söndag 28 maj 2017

Veckoplan v. 22

Det blir allt svårare att hitta vettiga köplägen på börsen. Lyckligtvis sammanfaller det med att jag har mycket att göra och knappt kommer hinna följa börsen de kommande dagarna. Just nu kan jag kosta på mig att ligga likvid med över 5 procent i räntor en period. Några hyggliga aktier har jag i alla fall ögonen på.

Bosjö är en enfastighetsaktie som jag köpte en stor post i före jul. Har sedan dess därför valt att inte öka i vare sig Bosjö eller andra enfastighetsaktier. Mycket på grund av att det har funnits fina köplägen i långsiktigt stabilare Castellum och Hemfosa där jag istället har tagit stora positioner. Aktien är nu dyrare men rapporten för senaste halvåret presenterade en vinst per aktie som var nästan lika hög som för helåret 2016. Därför borde minsken ha riskat något och en YOC på runt 8,5 procent är fortfarande mycket bra. Jag vill egentligen inte få för hög exponering mot fastighetssektorn och enfastighetsaktier har en risk. Kursrisken är också ganska hög med risk att behöva sälja billigare i framtiden. Samtidigt verkar detta vara en vettig aktie att pytsa in lite pengar i igen i brist på alternativ. Nästa utdelning redan i juli bara drygt en månad bort. OBS att Bosjö handlas på Aktietorget med minimicourtage 19 kronor. Det innebär att man behöver köpa aktier för 7 600 kronor för att få motsvarande 0,25 procent i courtage. Under 110 kronor kommer jag öka igen.

Handelsbanken finns det fortfarande utrymme att köpa 4 aktier på vid nuvarande rimliga men inte på något sätt billiga aktiekurs. Det skulle göra att portföljandelen inte sjunker alltför mycket. Runt 120 kronor ökar jag.

H&M har jag fortfarande utrymme att köpa ytterligare 10 aktier i det här året. Om det vänder nedåt blir det nog ytterligare ett par aktier kommande veckan. Rykten om en påläggskalv som kan ta över som VD är goda nyheter.

HiQ handlas fortfarande väl över YOC 5 procent. 58 kronor helt försvarbar nivå för att öka med ytterligare 10 aktier.

Kinnevik har jag en minimal position. Mycket för att bredda portföljen med ett investmentbolag som investerar i sektorer som jag själv är dålig på. På nuvarande nivåer runt 238 kronor frestar det att öka med ytterligare en liten post. YOC över 3,33 procent är Köp A-nivå enligt min strategi. Just nu sänker det portföljens genomsnittliga avkastning men samtidigt är det en försvarbar nivå att ta en liten position. Jag ser Kinnevik som en buffertaktie som jag kan behålla om den går bra och annars sälja av om jag i framtiden skulle behöva frigöra kapital till att köpa bättre aktier.

Telia tittar jag på att minska med ytterligare en femtedel i om det blir tillfälle. Vill också se hur trenden rör sig. Är det fortsatt stark uppåttrend vore det dumt att sälja. Vänder trenden kan jag lika gärna överväga att ta hem vinsten för hela innehavet och vara på den säkra sidan.

Till sist är dollarkursen och kanadensiska dollar nere på något mer rimliga nivåer igen. De aktier som nästan är rimligt värderade har jag dock ökat i ganska nyligen varför jag avvaktar. Blir det någon minidipp i veckan kommer jag dock hålla ögonen öppna.

fredag 26 maj 2017

Veckosammanfattning: aktieportföljen passerar 400 000 kronor!

Den förkortade börsveckan avslutas med att ännu en milstolpe passeras: aktieportföljen är nu värd över 400 000 kronor! Naturligtvis är huvudorsaken att jag idag gjorde månadens stora insättning. Andelen aktier är nu 93 procent och andelen likvider 7 procent. Tycker det är roligt att läsa om andra bloggares milstolpar och hoppas att mina också ska kunna inspirera er läsare i ert sparande!

Byggnadsnämnden gav i veckan grönt ljus för Sernekeprojektet Karlatornet. Jag tog därför en liten chansning och ökade kortsiktigt i Serneke nu när jag för en gångs skull är ledig och kan följa börsen i realtid. Jag valde att gå ur position med en blygsam vinst eftersom jag inte har tid att följa aktien nästa vecka och då upptrenden efter nyheten inte var fullt så stark som jag hade hoppats.

I veckan har jag också skrivit om Multiconsult fina rapport i måndags. I många avseenden det bästa kvartalsresultatet sedan aktien börsnoterades. Trots det är aktiekursen och valutan på historiskt låga nivåer. Jag ökade däför rejält i aktien och har nu på kort sikt en portföljandel på nära 5 procent. Från början köpte jag 50 aktier och ansåg att det var fullt tillräckligt på fem års sikt. Nu medan portföljen växer har jag istället 200 aktier som motsvarande mål. Mer vill jag inte köpa eftersom YOC bara är 3,4 procent.

En lärdom jag har gjort det här året är att jag ofta tar för små positioner när det väl uppstår bra köplägen. Därför tog jag nu en så stor position som jag tyckte var motiverat direkt i Multiconsult. OBS att jag endast tar större positioner i aktier som jag har analyserat en längre tid. Det är naturligtvis riskabelt att ta en stor position och än mer så i en aktie som man inte förstår särskilt väl. Lundaluppen skrev ett klokt inlägg om portföljandelar och positioner som rekommenderas. Funderar på att försöka börja titta på hur jag skulle kunna anpassa hans tänk om undre gräns för investeringar till min köpstrategi.

Förra veckan skrev jag att jag trots allt tummade på mina principer och tog en första position i Kopparbergs. Det ångrar jag inte idag. Aktien har stigit med mer än 25 procent på en vecka. Galet. Jag vidhåller att aktien är högt värderad och att marknaden på nuvarande nivåer redan har prisat in en framtida utdelningsökning på 20 procent för ett par år framöver. Nog för att det finns tillväxtpotential och att det är positivt att företaget växer i USA men någon jättenyhet som inte tidigare var känd är det egentligen inte. Riskerna negligeras fullständigt just nu. Samtidigt har utdelningen på 5,9 kronor precis avskiljts vilket innebär att aktien snarare skulle backat med 3 procent allt annat lika. Bloggrannen Att välja lycka skrev ett pedagogiskt och bra inlägg som förklarar hur ex-datum och utdelning påverkar aktiekursen med Kopparbergs som exempel.

I övrigt har jag passat på att öka i några aktier som är rimligt värderade just nu. Orsaken är främst att bibehålla portföljandelen snarare än att det är ett fantastiskt köptillfälle. Resultatet blev som följer:

Handelsbanken 4 aktier
H&M 4 aktier
HiQ 10 aktier
Skanska 4 aktier

En minskning har det också blivit. Har skrivit en tid att jag funderar på att ta hem vinst i Telia. Det är en defensiv aktie där jag har en fin YOC men när jag nu fick chansen att räkna hem mer än de 9 procent på ett år som jag hade kalkylerat med valde jag att minska portföljandelen med 20 procent. Aktien är i stigande trend och därför har jag valt att behålla resterande andel och avvakta marknaden något. Det är dock inte uteslutet att jag säljer hela innehavet. Sätter hellre de pengarna i Akelius eller någon annan stabil och tråkig högutdelare som ger motsvarande utdelning varje år men inte behöver bevakas lika noga. På längre sikt är det fortfarande tveksamt var Telias vinster ska tas från.

torsdag 25 maj 2017

Byggnadsnämnden ger Serneke tillstånd att bygga Karlatornet

Igår fattade byggnadsnämnden i Göteborg beslut att ge Serneke tillstånd att bygga Karlatornet (länk).

Sernekes skiss över Karlastaden

Nu är Karlatornet ett stort projekt och det finns fortfarande många hinder på vägen. Kommunfullmäktige ska också besluta och intill dess behöver flera avtal specificeras. Som alltid finns risk för oförutsedda tekniska utmaningar under själva bygget.

Det går ändå inte att komma ifrån att detta var ett mycket positivt besked som väsentligt ökar chansen att Serneke lyckas ro projektet i hamn. Att politikerna verkar stödja projektet över blockgränsen talar för ett positivt besked också i kommunfullmäktige så småningom, förhoppningsvis redan före sommarledigheten.

måndag 22 maj 2017

Multiconsult levererar högsta nettovinsten sedan börsnoteringen!

Multiconsult publicerade idag sin första kvartalsrapport för i år. Det var sammantaget idel positiva besked. Jag gillar det norska konsultföretaget som är lite ospännande och underanalyserat. Kursen har dämpats ordentligt efter två svagare kvartal med pressat oljepris och stora investeringar. Samtidigt växer företaget genom expansion i Skandinavien och utomlands varför jag tycker att det är ett riktigt intressant långsiktigt köpläge. Jag har därför de senaste månaderna ökat mitt innehav från 50 till över 200 aktier och börjar nu få en stor portföljandel i Multiconsult. 200 aktier vill jag behålla på sikt och resten kanske jag säljer av på medellång sikt. Nu till rapporten!

Sammanfattningsvis kan konstateras att årets utdelningsnivå nästan redan har räknats hem under det första kvartalet! Översiktligt motsvarar vinst och orderingång redan efter ett kvartal en tredjedel av vad som totalt presterades under 2016. Sett till nettovinst presterar företaget det bästa kvartalet sedan börsnoteringen!

Det ser helt klart lovande ut!

Skärmdump från Multiconsults kvartalsrapport.

Siffrorna i rapportens sammanställning talar sitt tydliga språk. Vinsten ökar till 800 miljoner norska kronor, vilket som jämförelse utgör en tredjedel av hela 2016 års vinst. Det är riktigt bra och skvallrar om en god tillväxt. Också vinst per aktie ökar i motsvarande storleksordning och motsvarar ensam en tredjedel av fjolårets totala vinst per aktie. Faktum är att årets utdelning på 3 kronor nästan ensam har räknats hem redan första kvartalet. Investeringskostnader för expansion är dessutom tagna under 2016. Därför tror jag att sannolikheten är stor att vi har en tvåsiffrig procentuell utdelningshöjning att se fram emot nästa vår.

Bästa kvartalet sedan börsnoteringen!

22,3 procent överträffar tidigare års tillväxt. Delvis kan det dock förklaras av kalendereffekter då påsken, som är en mycket större högtid i Norge än i Sverige, inföll under det andra kvartalet i år jämfört med förra året.

Marginaler ökar också men framförallt gläds jag åt den ökande orderingången. Också här presterar rapporten ungefär en tredjedel av fjolårets orderingång. En ökad orderbacklog innebär också att det finns projekt att ta av vid eventuella svagare kvartal framöver.

Expansion genom förvärv börjar redan uppvisa lönsamhet

Förvärvet LINK arkitekturs resultat

Särskilt glädjande är att förvärvet LINK arkitektur redan börjar uppvisa lönsamhet. Vinst och orderingång överstiger väl motsvarande resultat första kvartalet 2016. Detta är ett mycket positivt tecken då det innebär att de kostnader som är förknippade med förvärv redan börjar betala av sig. Det talar för att vi kan se fram emot ökade vinster i kommande rapporter.

Under det första kvartalet har Multiconsult dessutom förvärvat svenska konsultföretaget Iterio. Det talar för att det finns potential för ytterligare vinster när stordriftsfördelar och synergier relaterade till förvärvet kan tillvaratas så småningom. Också några mindre förvärv har genomförts under radarn, däribland har Multiconsult köpt upp Rambølls kontor i Ålesund. Att kunna förvärva från en så etablerad aktör är en fjäder i hatten.

Mindre exponering mot oljesektorn

Till sist gläds jag åt att exponeringen mot oljesektorn minskar samtidigt som exponering mot förnybar energi och miljö blir allt större i projektportföljen!

Minskad exponering mot oljesektorn

Det innebär det en diversifiering av företagets projektportfölj som gör Multiconsult mindre känsligare för oljeprisets fluktuationer. Det innebär att det var ett fint läge att öka nu när den norska kronan var exceptionellt pressad och nästan exakt lika mycket värd som den svenska. Framförallt är det, givet mitt hållbarhetsfokus i mina investeringar, förstås en mycket glädjande nyhet att andelen olja i konsultportföljen minskar samtidigt som andelen förnybar energi är nästan tre gånger så stor. Också projektportföljen inom miljö- och vatten är nu större än för oljesektorn. Detta är en utveckling som jag ser fram emot att följa.

Jag har som sagt fyrdubblat mitt innehav från 50 till 200 aktier och kommer fortsätta öka så länge aktien handlas under 90 norska kronor. Jag tror att vi kommer få se en positiv trend framöver och att det finns både långsiktiga och kortsiktiga vinster att hämta från Multiconsult.

Och som vanligt är blogginlägg inte att betrakta som finansiell rådgivning. 
Läs företagets rapporter och bilda dig din egen uppfattning.

söndag 21 maj 2017

Veckoplan v. 21

Kopparbergs är jag nu stolt ägare av mina tio första aktier i. Eftersom det är ex-dag på onsdag tittar jag aktivt på att försöka köpa en lika stor post om fallet med cirka sex kronor blir lägre än vad jag köpte för i veckan. Högst 200 kronor vore rimligt i så fall. Kan jag köpa före ex-dag gör jag det men det tåget har rimligtvis gått. Förstår för övrigt inte de stackare som köper enstaka aktier. Köper man en eller två Kopparbergsaktier tar det ju två år bara att få tillbaka courtage i utdelning.

HiQ handlas på aptitliga nivåer mellan 5-5,25 procent YOC. Jag funderar på att öka lite försiktigt.

Handelsbanken är ett kärninnehav som är underviktat. Återigen endast 0,74 procent av portföljen trots att det långsiktiga målet är mellan 2,5 till 5 procent. Jag funderar därför på att öka redan vid 4 procent YOC för att säkerställa att portföljandelen åtminstone inte minskar ytterligare.

Skanska handlas nu till ganska exakt 4 procent YOC. Under 204 kronor kommer jag öka lite försiktigt.

MQ ökade jag lite i under den gångna veckan. Aktien handlas nästan till YOC 5,5 procent och P/E nära 12 vilket är en ganska rejäl riskpremie. Därför funderar jag på att öka ytterligare under 32 kronor.

Axfood förlorade en order till en konkurrent i fredags. Risk att aktien faller och i så fall tittar jag på att öka blygsamt. Ska ned under 140 kronor för att jag ska tycka att det är värt risken med tanke på min redan stora portföljandel.

Duni inleder jag bevakning på igen. Aktien handlas nu på fullt försvarbara nivåer med en YOC över 4,1 procent. Det är, precis som när jag sålde innehavet, bara det att andra innehav ger lika god avkastning. Duni skulle närmast sänka portföljens genomsnittsutdelning. Därför vill jag ha en något högre riskpremie och en YOC på åtminstone 4,25 procent innan jag tar in Duni i portföljen igen.

Multiconsult publicerar kvartalsrapport imorgon. Eftersom jag har ökat mitt innehav ordentligt på både kort och lång sikt när både kurs och valuta snuddar vid historiskt lägstanivåer är jag förstås mycket nyfiken på att få facit. Lita på att det kommer ett blogginlägg i veckan om detta.

Notera till sist att vi har en kort börsvecka framför oss då flera börser stänger tidigare på onsdag och helt under torsdag och fredag.

fredag 19 maj 2017

Veckosammanfattning: Kopparbergs till sist!

Kopparbergs har jag länge velat ta in i portföljen men aktien har varit för dyr. Det tycker jag fortfarande att den är. Hur som helst köpte jag tio aktier för min absoluta smärtgräns 203 kronor med ex-dag nästa vecka. Det ger en YOC utdelning inkluderad på knappt 3 procent vilket verkligen är ett gränsfall. Resultatet senast var sådär och omsättningen minskade till och med. Samtidigt finns långsiktiga tillväxtmöjligheter till flera marknader som kan driva utdelningstillväxt framöver. Jag har som sagt inga förväntningar på att det ska bli lika fina utdelningar som historiskt men under devisen buy quality, cry once är en läxa jag har lärt mig under det här året med portföljen att ibland faktiskt också våga köpa när det är på gränsen kortsiktigt men försvarbart långsiktigt. Ofta är det sådana företag som svider lite extra som lönar sig bäst på längre sikt och som sällan är riktigt billiga. Sjunker aktien ytterligare kommer jag öka. Siktar i första hand på tio aktier till efter ex-datum.

Multiconsult skrev jag i söndags att jag övervägde att öka i nu när aktiekursen är pressad. Det har jag också gjort. Hela 75 aktier blev det. Sällan jag tar en så stor position på en gång men när valutakursen fortfarande var lägre än normalt samtidigt som aktien fortfarande är historiskt låg efter ex-datum tyckte jag att det var ett bra tillfälle att passa på. Jag är övertygad om att det på längre sikt ska gå att räkna hem minst en tioprocentig vinst på återhämtning av börskurs och stärkt norsk krona. Företaget har tillväxtmöjligheter från sina förvärv på nya marknader som förr eller senare också bör ge utslag i form av ökade vinster.

MQ valde jag faktiskt att öka lite i. Har varit i valet och kvalet om jag ens ska behålla aktien men nu när jag beslutat mig för att göra det också in över nästa februariutdelning var det logiskt att öka till YOC över 5,25 procent. En försvarbar riskpremie.

Avega presenterade en urstark rapport senast. Att öka till YOC 5,2 procent tyckte jag därför var fullt försvarbart.

Realty Income handlades till en YOC på 4,75 procent i veckan. Det tyckte jag var gott nog för att öka i månadsutdelaren inför de utdelningssvaga sommarmånaderna.

Serneke har jag nu sålt av halva innehavet på kapitalförsäkringen. 25 aktier kvar där eftersom resultaten hittills har varit bra varför jag inte vill sälja i en hast. 500 aktier på investeringssparkontot som tidigare men portföljrisken nu lägre med en mindre andel om än fortfarande alltför stor.

Ahlsell föll efter att storägare dumpade aktier. Lite surt då jag var i valet och kvalet om jag skulle sälja och ta hem en kursvinst på cirka 33 procent. Senaste rapporten var dock bra och jag tyckte inte att det fanns skäl att sälja ett bra innehav som jag har fått teckna billigt vid noteringen.

Minesto publicerade en rapport i veckan. Förlusten var klart lägre än analytikerna hade räknat med. Då företaget kommer gå med förlust intill dess att tekniken har kommersialiserats var detta ändå en positiv signal. Tillstånd att bygga den första anläggningen är redan klart och med en lägre förlust minskar risken för att en nyemission behövs innan företaget hinner få intäkter från sin verksamhet.

Och så blev det en korrigering på börsen till sist. Lite diffust varför och i ärlighetens namn skulle jag inte vilja kalla det ett börsras när det visar sig att inget av mina kärninnehav egentligen handlas billigare än när jag senast ökade i större skala. Portföljen har minskat åtminstone med hela majutdelningen i värde men det bekommer mig faktiskt inte så mycket. Är snarare förvånad att så få aktier trots nedgången känns riktigt prisvärda. Har ju snarast blivit till att öka i lite udda breddaktier som jag annars inte köper så ofta. Några aktier börjar bli rimligt nog att öka mer i igen. Det får bli en övning på söndag att titta vidare på.

söndag 14 maj 2017

Veckoplan v. 20

Många har i veckan som gått skrivit om hur börsen börjar bli dyr och att det börjar bli svårt att hitta bra lägen att investera. Jag delar den uppfattningen och får svårare och svårare att hitta bra köptillfällen. Bortsett från Investor och Scandic är det egentigen inga av mina svenska innehav som är att betrakta som för dyra. Därför tror jag att det grundat på positiva resultat i de senaste rapporterna så länge inget oväntat inträffar finns utrymme för fortsatt uppgång. Låt mig ge några exempel:

Axfood, Castellum, Clas Ohlson, Handelsbanken och Skanska handlas alla till en YOC mellan 3,8 och 4,2 procent. Ur endast ett utdelningsinvesterarperspektiv kan det inte sägas vara orimligt dyrt.

H&M handlas runt 4,5 procent. Jag tycker att det är en försvarbar riskpremie men har redan köpt ordentligt och med en portföljandel på 11,5 procent just nu är de näst Serneke mitt största innehav.

Avega, Hemfosa, HiQ och MQ handlas alla till över 5 procent vilket är fullt försvarbart. De bägge förstnämnda är dessutom på goda grunder baserat på deras senaste resultat i stigande trend.

Min köpstrategi bygger förenklat på ett trestegsrakettänk där jag köper mindre när aktien handlas på en rimlig nivå och mer när den handlas på en billig nivå. Mitt dilemma är att jag helt enkelt tycker att jag redan har köpt mer eller mindre tillräckligt för i år i ovanstående aktier på den rimliga prisnivån.

Ett annat dilemma är att jag har halva månadsinsättningen kvar i likvider och dessutom får minst en tusenlapp i utdelningar kommande veckan. Det är samtidigt bara sju och en halv handelsdag kvar till nästa lön.

Jag tittar därför lite extra på att passa på att öka i någon i courtage räknat lite dyrare aktie igen.

Enfastighetsaktierna går bort. Inte för att YOC på något sätt är orimlig men kursrisken är alltför hög vilket innebär att jag kan tvingas sälja dem med en såpass stor kursförlust i framtiden att det helt enkelt inte är värt risken. Delarka tittar jag dock på igen för en kortare investering under 114 kronor.

VFC är i sjunkande trend igen. Det är en av mycket få vettiga kvartalsutdelare med utdelning i  juni. Därför funderar jag på att öka lite igen. Helst köper jag vid YOC 3,33 procent under 51 USD men jag kan tänka mig att i brist på alternativ köpa ytterligare en post på nuvarande nivåer. Avvaktar dock om kursen klarar test av botten strax under 53 USD eller inte.

Realty Income har jag förvisso ökat en del i senaste tiden. Aktien är dock fullt försvarbart värderad vid en YOC på 4,6 procent och att fylla på andelen månadsutdelare regelbundet skadar inte. Här hinner jag också få med mig juniutdelningen.

Både P&G och J&J är värda att fortsätta bevaka men utgångstipset är att bägge har bottnat för den här gången varför jag tycker det är för dyrt att öka just nu.

Det var lite surt att Kopparbergs släppte en positiv nyhet samtidigt som trenden är fallande. Det kliar lite i fingrarna av att kanske ändå köpa men 212 kronor är för dyrt. runt 206 kronor efter ex-dag i så fall rimligare. Finns risk att aktien stiger på kort sikt men jag tycker att den steg alltför mycket under fredagen. Ja det är positivt att Kopparbergs säljer på Walmarts i New York, inte minst eftersom många utlandssvenskar gör affären förhållandevis säker. Men många verkar glömma bort att Kopparbergs redan finns på den amerikanska marknaden i fyra delstater inklusive New York. Antar att man resonerar som så att Walmarts är en stor kedja och skulle de ta in Kopparbergs i hela USA så är det en jättefin affär. Det är dock inte unikt att kedjor utomlands säljer svenska produkter. Jag har hittat Wasa knäckebröd och Pågens skorpor i flera länder där jag har bott men det innebär inte att de är några storsäljare, ofta har jag själv märkt det först när de reas ut vilket brukar vara ett dåligt tecken. Jag tycker fortfarande att Kopparbergs rapport presenterade ett ganska svagt resultat. Omsättningen minskade med 4 procent. Rekordresultat i all ära men en ökning med 3 procent jämfört med föregående år bär inte de uppskruvade tvåsiffriga tillväxtkrav som många småsparare nu förväntar sig. Som en långsiktig defensiv tråkaktie med en långsiktig tillväxtpotential under många år framöver tror jag dock att de är ett utmärkt innehav. Därför är jag fortfarande i valet och kvalet om jag ska köpa eller inte. Bevakning i samma intervall som tidigare, helst under 203 kronor och kanske 207 kronor för liten post. Utgångspunkten är dock att jag avvaktar ex-dag.

Telia bröt igenom ett motstånd och bör rimligen fortsätta ytterligare en bit uppåt. Här funderar jag fortfarande på att ta hem vinsten men då ska aktien upp ytterligare en krona. Mitt ingångsvärde i Telia när jag köpte aktierna var att plocka hem årets utdelningar och höstutdelningen ifjol. Kan jag få igen det genom försäljning redan nu kan pengarna användas bättre någon annanstans. Dels är det tveksamt var de ska hitta sin tillväxt. Dels har jag redan ett par hundra Teliaaktier sedan före myndighetstiden på ett VP-konto, de räcker som defensivt innehav.

Minesto har jag swingtradat en del i de senaste veckorna. Nu verkar aktien ha bottnat. Jag tittar därför lite försiktigt på att ta hem ytterligare vinster i de positioner jag köpt under 6 kronor. Kanske säljer ett 80-tal aktier om kursen passerar 6,50 kronor. Har dock ett fint innehav och, oaktat risken för en eventuell emission för att få in mer kapital till det första kraftverket, allt talar i positiv riktning hittills. Rapporten kommer i veckan och kommer ofrånkomligen påverka kursen. Jag väntar.

Multiconsult har jag redan dubblerat mitt innehav i när den norska kronan har varit pressad och är nöjd med de 100 aktier jag har. Däremot funderar jag på att, när kursen fortsatt är under press av valuta och ex-dag i fredags, ta en kort till medellång swingtradeposition i brist på bättre alternativ. Årets första kvartalsrapport släpps om en vecka. Min bedömning är att sannolikheten för uppsida är större än sannolikhet för ytterligare nedsida då kursen historiskt redan är extremt låg. Det är dessutom ett något underanalyserat företag som samtidigt växer även om de har behövt ta stora kostnader de senaste två kvartalen. Det torde finnas en potential att kunna plocka hem åtminstone 10 procent. Funderar på att ta i och köpa 50 aktier. YOC är 3,4 procent vilket är högt för att vara Multiconsult. P/E runt 10 avskräcker inte precis.

Till sist gläds jag åt att min portföljs sharpekvot steg till 1,18 samtidigt som standardavvikelsen sjönk till 11,03 procent. Det kanske inte låter så mycket men för mig är det ett kvitto på att mitt långsiktiga fokus på att köpa lågt värderade utdelningsaktier sakta men säkert börjar ge resultat. Att Serneke har ökat igen samtidigt som jag skalat ned portföljandelen något bidrar också. Skulle H&M öka igen kommer siffrorna förbättras ytterligare. Det är hur som helst ett resultat som skulle räcka till två stjärnor på Nordnet. Med tanke på min defensiva investeringsfilosofi och att jag satsar på stabila utdelningar över tid snarare än att försöka slå index är jag faktiskt rätt så nöjd med det resultatet.