serneke når ny ATH över 120 kronor efter beskedet förra veckan om att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen som innehåller Karlatornet. Det är bara 1,5 procent upp så det tror jag att aktien klarar.

Önskar alla läsare en lugn vecka och en fin midsommar så småningom!

lördag 17 juni 2017

Veckosammanfattning: likviden ökar som planerat

Var inför veckan inställd på att öka min likvid på sikt och minska andelen köp något. Normalt spenderar jag mellan 10-25 procent av min månadsinsättning varje vecka. Den här veckan har jag spenderat ungefär 5 procent. Därmed ökar min likvid eftersom det kommer finnas kapital kvar inför nästa månadsinsättning.

Två köp har det dock blivit. Bägge löpande påfyllning i kärninnehav:

H&M ökade jag i med ytterligare en handfull aktier i intervallet 200-202 kronor. Jag tog fasta på att försäljningen trots allt ökade mer än motsvarande period föregående år. Att KJP och analytikerna har haft orimligt höga förväntningar är deras huvudverk. Nu handlas aktien till en YOC över 4,85 procent vilket innebär en viss riskpremie. Mitt mål är 4 procent utdelning årligen från H&M. Det når jag vid nuvarande köpkurs även om utdelningen skulle sänkas till 8 kronor.

Handelsbanken blev det också en handfull aktier i. Med en sannolik utdelningshöjning i åtanke handlas aktien till en YOC på över 4,25 procent mot 2018 års förväntade utdelning (5,25 kronor min gissning) och det är gott nog för att motivera att öka.

Kopparbergs har vänt nedåt igen i veckan. Är inte förvånad men återstår att se hur långt ned vi ska.

Mest glädjande i veckan annars nyheten om att Serneke har beviljats tillstånd av kommunstyrelsen för detaljplanenen som avser Karlatornet. Därmed har det på förhand mest känsliga hindret på vägen passerats och risken i Serneke måste nu därför bedömas som väsentligt lägre än för ett halvår sedan.


torsdag 15 juni 2017

Kommunstyrelsen godkänner Karlatornet

Ikväll kom den nyhet alla aktieägare i Serneke har väntat på: kommunstyrelsen godkände detaljplanen för Karlatornet.

Göteborgsposten väljer denna gång en kritisk vinkel som ifrågasätter att inga andra förslag hade lagts fram liksom att de flesta politiker i kommunfullmäktige förefaller stå bakom projektet.

Jag är ärligt talat också lite förvånad över att inga andra förslag eller opposition har framkommit. Samtidigt kan jag tycka att projektet har varit känt ganska länge nu. Media har skrivit flitigt om det tidigare och den som har velat påverka har haft alla möjligheter i världen att vända sig till sina lokala politiker i frågan.

Som vanligt blir det väl så att när spadtagen väl ska tas och det börjar bli konkret så kommer överklaganden som ett brev på posten. Mycket kan förstås gå fel på vägen och justeringar kan behöva göras men det går inte att komma ifrån att detta var mycket positivt för Serneke.

Detta var dock den stora politiska prövningen för Sernekeprojektet och den är nu passerad. Det minskar väsentligt risken i projektet och Sernekeaktien.

söndag 11 juni 2017

Veckoplan v. 24

Tycker det blir allt svårare att hitta bra aktier att öka i för varje vecka som går. Det är inte bara det att aktiekurserna fortsätter uppåt utan framförallt att jag redan har såpass stora innehav i de flesta aktier som just nu handlas på rimliga nivåer att det bär mig emot att öka ytterligare då portföljen skulle bli alltför obalanserad med för stor risk i enskilda aktier som följd.

Det jag vill öka i, där portföljen är underviktad, är kvartalsutdelare och månadsutdelare med något högre utdelning och risk. I när samtliga dessa aktier är kursrisken dock i högsta laget just nu. Eftersom i synnerhet preffar och enfastighetsaktier kan behöva säljas av i framtiden är det inte oviktigt att köpa dem med viss riskpremie och säkerhetsmarginal eftersom en försäljning tio procent ned i aktiekurs utan problem kan spoliera mer än ett års utdelning. För ovanlighetens skull har jag därför egentligen inga aktier som jag aktivt bevakar i veckan. Några aktier följer jag dock lite mer än övriga.

Akelius Pref, Bonäsudden, NorthWest Healthcare och Saltängen vill jag öka i men ingen av dem passar mina kursriskkriterier trots att utdelningen är fullt försvarbar. Delarka tittar jag lite på för ett kortsiktigt innehav igen nu när kursen har lugnat sig. Samtidigt är deras framtid på några års sikt osäker eftersom deras hyresgäst PostNord redan har aviserat att de söker efter andra fastigheter.

Boston Pizza verkar aldrig bli billig nog och därtill vill jag ha en riskpremie om jag ökar eftersom den senaste rapporten var något svagare och man delar ut i stort sett hela vinsten. Utrymme för utdelningstillväxt begränsat samtidigt som kursen är högt värderad.

TransAlta Renewables har jag redan ökat mycket i. Dessutom bör det komma ett besked om utdelningshöjning snart och väntar hellre in att få den bekräftad.

Realty Income återstår. Här handlas aktien till en YOC på över 4,6 procent vilket ironiskt nog är lägre än samtliga ovanstående. En stabil månadsutdelare där ännu en liten utdelningshöjning ligger i korten sannolikt senast september är det dock något jag gärna ökar i regelbundet. Dollarkursen är dessutom ganska rimlig just nu. Nackdelen är att jag har ökat rejält den senaste tiden varför aktien redan utgör 5,5 procent av portföljen - mycket för en utländsk månadsutdelare som är lite svårare att följa och analysera än mina svenska kärninnehav. Skulle aktiekursen fortsätta under 53 USD den kommande veckan kommer jag dock fortsätta öka. Augusti är en svag utdelningsmånad och att fylla på med månadsutdelare är därför logiskt.

Bosjö skrev jag om också i förra veckans veckoplan. Det har gått sådär och trots att kursen vände ned är den nu åter i nivå med vad den var för en vecka sedan. Med ex-datum den 29 juni och utdelning i juli i beaktande skulle jag eventuellt kunna tänka mig att köpa vid 112 kronor. Aktien är ett typexempel på ovan om kursrisk och jag räknar med att den kan sjunka till 100 kronor vid en framtida räntehöjning. Om jag samtidigt beräknar att YOC på 8,5 procent är bättre än vanligt och att en YOC på 6,5 procent är vad jag förväntar mig så skulle jag vid ett medellångt ägande över fem år dock ha höjd för stora delar av kursrisken, åtminstone såtillvida att jag sannolikt kan sälja av med förlust i framtiden och samtidigt räkna hem att den inte sänker min genomsnittliga utdelning.

H&M har jag köpt tillräckligt i nu. Jag hade bestämt mig sedan lång tid tillbaka för att köpa en portföljandel som vid årets slut motsvarar 200 aktier. Eftersom aktiekursen har sjunkit har jag dock haft utrymme att köpa fler aktier för samma portföljandel vilket i det korta perspektivet innebär högre utdelning än jag hade räknat med. Om jag ska öka ytterligare behövs i första hand positiva indikationer från rapporten den 29 juni eller i andra hand att kursen testar nivåer runt 195 kronor och YOC 5 procent.

Det mesta talar avslutningsvis därför för en ny vecka där min andel likvider ökar. Jag ser det som ett bra tillfälle att ta det lite lugnt, bygga en kassa och låta börsen vara över midsommarhelgen. Sedan kan jag därefter i lugn och ro analysera om det är rimligt att öka lite smått i dyrare aktier eller om jag hellre avvaktar nya rapporter. Min andel likvider är bara 3,5 procent så det vore inte på något sätt orimligt att utöka den till åtminstone 5 procent de kommande veckorna utan att för den sakens skull ta alltför stor risk att missa fortsatta börsuppgångar. Jag har trots allt redan 96,5 procent aktier i portföljen just nu och det är ändå väldigt mycket. Vill understryka att detta inlägg som alltid inte ska tolkas som finansiell rådgivning och jag tror inte att en börsnedgång är runt hörnet. På lite längre sikt tror jag dock att vi kommer få se en korrigering och att bygga upp en "krigskassa" på 10 procent likvider till dess skulle ge mig möjlighet att gå in större i aktier när bättre lägen förr eller senare uppstår. Samtidigt ger det mig en möjlighet att ta lite andra utgifter och sänka sparkvoten något under sommaren.

Skatteåterbäringen var ett trevligt besked. Jag brukar dock se den som ett buffertsparande för oförutsedda och nödvändiga utgifter av engångskaraktär under året. Det möjliggör i sin tur att jag kan hålla bra disciplin på mina månadsinsättningar.

Bästa resultatet hittills! :)

Noterar till sist att min sharpekvot har ökat till 1,57 samtidigt som standardavvikelsen har minskat till 10,09 procent. Det må vara blygsamma resultat relativt de bästa och mer aktiva förvaltarna men för mig är det antagligen mina bästa resultat hittills. Det är en spännande indikation på att portföljen, utmaningar i H&M och väl stor portföljandel i Serneke till trots, på lång sikt rör sig i rätt riktning och att min riskspridning blir bättre och bättre med tiden allteftersom portföljen växer och balansen mellan mina olika innehav blir bättre avvägd.

fredag 9 juni 2017

Veckosammanfattning: H&M i fokus än en gång

Börsen fortsätter uppåt och jag tycker fortfarande att det mesta är alltför dyrt - åtminstone i relation till att mina innehav redan är ganska stora i många av aktierna i portföljen samtidigt som preffar och enfastighetsaktier har för hög kursrisk för att jag ska kunna vikta upp dessa i nuläget. Börsen tuffar säkert på uppåt ett tag till och OMX30 har fortfarande inte testat sin ATH-nivå från våren 2015 vilket jag tror rimligen sker före en större rekyl. Jag har blivit allt mer likvid den senaste tiden. Egentligen främst för att jag inte hittar tillräckligt goda köpmöjligheter för att göra av med hela mina månadsvis insättningar. Nu har jag förvisso bara 3,5 procent i likvider men mycket talar för att jag inte kommer hinna göra slut på dem före nästa månadsinsättning. Därför bygger jag successivt upp en likvid inför kommande rekyler. När och varför de dyker upp har jag ingen som helst aning om men värderingarna talar för att det borde dyka upp åtminstone en korrigering någon gång det kommande halvåret.

H&M är ett av mina kärninnehav vilket innebär att jag regelbundet ökar i aktien. När aktien nu handlas nedåt en yield on cost på 4,75 procent tycker jag att det är en hygglig riskpremie för att öka. Därför har jag köpt ytterligare ett tjog aktier. Jag hade sedan tidigare bestämt hur stor portföljandel jag vill ha vid årsskiftet: minst 200 aktier. När kursen nu gick ned kunde jag få fler aktier för samma relativa portföljandel i kronor räknat. Oroar jag mig inte för fallande knivar? Jo, det är klart att jag också läser analyser och rapporter som alla andra sparare. Det jag frågar mig vid varje enskild kursnedgång är varför faller aktien? Finns det ny information som marknaden inte tidigare kände till som förklarar fallet? Om inte finns risk att Mr. Market reagerar på känslor snarare än fakta.

I det här fallet är min slutsats att den utlösande faktorn var att Morgan Stanley sänkte sin riktkurs. Är detta ny information? Nja. Morgan Stanley hade sedan månader tillbaka en riktkurs på 160 kronor i H&M. Att de sänker den till 150 kronor innebär ingen större dramatik utan mer en återbekräftelse på deras tidigare bedömning i ljuset av de senaste månarenas överhängande svaga rapporter. Artikeln i dagens industri var mycket väl underbyggd och ingen glädjande läsning för en H&M-ägare men den innehöll i väsentligt ingen ny information om styrkeförhållandet jämfört med konkurrenterna Inditex eller Zalando (som jag också äger genom mitt Kinnevik-innehav).

Den typen av nedgångar tycker jag bäst om att köpa på. Kommer inte ihåg på rak arm var men jag har tidigare skrivit att jag är inställd på att H&M kunde rasa ned till åtminstone 205 kronor. Jag har till och med skrivit att jag också väntade med att öka med de sista planerade köpen intill dess. Mina köp kan därför egentligen bara ses som helt i linje med min långsiktiga köpstrategi.

Trenden är helt klart nedåtgående och H&M har väsentliga utmaningar att lösa. Samtidigt går företaget med vinst och växer på nya marknader. Den senaste månadsrapporteringen var bättre än föregående månader och det finns vissa positiva indikationer såsom lägre bomullspriser och ökad försäljning på den tyska marknaden. Det är också värt att notera att SEB har en riktkurs på 260 kronor liksom att vissa bedömare menar att det är H&M nuvarande fundamentala värde. Att aktien faller beror på förväntningar om sämre tillväxt och resultat på lång sikt. Klarar H&M utmaningarna kan en värdeinvesterare samtidigt se det som att H&M nu handlas med en väsentlig substansrabatt.

Jag tycker därför fortfarande att detta är ett attraktivt läge att öka. Så länge jag får min utdelning på 9,75 kronor om året även framöver tror jag att H&M på lång sikt kan vara en nog så god affär. För den som vill maximera avkastning finns med all sannolikhet aktier med bättre vinsttillväxt, vilket också är en anledning till att institutionella investerare har tröttnat och flyttar kapitalet. De har dock en annan investeringsfilosofi än mig. Jag vill bara få ut min utdelning år efter år och det enda jag oroar mig för är om vinsterna skulle sjunka till en nivå där utdelningen hotas på längre sikt. Först då skulle också jag överväga att sälja mitt innehav.

