tisdag 17 januari 2017

Utdelningar januari 2017

Idag kom utdelningen från Realty Income och därmed kan utdelningarna för januari 2017 till sist summeras. Januari månad uppgick till cirka 602 kronor. Det är högst hittills och bara hundralappen lägre än totalt september-december 2016. Många utdelningssparare pratar om ränta-på-ränta-effekten i kombination med regelbundna insättningar som en snöboll. Nu börjar den rulla så sakta.


Sydsvenska Hem och Hemfosa gav störst utdelning stod ensamma för två tredjedelar av utdelningen. Särskilt glädjande var att TransAlta Renewables, som jag köpte ytterligare hundra aktier i på raset efter det amerikanska presidentvalet och oron kring förnybar energi, nu för första gången delade ut för de nyinköpta aktierna. De kommer fortsätta dela ut månad efter månad.

I januari har jag dessutom lyckats sälja av enfastighetsaktier för att istället öka i Hemfosa, vilket gav några kronor extra i utdelning redan i januari, och Castellum, vilket ger några kronor extra i utdelning i mars.

Februari kommer enligt min prognos bli en mellanmånad med cirka 275 kronor i utdelning. Det låter lite efter december och januari men när jag räknade på det är det trots allt mer än jag fick i september, oktober och november totalt. Det är inte så illa det heller.

söndag 15 januari 2017

Portföljen efter 2016

Många läsare har frågat efter hur min portfölj ser ut. Jag har medvetet valt att avvakta med att skriva om hela min portfölj. Anledningen till det är att det blir en del barnsjukdomar i en ny portfölj när jag ökar mycket i en enskild aktie som är lågt värderad samtidigt som jag inte alls ökar i en annan aktie som är för dyr. Nu har portföljen ett halvår bakom sig och börjar sätta sig. De större kärninnehaven omfattar, det stora Sernekeinnehavet till trots, redan 27,5 procent av portföljen.

I oktober utgjorde H&M till exempel en fjärdedel av portföljen. Eftersom jag intill nedgången nu i januari inte har ökat i aktien har portföljandelen organiskt minskat till cirka tio procent.

I november tecknade jag Serneke som då utgjorde en fjärdedel av portföljen. Det är egentligen en investering som jag gjorde med sparkapital utanför mina månadsinsättningar men för enkelhets skull räknar jag med aktien trots att den inte är en utdelare.

Jag har nyligen även gjort strategiska storköp i TransAlta Renewables, Bosjö fastigheter och Sydsvenska hem som alla därför har orepresentativt höga portföljandelar. Samtidigt har jag missat tåget i Handelsbanken. Från att ha varit ett kärninnehav som i juli utgjorde en femtedel av portföljen utgör aktien nu endast en halv procent.

Nog med prat - här är min portfölj så som den såg ut efter börsens stängning den 31 december 2016!(klicka på diagrammet och öppna separat för att se texten bättre)

Defensiva kärninnehav

Syftet med dessa innehav är att lägga en god grund genom en stabil utdelning år efter år i etablerade företag som sedan många år presenterar goda vinster. Även om de har sina svackor och utdelningstillväxten kan vara begränsad är det inga företag som riskerar att gå omkull över en natt.

Axfood är en konjunkturokänslig defensiv aktie som därtill har en god utdelningstillväxt. Även om utdelningen är en av de lägsta i portföljen utgör aktien ett tryggt ankare som garanterar avkastning år efter år. Jag siktar långsiktigt på att ha mellan 5 till 10 procent i aktien. Dels är det som sagt ett defensivt innehav som står sig oavsett konjunktur och dels är det en bra aktie att äga den dagen portföljen växt sig större och jag vill minska på risken.

H&M är ett defensivt innehav. Jag storhandlade under raset i oktober och har ett GAV på 245 kronor. Det innebär att jag har en YOC på cirka 4 procent per aktie. Tvekar lite kring hur jag ska göra fortsättningsvis men det är ingen brådska att öka ännu. 10 procent var mitt ursprungliga riktmärke men företaget går inte så bra längre att jag anser det försvarbart att ha en så stor andel. 5 procent lutar det snarare åt. Behålla gör jag hur som helst.

Clas Ohlson är en annan defensiv favorit. Utdelningstillväxten är svajig och företaget har haft problem med sin utlandssatsning och valutarisken men har under januari återhämtat sig. Utdelningsandelen är dock högre än för övriga kärninnehav. Att aktien delar ut i september gör den till ett sunt komplement till övriga defensiva aktier. 5 procent är mitt riktmärke.

Castellum har en alldeles glimrande utdelningshistorik med ständiga höjningar. De är Sveriges kanske enda riktiga utdelningsaristokrat  Samtidigt har de ridit på fastighetssektorns guldålder och tuffare tider väntar framöver. Företaget går dock mycket bra och jag vill ha cirka 2,5 till 3 procent av portföljen i aktien.

Handelsbanken har jag misslyckats med att öka i och tog hem vinster för vinster lite för tidigt. Jag tycker faktiskt inte att aktien är särskilt billig sett till risken. En huvudmålsättning för 2017 är att hitta tillfällen att öka till åtminstone 2,5 procent av portföljen. Jag hoppas på en rekyl nedåt 102 kronor någon gång under året men är beredd att öka försiktigt vid 112 kronor allt annat lika.

