lördag 25 januari 2020

Utdelningar januari 2020

Alla januariutdelningar finns redan på kontot och kan konstatera att året började bra med 2 722 kronor. Det är också roligt att kunna inleda ett femte kalenderår med utdelningar i statistiken!

Det finns två delförklaringar till att utdelningarna i januari ökade väsentligt jämfört med ifjol. Dels höll MQ inne sin utdelning varför jag sålde av innehavet. Det har så långt visat sig vara ett riktigt beslut för aktien är än mindre värd idag och än längre från vinst och utdelningar. En viktig lärdom. Dels har Clas Ohlson hakat på trenden att dela upp utdelningen på två tillfällen, något jag välkonar inte minst eftersom februari och september inte är traditionella utdelningsmånader. Det syns dock i andra änden på att min utdelning i september ifjol faktiskt sjönk marginellt.

Tio aktier bidrog: Bosjö, Claes Ohlson, Sydsvenska Hem stod för lejonparten, mina små innehav i Bonäsudden och Saltängen som jag låter vara kvar men inte ökar i stod för en liten skvätt och som vanligt finns mina fem månadsutdelare där också. Att både Bosjö och Sydsvenska Hem delar ut i januari är för övrigt också en anledning till att utdelningen sjönk i december. Som jag skrivit redan för ett par år sedan tog jag från början en stor engångsposition i bägge aktierna för att maximera marginaleffekten av det höga courtaget (19 kronor). Aktierna är högre värderade idag men risken är lite högre än för min portfölj i stort - inte minst eftersom Bosjö är en enfastighetsaktie.

I februari väntar en rejäl utmaning för att se om jag kan passera tusenlappen i utdelningar. Prognosen är en bit under 900 kronor men då har jag inte räknat in ökningar i vissa månadsutdelare, utdelningshöjningar och den just nu svaga kronan (mina prognoser baseras alltid på en defensiv valutakurs). Under nuvarande förutsättningar bör jag kunna klara målet. Utmaningen består i att både Akelius och Oriflame köptes ut från börsen vilket innebär att jag på sikt behöver öka lite i kvartalsutdelare som delar ut i februari och augusti och månadsutdelare för att få ett jämnare flöde. Det är naturligtvis inget självändamål men jag vill åtminstone att varje enskild kalendermånad ska bidra med minst 2 procent av årets totala utdelningar och just nu ligger bägge dessa månader under det målet. Augusti blir en desto större utmaning som jag bör titta på separat. Tips på trygga augustiutdelare med låg risk mottas tacksamt. Just nu finns utöver månadsutdelarna bara P&G i den kategorin liksom Omega Healthcare som har en väsentligt större risk.

Det har av olika skäl inte varit så mycket tid och möjlighet att blogga senaste tiden. Jag hoppas på att komma igång som vanligt lagom till påsk igen men just nu vill jag vara säker på att jag gör allt korrekt och därför blir det mest den här typen av sammanfattningar och inga företagsspecifika inlägg.

onsdag 1 januari 2020

Årssammanfattning 2019

Portföljen landade på 1 762 221 kronor netto vilket är en ökning med 27,54 procent sedan start. Det motsvarar ungefär 8,25 procent per år vilket är över mina relativt blygsamma mål. Det bör där noteras att mitt stora Minestoinnehav fortfarande tynger efter emissionen i december. I avsaknad av motgångar borde aktien återhämta sig under 2020 vilket skulle ge portföljen en ordentlig skjuts uppåt.

Trots det klarar jag för fjärde gången under 2019 att till sist också avsluta året med en aktieportfölj värd knappt över 2 miljoner kronor brutto exkl. belåning: 2 001 441 kronor. Belåningsgraden var vid årets slut 11,9 procent vilket är högre än jag långsiktigt vill ha men det förklaras av att jag utnyttjade tillfället att teckna fullt i Minesto samtidigt som jag fick möjligheten att teckna ytterligare aktier utan företräde i emissionen. Om teckningsoptionerna är rimligt värderade när de börjar handlas kommer jag nog köpa åtminstone det antal som jag inte fick tilldelade i tillträde utan företräde. Det fina med teckningsoptioner är att risken begränsas till optionens värde även om jag samtidigt får betala lite mer i framtiden när den löses in. Det passar mina förutsättningar bra.

Mitt innehav i Minesto är oproportionerligt stort just nu. Kommer en uppstuds i Minesto under året är den tredje miljonen inom räckhåll åtminstone brutto och möjligheten finns att bli Pro-kund hos Avanza redan under 2020 vilket skulle innebära lite lägre courtage och ränta.

Samtidigt har flera aktier försvunnit ur portföljen till följd av olika återköps- eller uppköpserbjudanden: på rak arm Akelius, Hemfosa, Oriflame. Data Respons förväntas också köpas upp. Därför publicerar jag inget portföljdiagram då det inte skulle ge en särskilt rättvisande bild av min sparfilosofi. Antalet aktier har minskat till 64 vilket jag tycker är rätt sunt då jag har tyckt att det har varit lite väl många småinnehav att följa. Det var också ett av mina målsättningar under året. Hemfosa blir svåra att ersätta och kommer i början av året se över hur jag åter kan få en god balans i stabila utdelare över hela året och olika sektorer.

En viktig uppgift under 2020 blir att finna en ny balans i utdelningsaktier. Jag har tummat på utdelningsaktierna till följd av möjligheterna att investera i framförallt Minesto. Därför uppnådde jag inte mitt utdelningsmål om 50 000 kronor i år. Det blir desto viktigare att investera regelbundet i utdelningsaktier 2020. Hade det inte varit för Oriflameåterköpet hade jag däremot klarat mitt mål om att få minst en tusenlapp i utdelning varje månad. Nu saknades därför 98 kronor under augusti men övriga månader klarade jag det målet.

Återkommer om decemberutdelningarna så snart Brookfield RES har trillat in på kontot. Klart står dock att de blir lägre än ifjol framförallt eftersom Bosjö nu delar ut i januari 2020 istället. På helåret kommer utdelningarna landa omkring 43 400 kronor vilket är lägre än mitt ambitiösa mål om 50 000 kronor. Det beror dels på att jag har lagt en hel del på Minesto i emissionen och dels på att jag under andra halvan av 2019 företrädesvis har ökat i aktier som delar ut först på det nya året.

Träningsmålen gick inledningsvis bra och jag klarade att minska vikten mer än på många år liksom plankan/sidoplankan. Däremot föll jag tillbaka vid årets slut då det har varit ett tungt och intensivt år på många plan. Kommer därför ta tag i det ordentligt i år nu när jag har sett att det ger resultat.

Sparandet ser lovande ut inför 2020. Boendekostnaderna har sänkts samtidigt som intäkterna är högre. Därför hoppas jag på att kunna höja sparnivån i absoluta tal räknat samtidigt som jag sänker sparkvoten något och faktiskt unnar mig lite mer än idag. Kommer återkomma till detta men ambitionen är att börja räkna på sparkvot och sparande igen för att få bättre disciplin samtidigt som det ger mig en morot att få mer pengar över att spendera på nöjen, kläder och resor.

Det finns anledning att skriva mer om detta. Min förhoppning är också att kunna börja blogga mer aktivt igen under 2020, något som jag av olika skäl inte har gjort under hösten.

lördag 30 november 2019

Månadssammanfattning november

Portföljen minskar marginellt under november vilket delvis hänger ihop med att jag ännu inte har fört över min novemberöverföring och ligger efter min insättningskalender. Brutto noterar jag 1 654 183 kronor vilket är strax över tusenlappen mindre än i oktober. Insättningarna är som sagt bara cirka 10 000 kronor under november vilket är väsentligt mindre än jag sparar normalt. Netto landar jag på 1 931 278 kronor och återstår om jag kommer klara att bibehålla 2 miljoner netto för tredje gången gillt över årsskiftet. Om det lyckas hänger mycket på hur Minesto utvecklas efter emissionen.
Månaden präglas av att flera emissioner har påverkat portföljen. Dels har Akelius återköpt sina preferensaktier. Dels kommer Hemfosa av allt att döma köpas upp av SBB. Även om SBB får ett stabilt defensivt innehav litar jag inte riktigt på företagets finansiella stabilitet och ledning. Därför kommer jag välja så stor kontant andel som möjligt. Samtidigt har Minesto gjort en företrädesemission där jag avser teckna fullt. Därför har det främst blivit till att öka i Minesto för att tillvarata tillfället. Det innebär tråkigt nog rätt få aktieköp i övrigt eftersom november har gått till att öka i Minesto och december kommer gå till att bekosta aktierna i emissionen. I emissionen ingår också teckningsrätter som ställs ut först 2021. Även om dessa teckningsrätter är lite dyrare än de optioner jag betalar för i december gillar jag det hela eftersom det ger mig möjlighet att äga optioner i Minesto som jag behöver betala för först om 18 månader. Det är därför inte omöjligt att jag den kommande tiden fyller på lite i teckningsrätter - om deras värdering inte rusar iväg - istället för aktier eftersom jag kan köpa teckningsrätterna billigare idag men betalar för själva aktien först i framtiden.

På längre sikt kommer jag att behöva ersätta Hemfosa och Akelius med andra innehav. Vitreous Glass och XACT utdelning ligger nära till hands men eftersom decemberinsättningen går till Minestoemissionen kommer ersättningsfrågan bli en julnöt att knäcka i lugn och ro som sig bör.

Ett par andra köp har det blivit. Jag ökade med 12,5% i Kopparbergs. Även om rapporten inte var bra den här gången heller är aktien rätt rimligt värderad just nu och utrymme för utdelningshöjningar finns för flera år framöver samtidigt som stora kostnader redan är tagna för investeringar de senaste två åren. Ökade lite i Boston Pizza trots den svaga rapporten utifrån resonemanget att jag vill bibehålla nuvarande blygsamma portföljandel på 1% också på längre sikt och ökningen innebär i praktiken snarare en minskning så där kanske jag fyller på med mer men räknar med hög risk för utdelningssäkning på grund av den höga utdelningsandelen. Ökade också lite i Climeon, Inwido och Resurs Holding.

Utdelningarna landade på 3 768 kronor och om dem har jag skrivit här.

Standardavvikelse på 21,89% kan förklaras av att mitt stora Minestoinnehav har åkt jojo på olika nyheter i bägge riktningar i anslutning till den förestående företrädesemissionen. Min sharpekvot på 1,26 är förhållandevis normal för min portfölj och reflekterar mixen mellan en stor andel defensiva aktier och några rätt volatila hållbarhetsaktier. Låneandelen är åter 12,5% - även om jag minskade den under oktober har jag nu behövt göra utrymme för att kunna teckna fullt i Minesto så tyvärr lär jag ha en hög låneandel när året summeras men det får jag kompensera för under första kvartalet 2020 genom att köpa färre aktier och amortera lite mer. Min långsiktiga målsättning är fortfarande att uppnå 0,99% ränta igen vilket jag bör kunna göra åtminstone i kapitalförsäkringen lagom till påsk.

lördag 23 november 2019

Utdelningar november 2019

Utdelningarna fortsätter att trilla in i portföljen. I november blev det 3 768 kronor vilket är en ökning på 17,3 procent jämfört med ifjol.
Att utdelningen är lite lägre hänger framförallt ihop med att jag har investerat mycket i Minesto och hållbara aktier i år varför hela månadsinsättningarna inte har gått till utdelningsaktier. Det påverkar också att Oriflame återköptes vilket annars skulle ha tagit mig över 4 000 kronor i november. Jag fick också min sista utdelning från Akelius Pref som också återköps vilket innebär att jag behöver hitta nya utdelare till nästa år. En liten ökning i Boston Pizza är gjord på raset även om jag ser en stor risk för sänkt utdelning där vilket jag har skrivit om tidigare. Vitreous Glass ska också in i portföljen på prov men det får bli efter årsskiftet eftersom jag behövde spara kapital för att kunna teckna fullt i Minestoemissionen i december.
Totalt delade 13 aktier ut i november. Av dessa utgjorde H&M en tredjedel av utdelningarna. ATEA, Investor och Resurs är tre betydande november utdelare som står för ungefär 10 procent vardera.

Årets utdelningar ser ut att landa lite lägre än min ursprungliga prognos helt enkelt eftersom jag har investerat i annat än utdelningsaktier också. Valutaeffekten gör dock att jag kommer landa strax under 44 000 kronor netto med källskatt avräknad när årets utdelningar summeras.

torsdag 31 oktober 2019

Månadssammanfattning oktober

Utdelningarna fortsätter att trilla in men portföljen backade något under oktober och landade på 1 668 701 kronor netto vid månadsskiftet. Den har varit uppe och passerat två miljoner netto (exkl. belåning) för andra gången men föll tillbaka vid månadsskiftet och landade på 1 934 909 kronor.
Mina insättningar har som synes börjat komma ifatt normalnivån. Jag är fortfarande en 60 procents månadsinsättning ifrån att vara ifatt min tidsplan men behöver fortfarande ha lite mer utrymme för oförutsedda kostnader. Först på andra sidan det nya året förväntar jag mig att vara igång igen. Hoppas kunna återkomma till det men var sak har sin tid och är lite försiktig med vad jag skriver just nu för att vara på den säkra sidan. Därför blir det bara uppdateringar om mitt sparande ytterligare en tid.

Att portföljen minskar hänger främst ihop med Minestos riktade emission och företrädesemission. Aktien har därför backat något som brukligt när antalet aktier ökar. Jag gillar dock att kassan fylls på och att det säkerställer att företaget kan expandera snabbt vilket på ett par års sikt torde påskynda kommersialiseringen vilket borde göra att företaget snabbare når lönsamhet och tar marknadsandelar. Om allt går som det ska kommer därför parker på Färöarna, i Wales och Frankrike vara en realistisk möjlighet på ett par års sikt.

Det var lite taskig tajming för mig att öka strax före nyheten om emissionen men jag är ändå glad över att ges möjlighet att teckna fler aktier. Jag ville öka inför eventuella nyheter i december när det första projektet kan kicka igång igen. Det sura är att jag hade en ägarandel på en tredjedels promille vilket nog är det närmaste storägare jag någonsin kommer komma i en enskild aktie. Kommer dock överväga möjligheten att öka om aktien tappar mer eller teckningsrätterna blir prisvärda.

Minesto har gjort att jag har haft lite utrymme att öka i utdelningsaktier. Mentalt har jag ställt in mig på att jag kör Minesto nu och köper så mycket som jag vill ha på lång sikt en gång för alla, sedan är det utdelningsstrategi fullt igen från och med 2020. Har dock ökat i Elanders där jag har varit i valet och kvalet om jag ens ska behålla aktien. P/E under 10 är rätt lite även om direktavkastningen är lägre än jag vill öka till. Aktien har historiskt dock haft en fin utdelningstillväxt och vinsten ger utrymme för att fortsätta en sådan trend de kommande åren. En stående order i Scandic gick in också vilket gav ett fint tillskott när halvårsutdelning betalades ut vid månadens slut.

I övrigt har jag fyllt på lite i Axfood, löjligt dyr men rapporten var bra så det handlar mest om att bibehålla. YOC 3,33 procent är försvarbart, P/E runt 27 är det egentligen inte. Har också sålt av mina mer spekulativa positioner i Multiconsult och Serneke. Det innebär att jag bibehåller min långsiktiga position i bägge aktierna men jag hade tidigare ökat och tog hem en liten vinst. I Sernekes fall handlar det om att jag ville minska risken efter osäkerheten kring rättsliga turer och extern investerare. Mitt långsiktiga innehav på 1 000 aktier kommer jag att bibehålla över Karlatornetprojekten i linje med min strategi från teckningen. I Multiconsults fall handlar det främst om att aktien står och stampar, även om den nog kan lyfta efter nästa rapport, och att jag ville hålla min belåning hanterbar efter att ha ökat i Minesto. Kommer nog öka igen så småningom i Multiconsult. Belåningen är åter på 12,2 procent vilket är lite högt. Jag kommer därför fortsatt arbeta under årets slut för att sänka min räntekostnad för kapitalförsäkringen till 0,99 procent igen.Utdelningarna tickar på som vanligt och är 28 procent högre än ifjol. 2 605 kronor blev det under oktober. Störst bidrag gav Scandic Hotel som utgör mer än en fjärdedel av oktoberutdelningarna.

Sharpekvot slutade på 1,06 vilket är ganska normalt för min portfölj. Standardavvikelsen är samtidigt ovanligt höga 22,21 procent vilket skvallrar om häftiga rörelser i bägge riktningar i Minesto just nu.

Utdelningarna är redan fler än ifjol och jag ser ut att landa över 43 000 kronor i år totalt.

tisdag 1 oktober 2019

Månadssammanfattning september

Portföljen har studsat tillbaka till juli månads nivå igen trots att jag har fört över mindre än en tredjedel av vad jag brukar under september. Att Minesto har återhämtat nästan 14 procent under september bidrar. Portföljen landade på 1 695 275 kronor netto. Aktieportföljen är brutto utan avräkning av belånad hävstång värd 1 961 130 kronor vilket innebär att jag skulle studsa förbi 2 miljoner kronor netto för andra gången när månadsinsättningen kommer om några dagar om jag sätter den i aktier. Nu väljer jag dock att minska belåningen istället men före årets slut kommer jag definitivt passera 2 miljoner kronor netto en andra gång. Som vanligt sätter jag över pengarna först på det nya kvartalet för att slippa dubbelbeskattas på bägge kvartalen.
Portföljvärdet har ökat med 36 procent sedan start. Belåningen har minskat med nästan en procent till 11,8 procent och målsättningen är att minska den ytterligare under 11 procent i oktober.
Utdelningarna blir marginellt lägre än ifjol vilket är lite irriterande. Samtidigt är orsaken att Clas Ohlson har delat upp sin utdelning på två tillfällen årligen vilket innebär att jag får resterande del utbetald i januari 2020. Att jag är mindre än 300 kronor lägre än ifjol trots att det rör sig om mer än 1 000 kronor som delas ut i januari istället får ändå ses som att septemberutdelningarna växer pålitligt. Utöver Clas Ohlson och Castellum är det främst idel kvartals- och månadsutdelare i september. Brookfield RES ramlar som vanligt in med fördröjning vilket är lite störigt och därför kommer detta inlägg samt statistik uppdateras som vanligt då utdelningen blir något högre än prognos pga. svagare krona mot CAD än i min prognos. Uppdatering: 3 194 kronor landade jag på, 34 kronor mer än kalkylerat.

Standardavvikelsen minskar något till 21,93 vilket fortfarande är väl högt. Sharpekvot är ungefär den samma men förbättrades något till 0,86.

Till sist lyckades jag i september passera 2018 års totala utdelningar. 35 480 kronor totalt är 639 kronor mer än helåret 2018. Då har jag ytterligare 6 - 7 000 kronor i utdelningar att se fram emot.

lördag 31 augusti 2019

Månadssammanfattning augusti

Augusti är min svagaste utdelningsmånad och portföljen har också fortsatt ned precis som börsen i stort. Portföljen summeras netto på 1 537 534 kronor och brutto inklusive belåning cirka 1,8 miljoner kronor.
Dels har börsoron i stort påverkat men också att mitt stora innehav Minesto har haft en nedgång från sin toppnotering i juni. Jag ser det egentligen som en rimlig återgång till medelvärdet och det värderingsintervall som analytiker anser aktien är värd, under förutsättning att kommersialisering lyckas. Hoppas egentligen att det håller i sig eftersom jag planerar att passa på att öka igen. Några andra innehav som EcoWavePower har också haft det tufft men å andra sidan är det roligt att surdegarna Clas Ohlson och H&M äntligen har jobbat sig i fatt. De har inte varit mina bästa innehav men de har gett mig utdelning längs vägen och säljer jag dem idag skulle de därför inte längre vara en förlustaffär. Jag tänker dock bibehålla eftersom de senaste rapporterna har varit trevlig läsning.

Belåningsgraden är fortsatt hög på 12,7 procent. Det beror på att jag har fyllt på lite under nedgången samtidigt som jag har behövt ta större kostnader i augusti som kompenseras först i septemberlönen och utdelningarna är låga i just augusti. Därför är det prioritet att minska belåningsgraden i september med sikte på att få ned inlåningsräntan till 0,99 procent åtminstone på mitt ena konto igen. Det beror förstås på hur börsen utvecklas. Skulle jag kunna köpa Investor till premie om börsen går ned ytterligare gör jag det istället.
Utdelningarna landade irriterande nog på 903 kronor i augusti som traditionellt är min svagaste månad. Mitt mål var att klara minst en tusenlapp varje månad i år men det föll på att Oriflame återköpte mina aktier. Jag tyckte helt enkelt inte att det var värt att köpa augustiutdelare till varje pris utan den långsiktiga strategin gäller. Hur som helst kompenserade valutan lite så att jag åtminstone landade över 900 kronor. Därför är det inte lång kvar innan jag passerar fjolårets totala utdelningar.

Annars har jag ett projekt att renodla min strategi där jag kommer försöka sätta av 90 procent i utdelningsaktier och uppemot 10 procent i hållbara aktier med mycket hög risk men större tillväxtpotential. Det är en konsekvens av att jag genom att ha tagit beslut som säkerställer en hög inkomstnivå de kommande åren inser att jag kommer kunna uppnå ekonomisk frihet - om jag vill, det är en fråga om vilken utgiftsmarginal jag vill ha. Jag har därför en marginal att krydda portföljen lite utan att riskera långsiktig stabil utdelning. Priset är att jag på 6-10 års sikt går miste om en tusenlapp eller två i utdelningsinkomster men i gengäld ger jag mig möjligheten att också få tillväxt. En förhoppning är att på 6-10 års sikt kunna använda intäkter från den typen av aktier till att engångsamortera ned lån den dag jag rotar mig permanent i Sverige. Inom 4-6 år är ekonomisk frihet möjligt men inom 8-10 år även med en bättre standard. Det är inget jag bestämmer nu utan framtiden får utvisa beroende på hur jag vill leva och vad jag prioriterar då.

För att göra plats för ett par nya aktier har jag fortsatt minska antalet aktier. I augusti åkte Veidekke ur portföljen. Jag köpte en liten post när Avanza hade courtagefri handel på norska aktier. Företaget har dock utvecklats ojämnt och även om det var en fin direktavkastning tyckte jag helt enkelt inte att det var värt besväret att följa ett så litet innehav. Därför sålde jag av på samma nivå som jag köpte och har däremellan fått 5 procent i utdelningar under våren. Data Respons har jag funderat på att sälja av samma skäl men det företaget utvecklas fint varför jag istället valde att teckna ytterligare en handfull aktier i den lilla emissionen nyligen. Just nu innehåller portföljen 76 aktier vilket är i mesta laget. Många av dem är som jag tidigare har skrivit mindre kampanjinnehav i amerikanska eller tyska aktier som jag har köpt en engångspost i och behåller. Det rör sig också om flera små innehav som jag har en hög direktavkastning och säkerhetsmarginal i men samtidigt inte vill öka i då jag inte vill bevaka dem och de idag inte längre handlas med premie som gör dem prisvärda nog.
Min snålsparmånad går mot sitt slut. På måndag passerar jag dag 50 och där någonstans får det räcka. De löpande utgifterna har varit låga men jag har samtidigt lagt mer på måltider och nöjen. Det har helt enkelt varit lite trevligare än jag hade räknat med vilket jag förstås har prioriterat! Kommer därför inte försöka pressa mig till två raka månader utan nöjer mig här. Det viktigaste är att konstatera att jag klarar att hålla mycket låga löpande utgifter om jag bestämmer mig för det. Framöver ska jag nu landa i en bra och rimlig utgiftsnivå och jag tänker börjar räkna på sparkvot igen från årsskiftet. Lönen är högre men också utgifterna varför sparkvoten kommer bli lägre än tidigare. Oavsett kommer jag klara att hålla en sparkvot över 60 procent över tid vilket är mer än tillräckligt. Att spara minst två tredjedelar av bruttolönen kommer bli en långsiktig målsättning de kommande åren.

Standardavvikelsen är sjukt höga 22,63 och min sharpekvot är återigen på sämre nivåer runt 0,76. Det visar att portföljen genom mina hållbara aktier har en väsentligt hög risk trots att de flesta aktier är defensiva utdelare. När även utdelarna dras med i börsnedgången ger det förstås utslag.