Nästa H&M-rapport den 29 juni blir verkligt spännande att följa och för mig viktigare beslutsgrund än analytikers senaste uppdatering av riktkurser.

Sedvanlig varning utfärdas: detta inlägg är liksom alltid INGEN finansiell rådgivning. 
Att köpa H&M-aktier innebär en väsentlig risk att förlora pengar. Gör din egen analys.

Realty Income valde jag att öka i med ytterligare en post aktier. Den handlas nu till en YOC på över 4,6 procent. Dollarkursen har samtidigt försvagats något den sista tiden. Inför svaga utdelningsmånaden augusti tyckte jag att det var läge att fortsätta öka. Jag vill öka i minst en månadsutdelare varje månad. Tyvärr är Boston Pizza för dyr och TransAlta Renewables har jag redan en ganska stor andel i vid nuvarande nivår. NorthWest Healthcare har i sin tur för hög kursrisk och priset är lite i överkant med tanke på att det inte finns någon utdelningstillväxt. Därför tyckte jag att Realty Income, trots lägst utdelning av de fyra, var det bästa valet i detta skede. De har för vana att sprida ut utdelningshöjningarna och nu var det ett tag sedan senast så jag räknar kallt med åtminstone en halv procents höjd månadsutdelning senast till september månad.

MQ är en aktie som jag fortfarande är rejält kluven till. Tillväxten minskar sannolikt de kommande två åren och utdelningen bör på intet sätt ses som garanterad. Samtidigt handlas aktien nära dubbla stödnivåer historiskt. Därtill är YOC på fjolårets utdelning över 5,4 procent. Därför tyckte jag att det var riskpremie nog att chansa. På 2-3 års sikt planerar jag dock fortfarande att fasa ut MQ ur portföljen. Min förhoppning är att vinst och eget kapital ska ge motsvarande utdelningar till dess.

Har ökat ytterligare med ett par poster i norska Multiconsult medan valutakurs och aktiekurs fortfarande är på historiskt låga nivåer. Ser det mest som en rimlig aktie att ta både lång och kortare position i när jag har få alternativ. Här finns en solid verksamhet och tillväxtpotential som ger utrymme för framtida vinster från både stigande aktiekurs, utdelningstillväxt och stärkt norsk krona.

En glädjande nyhet var att Clas Ohlson höjer utdelningen och dessutom skärper sina hållbarhetsmål. Jag skrev ett inlägg om detta i veckan (länk). För egen del innebär det att jag i september kommer få nära nio procent i utdelningstillväxt, dubbelt så mycket som jag hade räknat med. Som en bonus är aktiekursen upp tjugofem procent jämfört med köp.

Trevlig helg!

torsdag 8 juni 2017

Clas Ohlson höjer både utdelning och hållbarhetsambitioner

Clas Ohlson gav under morgonen besked att de höjer utdelningen från 5,75 kronor till 6,25 kronor. Nästan nio procents utdelningstillväxt! Rapporten och detaljerna finner ni här. Nedan några inledande kommentarer efter en hastig första överblick.
Vinst per aktie för helåret är nu 7,59 kronor vilket innebär en utdelningsandel på över 80 procent. Clas Ohlson har dock en så stark kassa att detta inte är anmärkningsvärt högt. Kassaflödet minskar dock marginellt med mindre än en procent.

Kvartalsresultatet är urstarkt med 17,4 miljoner kronor att jämföra med förväntan om en förlust på 10 miljoner kronor. Det är framförallt Norge och Finland som driver vinstökningen.

Resultatet för maj var dock något svagare än vad analytikerna hade förväntat sig med en försäljningsökning på 5 procent jämfört med SME förväntan om 6,3 procent. Ska bli spännande att se hur marknaden reagererar på rapporten. Om kursen inte stiger kommer jag passa på att öka.

Clas Ohlson är ett kärninnehav i min portfölj. Förvisso har de sin största tillväxt bakom sig men beskedet om att en fjärde butik på den tyska marknaden öppnar visar att det ännu finns utrymme för ytterligare tillväxt. Jag gillar särskilt att Clas Ohlson delar ut i september vilket kompletterar vårutdelningar från övriga kärninnehav på ett fint sätt. Tack vare utdelningshöjningen har jag nu en yield on cost på höga 4,8 procent!

Utlandsutdelarens handel i Clas Ohlson det gångna året

Jag är särskilt nöjd med att jag ökade så ordentligt när aktien var under press till följd av ogynnsamma valutor under slutet av 2016. Ångrar i efterhand att jag inte ökade lite ytterligare men gjorde ett par köp i april och med 4,4 procent av portföljen i aktien är min portföljandel fullt försvarbar. I höstas tog jag hem vinst och köpte tillbaka billigare. Det kommer jag inte försöka mig på den här gången. Man ska aldrig säga aldrig men aktien ska upp rejält innan jag överväger att minska.

En nyhet som särskilt gladde mig är att Clas Ohlson antar två nya hållbarhetsmål.

Det ena målet är att hjälpa konsumenterna till mer hållbara val. Tidigare mål var att 12 procent av företagets produkter ska klassas som hållbara val. Eftersom det målet redan har uppfyllts höjer Clas Ohlson nu ribban till 25 procent senast 2020.

Det andra målet är att minska utsläpp av växthusgaser i transporter. Tidigare mål på 50 procent minskade utsläpp i koldioxidekvivalenter förefaller redan ha uppnåtts. Därför sätter Clas Ohlson ett mål om att utsläppen ska minska ytterligare, eller snarare inte tillåtas öka, relativt omsättningen.

Clas Ohlson har också tecknat avtal om att fyllnadsgraden i deras containtrar som framtas via sjöfart ska öka från 80 till 85 procent. Detta bör ge indirekta miljövinster i form av färre transporter och minskade utsläpp. Det är också ett bra exempel på hur långsiktigt hållbarhetsarbete kan identifiera goda ekonomiska vinster.

Noterbart är också att företagets nya VD Lotta Lyrå tillträder sin post inom kort. Det ska bli spännande att se hur hon kan tillämpa sina erfarenheter från IKEA för att ytterligare effektivisera verksamheten.

Kommer följa upp Clas Ohlson i mer detalj framöver i serien om hållbara investeringar. Minns från att jag ögnade igenom deras hållbarhetsrapport i höstas att Clas Ohlson tydligt hör till de bättre presterande svenska företagen när det gäller hållbarhet.

onsdag 7 juni 2017

H&M rasar på ny säljrekommendation - jag ökade lite

H&M rasar idag sedan Morgan Stanely har sänkt sin riktkurs från 160 till 150 kronor.

Jag ökade och har nu uppnått mitt mål om att köpa 200 H&M-aktier under 2017. Är nu något överviktad i H&M. Kan tänka mig att köpa ytterligare ett par aktier på nuvarande nivåer vilket med nuvarande lägre kurs skulle innebära ungefär 5 procent av portföljen vid årsskiftet. Det är precis som tidigare ungefär den portföljandelen jag vill ha. Enda skillnaden är att nedgången gör att jag kan köpa fler aktier för att nå samma portföljandel i kronor räknat. Som jag tidigare har skrivit tror jag fortfarande att aktien kommer testa åtminstone nivåer runt 205 kronor och avvaktar därför något. Sprider ut mina köp i både uppgång och nedgång.

Anledningen till att jag köper H&M trots nedgången är att den nu handlas med en hygglig riskpremie till en yield of cost på 4,6 procent. P/E bör nu ha sjunkit under 19 vilket varken är billigt eller dyrt men åtminstone ganska rimligt. Risken finns naturligtvis att H&M tvingas sänka utdelningen. Klarar de att bibehålla utdelningen tycker jag dock att detta är en rimlig nivå att, trots utmaningarna, öka. Mitt enda mål med mitt ägande i H&M är att få ut mina fyra procent i utdelningar årligen. Det tror jag fortfarande att H&M klarar. Däremot har jag högst modesta förväntningar på framtida tillväxt.

Senaste rapporten var i rätt riktning och först när vi ser ytterligare rapporter kan vi få en indikation på hur företaget utvecklas framöver. Bomullspriserna har sjunkit vilket bör ge utrymme för ökade vinster. Samtidigt har konsumentindex sjunkit på flera marknader vilket riskerar innebära minskad konsumtion. Under morgonen publicerades information om att försäljningen på den tyska marknaden generellt ökar, återstår att se om H&M:s försäljning där också gör det. Framtida rapporter får utvisa om det var klokt eller dumdristigt.

OBS! Inlägg på bloggen ska inte ses som finansiell rådgivning. Det är sannolikt att H&M-aktien fortsätter falla på kort sikt när den nu är i nedtrend och du kan förlora pengar. Gör din egen analys och se inte mina inlägg som rådgivning!