Andra defensiva aktier

Investor är ett investmentbolag. Är egentligen inte så förtjust i sådana för jag tycker det är lite som att äga en fond och vill helst hålla koll på vad som händer i mina aktier. Investor utgör dock i liten andel ett fint defensivt komplement i portföljen som dessutom lever upp till mina utdelningsmål. Jag tänker successivt köpa in mig i aktien med sikte på att den ska utgöra en större bas när jag i framtiden minskar exponering mot mer riskfyllda innehav. Just nu har jag ungefär en procent av portföljen i aktien och det är ganska lagom eftersom utdelningen trots allt är låg.

Telia är en riktig tråkaktie och de flesta känner nog till den minst sagt usla kurshistoriken sedan noteringen. Utdelningen är dock god och jag köpte på vinst och förlust in mig strax före novemberutdelningen 2016 eftersom jag då kunde räkna hem hela 13 procent i utdelning på drygt ett år trots att utdelningen sänks 2017. Är skeptisk till om jag vill behålla aktien i min portfölj (äger den även privat på VP-konto sedan noteringen och det räcker egentligen). Definitivt något som jag kommer se över mot slutet av 2017.

Övriga utdelningsaktier

Här finns aktier i fina företag som jag har lyckats köpa till en god Yield on Cost när de tillfälligt varit lågt värderade. Dessa aktier ökar jag inte kontinuerligt i om det inte finns en riskpremie. Samtidigt säljer jag dem oftast inte heller då jag i regel har lyckats köpa dem till en ganska bra värdering.

Beijer är ett investmentbolag inom verkstad som jag inte är överförtjust i men jag gjorde ett undantag och köpte när de var översålda. YOC var 5 procent mot fjolårets utdelning och jag har belönats med en kursuppgång på över 25 procent. Ganska lagom innehav på cirka 1 procent av portföljen.

Skanska är en fin aktie i byggbranschen som jag verkligen ångrar att jag inte köpte fler av när jag hade chansen. Nu utgör de bara 0,5 procent av portföljen men jag har en YOC på 4 procent. Helt klart en kandidat till ett mer permanent innehav, något jag ska titta närmare på under året.

ICA var en liten chansning som jag gjorde under mellandagarna efter nyheten om deras expansion i Litauen. YOC är över 3,6 procent vilket är bra men lägre än jag vill ha i ICA. De är mitt tredjeval i matsektorn. Såg det ändå som ett rimligt tillfälle att köpa och se om aktien stiger uppåt på några månaders sikt. Om inte annat får jag utdelning i vår och kan alltid sälja av innehavet om jag vill öka mer i Axfood istället. Ett defensivt ankare men inget kärninnehav.

Duni är ett innehav som jag är något kluven inför. De ger en YOC på 4 procent men är aningen svajiga och det är inte säkert att de kommer klara att prestera lika fina vinster i framtiden. Börjar ifrågasätta om de egentligen tillför portföljen nyttig diversifiering eller bara tar tid och energi att bevaka på bekostnad av andra aktier. Samtidigt är aktien alltjämt ganska hyggligt värderad och kanske köper ytterligare några aktier inför vårutdelningen. Kommer analysera närmare under våren och bestämma mig för om jag behåller eller ej.

MQ är ett liknande innehav. De delar ut i februari, vilket sprider utdelningen på ett bra sätt över helåret. Dessutom har jag köpt aktien till en YOC på 5 procent, vilket är högt. Senaste rapporten var dock en besvikelse och jag befarar att aktien kan vara ganska osäker på längre sikt, inte minst givet deras svaga resultat och utdelning 2013-2014. Behåller den över februariutdelningen men kommer ett bra tillfälle att sälja därefter gör jag kanske det.

Avega är ett IT-företag som har en imponerande utdelning och vinsthistorik. Är generellt lite försiktig med IT-aktier som är svårbedömda. I det här fallet har det varit en framgångssaga och jag ångrar mest bara att jag inte köpte fler aktier då de är ett av portföljens minsta innehav med 0,25 procent.

Fastighetsaktier med kvartalsutdelning

Endast fastighetsaktier förefaller ha kvartalsvis utdelning i Sverige. De har i regel ganska hög risk, antingen till följd av ränteläget, andelen belåning eller få antal fastigheter i sitt innehav. Därför har jag satt ihop en egen portfölj bestående av flera aktier för att diversifiera risken. Tanken är att de ska ge mig en genomsnittlig avkastning på minst 5 men helst över 6 procent årligen.

Hemfosa är det kanske mest etablerade och största företaget. Det innebär också att de har lägst utdelning med en YOC på strax över 5 procent. Jag har kan därför kosta på mig att ha cirka 3 procent av portföljen i aktien på längre sikt. Sedan årsskiftet har jag därför ökat till nuvarande cirka 5 procent av portföljen.

Bonäsudden är en av få kvartalsutdelare som äger mer än en fastighet. De går dock inte med vinst i nuläget, åtminstone bokföringstekniskt, och osäkerheten om framtida utdelningar är högre än för andra aktier i sektorn. Därför har jag endast en liten andel på mindre än en procent. YOC är på över 7 procent.

Sydsvenska hem är en favorit eftersom de äger defensiva offentliga tråkfastigheter. De inledande rapporterna har varit svaga men senaste kvartalsrapporten redovisade en vinst som väl täcker nuvarande utdelningsnivå. YOC på över 6 procent. Eftersom aktien handlas på aktietorget har jag köpt en stor andel om 7 procent av portföljen. Högst 2 procent är mitt långsiktiga mål.

Bosjö äger Ellos lagerlokal i Borås. De handlas också på aktietorget varför jag slog till och storhandlade inför decemberutdelningen. Eftersom de kommande tre utdelningarna redan är beslutade tyckte jag att den alltför höga portföljandelen på 6,5 procent var försvarbar. Jag kommer inte öka före hösten och till dess har portföljandelen halverats. YOC är dessutom över 9 procent.

Delarka är min favorit bland enfastighetsaktier. Inte för att de ger högst utdelning eller har lägst risk på pappret men som Postens huvudterminal uppfattar jag dem helt subjektivt som mest defensiv. Jag en YOC på strax under 7 procent och har minskat innehavet sedan utdelningen för att försöka köpa tillbaka igen före sommaren.

Saltängen som äger en av ICAs större centrallager skulle jag vilja äga fler aktier i men kursen har varit lite väl hög. YOC på 9 procent. Men portföljandelen är bara 0,25 procent. Siktar på att öka.

Preferensaktier

Jag är skeptisk till preffar och har länge undvikit dem. Allteftersom jag har läst in mig bättre på hur de fungerar har jag dock tagit in ett litet innehav.

Akelius är ett välskött fastighetsföretag med fin historik. Att kunna köpa deras preffar till en YOC på 6,67 procent lockade mig. Innehavet är mindre än 2 procent av portföljen. Vad jag särskilt gillar är att aktien delar ut i februari, augusti och november, vilket är de tre månader som är svårast att hitta bra utdelning till. Akelius utgör därför ett givet komplement i portföljen.

Kryddor

Även en utdelningsinvesterare vill ibland chansa lite i aktier som verkar riktigt spännande, och inte minst när de bedriver samhällsnyttiga verksamheter med stor potential. Jag har tre sådana aktier som tillsammans utgör mindre än en procent av portföljen. Därför är risken mycket liten liksom deras negativa påverkan på den totala portföljutdelningen (som begränsas till mindre än en promille).

Minesto är ett superspännande företag inom marin förnybar energi. Deras produkt är färdigutvecklad i liten skala och allt verkar mycket lovande men kommersialisering i fullskalig modell återstår. Jag tror mycket på produkten och hoppas att de kommer lyckas. Portföljandelen är 0,75 procent.

Ripasso Energy är ett spännande Göteborgsföretag inom förnybar energi som utvecklar tekniksystem i solenergisektorn. Produkten verkar hur spännande som helst och jag gillar verkligen att investera i den här typen av affärsidéer men risken är förstås hög. Köpte en liten post om 0,4 procent av portföljen.

Alligator Bioscience är en liten chansning. Det är ett välrenommerat biomedicinföretag som har backning av namnkunniga ägare som J&J, Wallenberg och Dan Sten Olsson. Jag tog rygg på dem men vi pratar knappt 0,25 procent av portföljen.

Övrigt

Serneke är ett specialfall. Som Göteborgare känner jag till och har förtroende för Ola Serneke och hans företag som historiskt har visat fina resultat. Jag hade sedan länge bestämt mig för att köpa aktier för minst 50 000 kronor när ett tillfälle uppstod. Egentligen skulle jag vilja särredovisa dem som ett specialfall då det inte är en utdelningsaktie och den drar ned portföljutdelningen. Räknar därför på portföljutdelning med och utan Serneke.

Ahlsell tecknade jag när aktien åternoterades under hösten. Sålde hälften av aktierna och tog hem en vinst. Har behållit resten av innehavet tills vidare. Visar det sig att de inte lever upp till mitt utdelningsmål om 3,33 procent eller högre kommer jag eventuellt sälja innehavet till förmån för andra aktier för det är inte precis en kursraket. Klarar de utdelningsmålet är det ett ganska bra ankare i portföljen som bidrar med diversifiering i en sektor som jag inte har så mycket aktier i.

Utländska aktier: Norge

Jag gillar norska aktier, har själv bott i Oslo och har starka anknytningar till Norge, varför jag anser mig följa marknaden lite mer aktivt än andra utländska marknader. Det har dock inte blivit så många innehav. Anledningen till det är att få aktier har levt upp till mina utdelningsmål samtidigt som de som gör det ofta mest skulle bidra till att dra ned portföljens genomsnittliga utdelning.

Multiconsult är lite av en favorit. Jag köpte 50 aktier i konsultföretaget när portföljen var ny och ser det mest som en köp och behåll där jag nog inte kommer öka så mycket. Aktien har gått bra sedan dess och företaget växer, inte minst genom förvärv och expansion inom Norden. Utdelningsandelen är gränsfall till för låg men uppfyller precis mitt minimimål och jag köpte dessutom när den norska kronan handlades för lägre än 1,025 svenska kronor. Multiconsult utgör nu 2,5 procent av portföljen.

Gjensidige är ett klassiskt norskt försäkringsbolag som har ojämn men hög utdelningshistorik. Jag har köpt in mig i aktien till en YOC på 4,75 procent ordinarie utdelning. Återstår att se hur mycket de delar ut under 2017. Har 1,25 procent av portföljen i aktien.

ATEA är ett av mycket få IT-företag som jag äger aktier i. De brukar ge en hög utdelning både vår och höst. Något lägre än en procent just nu men tittar på att öka om kommande rapporter motiverar.

Utländska aktier: Kanada

Boston Pizza är med sin höga, växande månadsvis utdelning lite av en modern legend bland utdelningssparare. Jag trodde länge att jag aldrig skulle lyckas köpa in mig i aktien men det gjorde jag och det är jag idag mycket glad för. Tyvärr är den ständigt dyr och har ännu inte hittat ett tillfälle att öka. YOC på över 6,5 procent. Det ryktas om att utdelningen kommer att höjas till 0,12 CAD per månad. Lita på att jag bevakar mycket aktivt under hela 2017 och så fort aktien faller under 21 CAD kommer jag på stående fot försöka öka med 100 aktier. Om utdelningshöjningen bekräftas kommer jag öka redan under 22 CAD. Vissa frågetecken dock för hur långsiktiga deras utdelningshöjningar är i ett längre perspektiv. Utgör inte längre ens 3 procent av portföljen.

TransAlta Renewables är kanske min absoluta favoritaktie. Investerar i förnybar energi och ger hög utdelning varje månad. Den bästa av världar! Ökade ordentligt i aktien i anslutning till nedgången efter det amerikanska presidentvalet. YOC även här cirka 6,5 procent. Den utgör över 5,5 procent av portföljen just nu.

Utländska aktier: USA

Huvudanledningen till att jag köper amerikanska aktier är att jag vill få ett jämnare inflöde av utdelningar över hela året. Alla aktierna delar nämligen ut antingen kvartalsvis och i något fall till och med månadsvis.

Realty Income är en fastighetsaktie som delar ut just månadsvis. YOC är runt 4 procent, vilket inte är speciellt högt, men det kompenseras av att den bidrar till ett ständigt inflöde av fräscht kapital. Med tanke på ränterisken i fastighetssektorn, om än lägre utomlands än i Sverige, är jag lite försiktig då det fortfarande finns många svenska aktier som kan handlas till en YOC på 4 procent.

Coca Cola är egentligen lite by gone days men faktum är att det är en defensiv aktie som kommer fortsätta leverera goda vinster under många år framöver även om utdelningstillväxten mattas av. USA är deras huvudmarknad och även om de finns nästan överallt på jorden så skulle de vid fortsatt ökad global tillväxt definitivt ta del av kakan i växande utvecklingsländer och medelinkomstländer. Ser det därför som en ganska defensiv aktie som jag vill ha ett litet innehav i för att sprida portföljrisken. Notera den lite udda utdelningskalendern: april, juli, oktober och december!

VFC är ett sport- och friluftsklädföretag vars produkter jag själv äger. Ren kvalitet. Vid sällsynta tillfällen att köpa har jag gjort det trots att utdelningen egentligen är i lägsta laget. Utdelningstillväxten är dock god så ser det som en bra aktie att äga på riktigt lång sikt även om det är på bekostnad av snabb portföljtillväxt på kortare sikt.

Johnson & Johnson äger jag faktiskt bara en enda aktie i. Tanken är att även fortsättningsvis utnyttja kampanjer med courtagefri handel för att försiktigt öka i aktien på riktigt lång sikt. Eftersom utdelningen är låg och knappt når mina minimimål vill jag inte ha en alltför stor andel. Utdelningstillväxten är dock i absolut världsklass varför jag ser det som motiverat att köpa in mig när rimliga tillfällen uppstår för att ha en grundplåt den dag jag fasar ner andelen högriskaktier. Också ett riktigt långsiktigt innehav.

Procter & Gamble är ett företag som jag tycker mycket om. De har inte en lika klinisk utdelningshistorik som J&J men är i praktiken en nästan lika fin aktie. Resonerar på samma sätt där. P&G utgör dessutom ett bra komplement eftersom den delar ut i februari, augusti och november.

Tack för intresset om du har orkat läsa enda hit! Vilka innehav har du i portföljen och vad skulle du göra annorlunda?

lördag 14 januari 2017

Uppföljning av risk i kvartalsutdelande enfastighetsaktier

Jag har tidigare skrivit om riskhantering i kvartalsutdelare. Enfastighetsaktier kan verka som trygga och solida innehav men risken är högre än vad de kan ge sken av. Därför ser jag kontinuerligt över innehaven i linje med min riskhanteringsstrategi. Tänkte nu följa upp hur jag har agerat efter att ha sålt av delar av innehaven för att ta hem vinster och minska risken.

Varför minskade jag? 

Ränterisken har ökat sedan köp, inte minst efter räntebeskeden i december. Eftersom många av företagen har en beskedlig belåning utgör det en risk för lägre vinster och därmed lägre utdelningar. Det innebär i sin tur en ökad kursrisk vilket innebär att jag med större sannolikhet kan behöva sälja av innehavet med en kursförlust.

Eftersom jag kunde räkna hem en vinst, utöver januariutdelningen, som motsvarade minst ytterligare en utdelning behöver jag egentligen inte köpa tillbaka aktierna igen före sommaren. Till dess bedömer jag det sannolikt att vid något tillfälle kunna köpa tillbaka på samma nivå eller lägre jämfört med senast.

Det sista skälet är att jag såg en möjlighet att istället öka långsiktigt i bättre och tryggare fastighetsaktier inför deras kommande utdelningar. Hemfosa ökade jag i rejält. Castellum har jag också passat på att öka i inför marsutdelningen. Ett företag som Castellum är mindre känsligt för höjda räntor eftersom de har en starkare kassa, större position och lägre skuldsättning relativt andra fastighetsinvesterare. Även om höjda räntor givetvis slår mot Castellum och dess vinst innebär de samtidigt nya lägen att köpa fastigheter till bra pris när konkurrenter med (alltför) höga skulder tvingas sälja.

Just under våren vill jag positionera mig i de traditionella utdelningsaktierna som jag planerar att äga på riktigt lång sikt (köp och behåll). Enfastighetsaktier är mer en utfyllnad för att portföljen ska växa snabbare men jag planerar egentligen inte att behålla dem i mer än högst fem år. Köpa enfastighetsaktier kan jag dessutom göra igen under lågsäsongen när det är nästan ett år till utdelning i vanliga aktier.

Bonäsudden

Sålt en tredjedel av innehavet. Har på de sålda aktierna hämtat hem en vinst som överstiger aprilutdelningen. Min målsättning är att följa nästa rapport och beslut om utdelning för kommande året. När den väl är bekräftad känns det säkrare att köpa tillbaka och det behöver jag egentligen inte göra före midsommar. Mitt GAV är under 105 kronor och kursen är fortfarande högre. Här handlade det dock främst om riskhantering eftersom jag är osäker på hur de kommer prestera i årsrapporten och vad det kommer innebära för framtiden. Bonäsudden är förvisso inget renodlat enfastighetsföretag men risken är ändå ganska hög.

Delarka

Sålde tre fjärdedelar av innehavet för 119,5 i genomsnitt och mitt GAV är 116 kronor. Det innebär att jag nästan fick två utdelningar extra, utöver att jag lyckades ta del av januariutdelningen för hela innehavet. Delarka är ett bra innehav men att få extrautdelningar gratis var för bra för att tacka nej till. Dessutom har de stärkt sin balansräkning den senaste tiden. Aktien handlas nu till 117 kronor om jag skulle vilja köpa tillbaka igen så det har helt klart varit ett riktigt beslut. Kan även här vänta till midsommar med att öka.

Saltängen 

Undantaget som bekräftar regeln. Mitt lilla innehav har ett lågt GAV på 107,7 kronor. Så lågt har aktien inte handlats sedan Trump vann valet den 9 november. Därför behöll jag hela innehavet.

Kallebäck

Detta är en aktie som jag länge varit lite skeptisk till. Ville dock ta in ett litet innehav inför januariutdelningen. Det visade sig att aktien steg dagen före ex-dag och jag lyckades sälja med en vinst som översteg hela januariutdelningen efter courtage. Blev ingen utdelning men att bara behöva äga aktien i en dag minskar onekligen risken.

Det viktiga är vinsten jag får. Om det är genom utdelning eller försäljning är sekundärt. Tycker förvisso att det är lite tråkigt att sälja då vinsten inte syns i mina utdelningsdiagram. Den bästa av världar är förstås att sälja efter ex-datum och få både och men det hör förstås inte till vanligheterna att aktier stiger efter ex-datum.

fredag 13 januari 2017

Lugn börsvecka - ökat i defensiva innehav

Semestern är över, liksom en lugn börsvecka där fokus har varit att öka i goda innehav. Under arbetsveckorna lägger jag min order antingen föregående kväll eller på morgonen innan jag går till jobbet. Det innebär i sin tur att jag tar lite större marginaler än under semesterdagar eftersom jag inte ser hur kursen utvecklas under dagen. Därför har det också blivit så att jag mest har ökat portföljandelen i tråkiga, defensiva innehav.

H&M har jag faktiskt fortfarande tyckt varit om inte dyr så i alla fall inte särskilt billig. Jag tror på företaget på lång sikt men har ett innehav på nära tio procent av portföljen och då vill jag försäkra mig om att trenden har vänt innan jag ökar stort igen. Däremot är det alltid rimligt att passa på att öka innehavet försiktigt när man kan sänka sin GAV. Så har också skett i veckan. Ökade mitt innehav i H&M med fyra procent och mitt GAV sjönk för första gången under 245 kronor per aktie. 245,99 kronor landade den på och är retligt nära en yield on cost på över 4 procent. 3,979 för att vara exakt. Bra för att vara H&M. Det innebär i sin tur att mitt innehav nedgången till trots faktiskt lyckas med konststycket att redan under torsdagen innan aktien studsade uppåt igen visa blå, positiva siffror.

Castellum är ett defensivt innehav som ska utgöra cirka 2,5 procent av min portfölj. Det är ganska precis vad jag har men ökar man inte så minskar den relativa portföljandelen hastigt. Utdelning äger rum redan i mars och även om aktien inte är billig så handlas den till en yield on cost på över 3,5 procent. Det är gott nog för en av Sveriges mycket få, kanske enda, riktiga utdelningsaristokrater. Passade därför på att öka mitt innehav med 14 procent inför utdelningen och sänka mitt GAV till 122 kronor. Målsättningen är att på sikt få en YOC på över 3,5 procent för hela mitt innehav.

Hemfosa storhandlade jag inför utdelningen. Efter ex-datum sjönk aktien som väntat ytterligare. Att öka till en yield on cost på över 5,25 procent är ett fynd för ett såpass bra företag. Även om de har högre skulder än Castellum är det riktigt bra och då när jag ändå en förhoppning om att utdelningen kommer höjas i april.

Utdelning fick jag också från Hemfosa idag på självaste fredag den trettonde. 147 kronor blev det, vilka till exempel skulle kunna omsättas i ytterligare en Axfoodaktie som skulle ge ytterligare 5 kronor i utdelning redan i mars. Nu återstår endast en liten utdelning om cirka 10 kronor, beroende på valutakursen, från Realty Income innan januari månads utdelningar kan summeras. 600 kronor borde januari månad landa på, vilket är 100 kronor mindre än i januari men ändå väsentligt högre än någon månad dessförinnan.

En rolig spaning är att Serneke i veckan som gick passerade teckningskursen för första gången sedan noteringen. Jag skrev förra veckan att jag ökade innehavet något. Anledningen är att jag på längre sikt planerar att sälja av de 50 aktier jag tilldelades på kapitalförsäkringen för att istället samla motsvarande antal aktier med mitt resterande innehav på investeringssparkonto. Jag gillar dock vad jag har sett i nyhetsväg sedan noteringen och vill inte sälja mot trenden, därför behåller jag de extra aktierna tills vidare.

Glädjande även att Clas Ohlson för första gången sedan septemberutdelningen passerar över 140 kronor. Min strategi i somras att sälja före utdelning och köpa tillbaka efter utdelning under hösten har i efterhand visat sig riktig. Delvis ska det vara förhoppningar om god försäljning i december som är skälet till ökningen men antagligen spelar det också in att kronan stärkts något och dollarkursen till sist verkar stutsade under 9 kronor igen. Min utgångspunkt är köp och behåll för aktien har stundtals varit löjligt lågt värderad. Det illustreras av att jag har lyckats samla ihop en yield on cost på över 4,4 procent. Detta är en typisk defensiv tråkaktie som inte ger någon större utdelningstillväxt eller kurstillväxt men väl klarar att slå inflationen och räkna hem mina fyra procent per år. Det är gott nog som ett ankare i portföljen och ger utrymme för mer riskfyllda innehav.

tisdag 10 januari 2017

Utdelningar 2016

Så kommer till sist ett inlägg om mina utdelningar under 2016. Portföljen startades under sommaren och merparten av aktierna jag inledningsvis köpte delar ut under våren varför utdelningarna stannade på blygsamma 700 kronor, eller 699,96 kronor för att vara exakt.
Utdelning 2016: 700 kronor (efter källskatt, jag kommer sannolikt få tillbaka 30 kronor retroaktivt).

Första utdelning: Autoliv som inbringade 4 kronor netto.

Största utdelning: Bosjö fastigheter som inbringade 240 kronor.

Antal aktier med utdelning: tolv aktier.

Övrig avkastning: 1172 kronor. Detta innefattar nettoresultat vid försäljning av aktier, alltså även aktier som jag har valt att sälja före utdelning för att istället ta hem en kursvinst. Även om mitt uttalade fokus är utdelningsinvesterande med köp och behåll tar jag ibland hem vinster också.

Hur långt räcker 2016 års utdelning? Ränta på ränta-effekten för årets utdelning räcker ganska precis till att köpa en extra aktie i MQ, vilken i sin tur skulle ge mig ytterligare 1,75 kronor i utdelning året därpå. Snöbollen börjar röra sig men har inte fått styrfart ännu.

OK, det var nästan att fuska att öka stort i Bosjö inför ex-dag för att snygga till siffrorna men jag tyckte det var ett bra tillfälle att gå in långsiktigt i aktien när jag kunde räkna hem 7 procent i fastslagna utdelningar. Kommer inte öka före sommaren.

Mina höstutdelningar motsvarade bara 0,3 procent av insättningarna. Det är egentligen inte så konstigt eftersom mina kärnaktier alla delar ut under våren. Clas Ohlson är enda undantaget men där sålde jag av större delen av innehavet före utdelning och köpte tillbaka igen billigare efter utdelning. De vinsthemtagningarna räknas under "annan avkastning", som totalt motsvarade 0,5 procent av insättningarna under 2016. För att rättvisande bedöma hur väl jag klarar mina sparmål behöver jag också titta på de aktier som delar ut nu i vår.

En prognos på kommande utdelningar för mina nuvarande innehav som köptes under 2016 visar att mina utdelningar under 2017 kommer tiodubblas! I skrivande stund är mina utdelningar värda cirka 8 000 kronor och då har jag ännu inte hunnit investera hela decemberlönen. Det innebär att jag i praktiken kommer uppnå en avkastning på minst 3,8 procent exklusive eventuell utdelningstillväxt eller extrautdelningar. Då räknar jag dock med mitt stora innehav i Serneke, som jag har finansierat med extrainsättningar utanför min utdelningsstrategi. Räknar man bort Serneke är min genomsnittliga utdelning strax över 5 procent vilket är klart godkänt och ganska exakt så som jag vill balansera risken mellan stabila innehav och högutdelare. Den diversifiering jag behöver fokusera på under 2017 är snarare sektorrisken där jag kommer behöva öka i andra sektorer än fastighet.

Detta låter kanske för bra för att vara sant men anledningen är att jag under 2016 har investerat stort i aktier som Axfood, Castellum, Clas Ohlson och H&M som delar ut först 2017. Dessa fyra aktier står ensamma för cirka 35 procent av min utdelningsprognos för 2017. Dessutom startade jag portföljen vid midsommar.

Min utdelningsprognos för 2017 visar att jag redan räknar hem mer än 1000 kronor i utdelning under tre månader (mars, maj, september). April kommer också passera tusenkronorsgränsen innan det är dags för utdelning. Tre månader sticker samtidigt ut negativt genom att ge mindre än 500 kronor i utdelning (februari, augusti, november). Även om det inte är ett självändamål att sprida utdelningarna jämt över årets månader kan det finnas skäl att öka något i Akelius pref och P&G som är fina innehav med utdelning under just dessa månader.

Kommer följa upp med inlägg om utdelningsprognosen längre fram. Den tog lite tid att göra men när den väl är färdig är det ett riktigt användbart verktyg för att planera vilka inköp som är mest angelägna för att få så stor effekt som möjligt av ränta på ränta-effekten. Att köpa Clas Ohlson nu vore t.ex. onödigt om jag inte får en premie som gör det värt att vänta ett halvår på utdelningen. Att köpa Akelius eller Castellum är däremot värt besväret även till normala, men ej höga, värderingar eftersom utdelningen inte är långt bort.

söndag 8 januari 2017

2017 års första veckosammanfattning

Här kommer så en sammanfattning av mina senaste köp och mina tankar inför kommande vecka. Har varit lite dålig på att uppdatera bloggen under ledigheten men är nu tillbaka igen.

Jag storhandladeHemfosa och ökade innehavet med 100 aktier. Ex-dag är imorgon den 9 december varför kursen nu kan väntas vända nedåt ytterligare. Utdelning kommer dock redan på fredag och den ska räcka till att öka i andra aktier. Också Castellum drogs med i fastighetsyran nedöver. Tycker fortfarande inte det på något sätt är fyndläge men funderar på att öka med ett tiotal aktier mest för att bibehålla portföljandelen när aktien varken är dyr eller billig.

Många har ökat i H&M som har fallit den senaste veckan. Jag har en ganska stor andel av portföljen i aktien och tycker fortfarande inte att det är något fyndläge. Det blev till sist ändå en blygsam ökning med två aktier när kursen tillfälligt kröp under mitt GAV på 245 kronor. Såg det helt enkelt som ett rimligt, men inte billigt, tillfälle att bibehålla min viktning i portföljen. Vid 243 kronor eller lägre kommer jag fortsätta öka för då handlas aktien till en yield on cost på över 4 procent och det är trots allt inte sannolikt att utdelningen sänks även om lite heller talar för att den ökar i år. Därför tror jag inte att aktien heller denna gång kommer krypa så mycket lägre än 240 kronor. Då blir aktien nämligen för billig i relation till utdelningen. H&M går trots allt med vinst och expanderar, det är bara det att vinstmarginalen har krympt och tillväxten inte längre är lika hög. Jag tror att H&M kommer gå samma öde som t.ex. Coca Cola till mötes, något krympande vinsttillväxt men en mer realistisk syn på vad aktien kan leverera under många år framöver. Att kursen justeras ned till en mer realistisk nivå är i det långa loppet bra.

Under mellandagarna ökade jag också i ICA. Jag har länge ansett att ICA är ett tredjeval efter Axfood och finska Kesko. Det gör jag fortfarande. Efter nyheten om expansion i Litauen och efterföljande insiderköp tyckte jag dock att det var ett lockande nog läge att ta en liten position. Har jag rätt kommer aktien sakta men säkert klättra tillbaka runt 282 kronor och i ett längre perspektiv uppemot 300 kronor. Det rör sig knappast om någon kursraket men möjligheten att hämta hem en årsutdelning eller två på ett par månaders sikt var lockande nog. Skulle jag ha bedömt aktien fel finns utdelningen på över 3,6 procent att falla tillbaka på. Det är något lägre än jag vill köpa till men i en så uttalat defensiv aktie är det ingen katastrof utan trots allt väl inom min strategi. Innehavet utgör i skrivande stund ungefär 0,75 procent av portföljen.

Jag undviker egentligen att investera i flygbolag av principskäl men gjorde ett undantag och köpte en preferensaktie i SAS. Fler lyckades jag inte köpa med marginal till 525-kronorsgränsen men håller utkik efter lägen att öka med upp till dussinet preffar under januari. Det som hägrar är februariutdelningen som är nästan 2,5 procent YOC mot vad jag betalade för aktien. Tanken med innehavet är endast att äga på högst ett års sikt över 2017.

Två andra februariutdelare är Akelius och MQ. I den förra har jag ett ganska fint innehav men skulle preferensaktien återigen handlas under 300 kronor, som är mitt GAV, kommer jag öka. I den senare har jag ett innehav på ungefär en procent av portföljen. Mitt GAV är under 35 kronor och jag tycker att kursen är lite för hög just nu men trenden är kortsiktigt nedåt varför det kanske kan bli läge att öka.

Just februari, augusti och november är de månader som ger lägst utdelning enligt min utdelningsprognos. Att vikta upp preffar som Akelius och SAS eller utländska innehav som P&G skulle ge mig ett något jämnare kassaflöde.

Håll lite koll på Handelsbanken. Där har det stundtals sett ut att finnas möjligheter till arbitrage då den billigare B-aktien har närmat sig den dyrare A-aktien. Jag har såpass få aktier att ett byte inte kommer ge fler aktier, om än några kronor i vinst men för er som har större poster kan säkert lägen uppstå.

I Serneke har det blivit en liten ökning. Skrev om det här tidigare i veckan.

De utländska aktierna tittar jag lite extra på. Northwest Healthcare vill jag köpa in mig i men inte över 10 CAD. Eftersom den förvisso höga utdelningsnivån inte ökar är jag mån om en bra köpkurs. VFC är ganska lågt värderad just nu och dollarkursen har snuddat vid niokronorsstrecket. Nu tror jag förvisso att jag har missat lägstanivån för den här gången och att aktien vänder uppåt igen men tittar lite försiktigt på att öka. P&G delar också ut i februari och är ganska rimligt värderad just nu varför jag sneglar på att öka. Hur det blir beror på hur dollarkursen utvecklas kommande veckan. NOK har vänt uppåt igen och rean verkar vara över för den här gången. Sneglar dock ändå på att öka om kursen skulle minska med någon krona i ATEA och Gjensidige.

Till sist har årets första utdelningar kommit in på kontot från enfastighetsaktierna. Jag kommer skriva ett särskilt inlägg om det längre fram för att följa upp hur jag försöker minska risken. Nu uppstod ett tillfälle att ta hem vinster varför jag har minskat några av innehaven.

onsdag 4 januari 2017

Serneke i stigande trend

Sernekeaktien bröt idag över 106 kronor för första gången sedan noteringen och stängde upp 2,13 procent på 107,75 kronor. Teknisk analys skvallrar om att aktien nu verkar vara i stigande trend vilket ger förhoppningar om att den kommer klättra förbi de återstående tre procenten till teckningskursen.

Anledningen till dagens plötsliga uppgång torde vara det pressmeddelande som företaget skickade ut under eftermiddagen om att mark som Serneke äger i Polen blir del av en ekonomisk zon. Företaget hoppas under det kommande decenniet nu kunna investera i en industripark.

Serneke skriver också att de hoppas att på sikt ska kunna bygga upp egen produktionskapacitet i Polen som kan säkra leveranser av insatsvaror till verksamheten i Sverige.

Utan att vara särskilt insatt tycker jag att det är intressant att Serneke också är aktiva i Polen. Det här är säkert en bra grundplåt för expansion till andra marknader på längre sikt. Företaget är dock tydliga i sitt pressmeddelande med att deras huvudfokus är på den svenska marknaden.

För egen del ökade jag med några aktier för 103 kronor tidigare i veckan. Anledningen var främst att jag på sikt vill sälja de aktier jag tecknade i min kapitalförsäkring för att flytta över motsvarande innehav på mitt investeringssparkonto. Man kan tycka att det är dumt att betala courtage för detta i onödan men jag vill helst samla alla mina svenska aktier på investeringssparkonto.

Den 28 februari publiceras Sernekes första årsrapport sedan noteringen och den ser jag med stor spänning fram emot att läsa.

OBS att detta inlägg inte ska ses som en rekommendation. Gör din egen analys. Jag tycker helt enkelt bara att det är roligt att följa Göteborgsföretaget Serneke då det just nu är mitt största innehav i portföljen. Eftersom inte så många bloggare skriver om företaget försöker jag dela de nyheter jag ändå tar del av när jag ändå följer företaget, såväl positiva som negativa.