tisdag 1 november 2016

Utdelningar oktober 2016

En av de stora behållningarna med att följa aktiebloggare är att läsa om hur deras utdelningar utvecklas från månad till månad. Här kommer även mitt utdelningsstatistiska bidrag. Än så länge motsvarar mina månadsutdelningar mindre än en promille av portföljvärdet. Först till våren när portföljen är mer utvecklad och de större innehaven delar ut kommer statistiken kunna säga något om hur väl min strategi lyckas. Tycker ändå att det är roligt att på sikt konkret kunna följa utdelningarna.
Tills vidare väljer jag att presentera statistiken på enklaste sätt medelst Google Sheets (månader vertikalt och aktieinnehav horisontellt, infoga->diagram->staplat kolumndiagram om du vill göra ett liknande diagram - av någon anledning behövde jag lista aktierna i omvänd bokstavsordning för att få dem presenterade i fallande bokstavsordning enligt ovan). Tittar på sikt på att använda mer avancerade verktyg, inte minst ur Stefan Thelenius verktygslåda. Har dock ännu inte haft tiden att klura ut ett mer raffinerat sätt att presentera statistiken.

Telia bidrog med 67,50 kronor efter att jag ökade före ex-dag men efter att rapport publicerats. Därefter kommer mina 40 aktier i Boston Pizza med 25,48 kronor (efter källskatt). Det är första gången en månadsutdelare ger utslag i portföljen och ett stående inslag som jag ser mycket fram emot, inte minst eftersom den stärkta valutan torde se mig någon krona extra nu i veckan när nästa månads utdelning kommer in på kontot. Svenska kvartalsutdelarna Delarka och Hemfosa bidrar med 10 kronor respektive 10,50 kronor. Har ökat i bägge de aktierna sedan denna utdelningen.

Det ska dock tilläggas att jag har fått ytterligare ett par hundralappar netto i utdelning från Teliaaktier på mitt gamla VP-konto. Dessa räknar jag inte med i utdelningsstatistiken men de blir ändå en positiv nettoinsättning till mitt investeringssparkonto som bidrar till min ränta-på-ränta-effekt.

Utdelningen kommer antagligen bli något lägre i november eftersom det inte har funnits tillfälle att öka i några månadsutdelare före ex-dag till följd av hög kurs och valutakurs. Utdelning i ATEA kommer ändå garantera att jag åtminstone kommer öka utdelningen jämfört med september. Jag har också bestämt mig för principen att bokföra utdelningar på den månad då de betalas ut - min första utdelning i TransAlta Renewables tillfaller därför november månad även om den, liksom Boston Pizza, formellt betalas ut i slutet av oktober. Jag räknar alla utländska aktier efter källskatt där relevant. Tänker redovisa återförd källskatt som en separat post när det blir aktuellt.

Istället för att kortsiktigt jaga bättre statistik i november och decmember är fokus på att öka utdelningarna redan inför januari och februari 2017 men framförallt inför vårens ordinarie utdelningsperiod. Mina senaste innehav i Delarka, Hemfosa, Saltängen och MQ är alla ett led i detta.

Eftersom börsnoteringen av Serneke dök upp nu i november kommer jag unna mig lyxen att djupare analysera det tiotal svenska och norska kvartalsutdelare som jag följer. Efter novemberlönen är ambitionen att göra välgrundade och strategiska beslut kring hur jag ska öka i dessa aktier.

Mitt första stora utdelningsmål är 25 000 kronor i utdelning per år och det ska jag rent matematiskt kunna nå redan under 2017. Sannolikt blir det dock så att jag först måste vänta in de större utbetalningarna våren 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar