lördag 12 november 2016

Därför undviker jag daytrading

I utvecklingssyfte gjorde jag en kort episod som daytrader. Delar här med mig av de nyttiga lärdomar detta gav mig. Även om daytradingäventyret slutade med en vinst (och någon förlust på swingtradingen) stärkte det mig i min uppfattning om varför det är riktigt att investera långsiktigt i utdelningar.

Som ung medlem i Unga Aktiesparare tyckte jag att daytrading verkade häftigt och provade vingarna genom att handla i företrädesvis XACT Bull/Bear-certifikat som spekulerade i om börsen skulle stiga eller falla. Den gången gick det förvisso bra men jag tyckte att det var jobbigt att slaviskt behöva följa börsen i realtid så länge min investering låg inne. Dessutom var det långt mer tidskrävande än jag hade förutsett att deklarera eftersom detta var före investeringskonton och kapitalförsäkringarnas tidevarv.

Under några lediga dagar har jag provat på igen i en mycket begränsad utsträckning. Syftet är endast att utvecklas som investerare och få en bättre förståelse för börskursers kortsiktiga rörelser. Jag hade därför satt av ett begränsat kapital på under 1 000 kronor i varje enskild affär. Jag hade också satt upp tydliga regler som innebar att förlustrisken inte skulle bli större än att köpa en trisslott. Jag avråder starkt från daytrading men om du ändå provar på kan det inte nog understrykas hur oerhört viktigt det är att du sätter mycket tydliga regler i förväg för hur mycket pengar du är beredd att förlora i varje enskild affär och dessa regler måste du slaviskt följa. Annars kan du snabbt förlora mycket pengar om det visar sig att ditt scenario inte faller in och börsen rör sig i motsatt riktning.

Exempel 1 - Drömscenariot för en daytrader är snabba klipp. Då kan det se ut så här:


SHB B var undervärderad och en positiv delårsrapport hade precis publicerats. Jag lyckades få in en köporder direkt vid börsöppning och kunde sälja fem minuter senare med en vinst på 39 kronor.

Att jag sålde av snabbt berodde på att det redan före börsöppningen fanns motstånd för kursen att passera 108 kronor vid den tidpunkten. Så snart tecken visades på motstånd också i handeln tog jag hem vinsten.

Antal beslut: 2 - köpbeslut och säljbeslut vid motståndsnivå.

Lärdomar: håll koll på motståndsnivåer även i uppgång för att veta när du ska kliva av.

Exempel 2 - Mardrömscenariot. Tyvärr kan verkligheten kan lika ofta se ut så här:


Sporrad av succén i SHB B försökte jag nu göra om samma sak när HiQ släppte en fin rapport. Jag lyckades dock inte köpa in mig lika tidigt och gick in när aktien redan hade stigit en bit och blev till sist tvungen att sälja med förlust. Plötsligt hade jag istället förlorat 17 kronor. Hade jag haft mer is i magen och väntat ett par veckor hade det varit en bra affär men misstaget jag gjorde var att jag hade mycket begränsade kunskaper om HiQ och inte heller hunnit läsa rapporten. Medan Handelsbanken var ett företag som jag redan ägde aktier och kände till såväl kursutveckling som värdering och resultat i väl hade jag för lite på fötterna för HiQ och som man måste sålde jag därför till sist av när min stop loss-nivå nåddes. Mitt scenario hade inte hållit, jag hade bedömt marknaden fel och var nu tvungen att realisera en förlust.

Därtill är det generellt säkrare att handla under lugnare perioder när man kan utnyttja den normala volatiliteten i horisontella kursrörelser. Starka trender kan ge större effekt men då är det viktigt att man förstår varför aktien rör sig i endera riktningen och får bekräftat att trenden verkligen var lika stark som man trodde, annars går det som i mitt HiQ-exempel.

Det visar också hur viktigt money management är för en trader. Eftersom du alltid betalar courtage behöver du fler vinster än förluster för att det ska vara lönsamt i längden.

Detta är dock faktiskt min enda daytradingförlust. Anledningen till det är, utöver tur, att jag slaviskt följer mina uppsatta regler och i andra fall där det börjat röra sig i fel riktning direkt har tagit avslut och kunnat sluta på plus minus noll efter avräknat courtage.

Antal beslut: 3 - initialt köpbeslut som inte föll in, faktiskt köpbeslut, säljbeslut att använda stop loss.

Lärdomar: förstå företagen du handlar i och deras kursutveckling, även som daytrader. Köp inte om du inte lyckas få till avslut vid ditt ursprungliga pris.

Exempel 3 - Vanlig positiv affär.Det här är en ganska typisk vinstaffär där scenariot fungerat precis som väntat, varken bättre eller sämre. Min avsikt var att köpa en mindre post aktier i Mekonomen i det lägre spannet av dagshandeln och sälja dem en krona dyrare i det övre spannet av dagshandeln med en liten men beskedlig förtjänst. Jag hade föregående dag gjort en liknande affär och kände till ungefär hur Mekonomens aktiekurs rörde sig allt annat lika.

Detta enkla exempel visar dock att även de simplaste och tryggaste scenarion kan bli mer komplicerade än man hade tänkt sig. Här hade jag lyckats ha turen att köpa en mindre post aktier strax under det intervall som aktien brukade handlas i. Jag hade också lyckats sälja till min målkurs, nästan! Det visade sig att en liten andel inte blev såld. Här ställdes jag därför för ett andra säljbeslut som jag inte hade räknat med och vilket var en ny situation för mig. Jag kunde vänta och hoppas på att kursen skulle stiga igen, men en så liten post kan vara svårsåld. Jag valde därför istället att sälja av den sista posten för att säkra affären och få avslut. Lite lägre vinst men en säker vinst.

Värt att notera är också att det hade funnits möjligheter att sälja till högre kurs om man hade väntat några timmar. Min regel var dock att ta hem vinst och istället försöka köpa tillbaka på nytt till lägre kurs, vilket inte lyckades. Det visar att också att enkla affärer kan vara mer komplicerade än de först verkar. Här hade det klokaste kanske varit att dela upp affären i två lika delar där jag först räknade hem vinst och courtage medan jag därefter kunnat spara en sista andel för längre spekulation som kunnat säljas av vid tydligare tecken på att ett uppgångscase inte fungerade. Mitt case var dock inte uppgång utan horisontell rörelse.

Antal beslut: 3 - köpbeslut, säljbeslut 1, säljbeslut 2.

Lärdomar: tänk på att likviditeten kan vara låg och det är inte säkert att du får avslut för alla aktier vid din målkurs. Överväg att dela upp affären i två bitar för att säkra courtage.

Exempel 4 daytrade eller swingtrade?


Ratos är ett företag som jag inte är beredd att äga på lång sikt i nuläget. Därför är jag extra försiktig i handel med deras aktie. Detta är dock ett tydligt exempel på hur komplicerad en enskild affär kan bli och hur många beslut som kan behöva tas längs vägen.

Jag hade följt aktien en tid och föregående dag handlat i en plus minus noll-affär där jag blev tvungen att stänga för att räkna hem courtage (när man som mig testar med små summor behövs ett större kursintervall för att kunna räkna hem vinst).

Min utgångspunkt var ett scenario där aktien skulle bete sig på ett likartat sätt, där jag skulle köpa i nivåer nära gårdagens lägstanivå och sedan sälja i närheten av de vinstnivåer jag satt upp föregående dag.

Aktien började under eftermiddagen falla nedåt gårdagens bottennivåer och jag köpte på 36,96 kronor. En första observation är att jag här hade behövt ha mer is i magen och skulle försökt nå några punkter lägre. 36,92 kronor hade varit helt rimligt att lyckas köpa till om mitt scenario höll. Här drabbades jag av viss affekt att missa en god affär och köpte därför marginellt högre än vad jag hade som mål. I långsiktig handel spelar ett sådant beslut mindre roll men i daytrading kan det vara skillnaden mellan vinst och förlust.

Nu visade det sig dessutom, vilket inte kunde förutses eftersom det var några punkter lägre än både gårdagen och förmiddagen, att aktien föll ända ned till 36,84 kronor. Mitt scenario hade ju varit att bottennivån skulle testas före ny rekyl uppåt. Här blev jag snabbt tvungen att ta ett andra beslut. Aktien hade fallit igenom gårdagens botten och risk fanns därmed att jag hade gjort en felbedömning med risk för fortsatt nedresa. Jag satte en stop loss på 36,83 kronor. Mer tur än skicklighet gjorde att den inte föll igenom. Annars hade förlusten varit ett faktum, dock på hanterbara nivåer.

Istället vände aktien uppåt igen. Problemen vad dock inte över. Eftersom en beskedlig kursökning skulle behövas för att kunna ta hem en vinst behövdes nu ett tredje beslut. Skulle jag säkra courtaget eller avvakta kursökning? Trenden var stigande. Jag valde att vänta in i det sista med beredskap för att säkra courtage under börsdagens avslutande auktionshandel. Det visade sig dock att auktionsbuden var höga och talade för en ökning. Stundtals var balansen så hög som 37,30 kronor. Det talade för att köpefterfrågan var starkare än säljviljan.

Dessutom började en bekant doji bildas som såg ut som ett litet plustecken (+). Jag är ingen frekvent användare av teknisk analys men vad som såg ut som en svag morgonstjärna känner jag igen. Även om en riktig morgonstjärna brukar inramas av en kraftigare säljtrend tyckte jag dock att det stärkte min uppfattning om att det var värt att avvakta natten. Jag la ett högt säljbud på 37,33 kronor för att signalera riktning och inväntade stängning. Som syns på bilden stängde de sista anbuden på 37,12 kronor, vilket indikerade en tydlig köpefterfrågan.

OBS vill vara extremt tydlig med att jag absolut inte vill uppmuntra till att låta affärer vila över natten. Utgångspunkten i daytrading är alltid att stänga före börsstängning. Orsaken är att risken ökar dramatiskt eftersom oförutsedda nyheter kan dyka upp före nästa dags börsöppning som kan medföra att kursen öppnar långt lägre än din stop loss-nivå. Det är därför mycket riskabelt.

Att jag ändå gjorde det är för att jag i grunden är mer bekväm som swingtrader än daytrader och förlitade mig på mina swingtradingfärdigheter i handel på några dagars sikt.


En nervös väntan inför börsöppningen följde. Jag visste att jag snabbt behövde fatta ytterligare ett beslut om köp eller sälj. Inledande auktion talade för en stigning men det var osäkert hur mycket. Att Ratos skulle öppna starkare än gårdagen var dock tydligt. Jag hade därför två scenarion - utgångsscenariot att lägga ett högt säljbud för att signalera att säljtrycket fanns på hög nivå, vilket också blev vad jag gjorde. Alternativet var ett lågt säljbud där jag säkrade courtage i linje med gårdagens stängningskurs.

Börsen öppnade och säljsidan visade tydligt att de trodde på en uppgång vidare uppemot 38 kronor. Öppningskursen på 37,23 kronor gav mig rätt och när den fortsatte uppemot 37,25 kronor var jag mycket nöjd. Det visade sig dock snabbt att någonting kärvade. Jag hade gjort min läxa och visste att en motståndsnivå var 37,27 kronor, vilket motsvarade fredagens stängning. När kursen inte bröt igenom satte jag snabbt in en stop loss på 37,22 kronor. Detta var självfallet inte ett enkelt beslut. Tänk om jag missade chansen till ännu större avkastning och detta endast var ett test nedåt? Min grundbedömning stod dock fast och jag var av uppfattningen att mitt morgonstjärnescenario inte hade hållit så starkt som jag hade hoppats på. Vid en sann morgonstjärna hade kursen fortsatt i den raska takt som säljsidans utbud indikerade. Det var bara det att köpsidan uppenbarligen inte delade den analysen och deras utbud var tydligt svagare.

I efterhand var det lättande att se att min analys var riktig och att kursen fortsatte hela vägen ned i källaren. Det visar än en gång hur viktigt det är med stop loss, även när det går bra. Den här affären hade bara 5-10 minuter senare kunnat förbytas i en mycket obehaglig historia där jag istället hade tvingats realisera en förlust.

Antal beslut 6: - köpbeslut, stop lossbeslut, säljbeslut 1, beslut om ligga kvar över natten, ytterligare beslut inför börsöppning om säkra affär eller avvakta inledande handel, säljbeslut 2.

Lärdomar: en affär kan innehålla många beslut längs vägen. Var förberedd på så många scenario som möjligt. Förstå vilka motståndsnivåer som finns sedan tidigare i bägge riktningar och var beredd på hur du ska agera vid varje given nivå. Vikten av att agera direkt när ditt scenario inte faller ut - annars kan vinst snabbt ombytas i förlust.

Sammanfattning - därför undviker jag daytrading

Trots att resultaten av mina små äventyr som daytrader är positiva är det även fortsättningsvis något jag undviker. Exemplen ovan visar tydligt varför.

Dels är intäkterna låga i förhållande till risken och man måste omsätta stora summor kapital för att kunna leva på det i längden. Nu leker jag förvisso bara med småsummor i utvecklingssyfte men man kommer inte ifrån att avkastningen är mycket låg räknat i hur många timmar jag aktivt behöver följa börsen för att kunna reagera vid rätt tidpunkt. För den som handlar med större summor blir det förvisso lättare att räkna hem vinster men samtidigt blir det mycket tuffare bedömningar. Hade jag spelat med fem eller sexsiffriga belopp i Ratosexemplet hade jag nog inte vågat låta affären vila över natten.

Dels ökar antalet beslut i varje affär dramatiskt, vilket inte minst det sista Ratosexemplet tydliggör. Idealfallet som utdelningssparare är köp och behåll - jag kan helt och hållet lägga all min tid och energi på att klura ut när aktier är rimligt värderade sett till förutsättning för framtida vinster och utdelningar. Någon gång måste jag sälja där också, framförallt i de fall när det visar sig att aktier inte längre har potential att klara framtida vinst och utdelning. Själva poängen är dock att antalet aktiva beslut blir väsentligt färre. Vid varje enskilt beslut finns risken att jag gör en felbedömning och min filosofi är därför att så få beslut som möjligt i sig minskar risken jag tar dramatiskt. Köp och behåll tycker jag är lite extremt men köp och bevaka är en god utdelningsfilosofi.

Det här lilla äventyret som daytrader slutade till sist med en liten vinst. Vad som var långt mer värdefullt var dock erfarenheterna som det gav mig och hur det utvecklade min förståelse för såväl kursutveckling och risker.

Avsikten med det här inlägget är inte finansiell rådgivning utan syftet är tvärtom att genom pedagogiska och konkreta exempel varna för riskerna med daytrading. Du behöver veta vad du gör, ha en tydlig strategi och förstå hur du reagerar under tidspress i en hel uppsjö potentiella situationer. Det är svårare än det låter. Håll det enkelt och ta inga risker som du inte förstår. Därför passar utdelningssparande bra för den passiva och långsiktiga investeraren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar