tisdag 1 oktober 2019

Månadssammanfattning september

Portföljen har studsat tillbaka till juli månads nivå igen trots att jag har fört över mindre än en tredjedel av vad jag brukar under september. Att Minesto har återhämtat nästan 14 procent under september bidrar. Portföljen landade på 1 695 275 kronor netto. Aktieportföljen är brutto utan avräkning av belånad hävstång värd 1 961 130 kronor vilket innebär att jag skulle studsa förbi 2 miljoner kronor netto för andra gången när månadsinsättningen kommer om några dagar om jag sätter den i aktier. Nu väljer jag dock att minska belåningen istället men före årets slut kommer jag definitivt passera 2 miljoner kronor netto en andra gång. Som vanligt sätter jag över pengarna först på det nya kvartalet för att slippa dubbelbeskattas på bägge kvartalen.
Portföljvärdet har ökat med 36 procent sedan start. Belåningen har minskat med nästan en procent till 11,8 procent och målsättningen är att minska den ytterligare under 11 procent i oktober.
Utdelningarna blir marginellt lägre än ifjol vilket är lite irriterande. Samtidigt är orsaken att Clas Ohlson har delat upp sin utdelning på två tillfällen årligen vilket innebär att jag får resterande del utbetald i januari 2020. Att jag är mindre än 300 kronor lägre än ifjol trots att det rör sig om mer än 1 000 kronor som delas ut i januari istället får ändå ses som att septemberutdelningarna växer pålitligt. Utöver Clas Ohlson och Castellum är det främst idel kvartals- och månadsutdelare i september. Brookfield RES ramlar som vanligt in med fördröjning vilket är lite störigt och därför kommer detta inlägg samt statistik uppdateras som vanligt då utdelningen blir något högre än prognos pga. svagare krona mot CAD än i min prognos. Uppdatering: 3 194 kronor landade jag på, 34 kronor mer än kalkylerat.

Standardavvikelsen minskar något till 21,93 vilket fortfarande är väl högt. Sharpekvot är ungefär den samma men förbättrades något till 0,86.

Till sist lyckades jag i september passera 2018 års totala utdelningar. 35 480 kronor totalt är 639 kronor mer än helåret 2018. Då har jag ytterligare 6 - 7 000 kronor i utdelningar att se fram emot.

lördag 31 augusti 2019

Månadssammanfattning augusti

Augusti är min svagaste utdelningsmånad och portföljen har också fortsatt ned precis som börsen i stort. Portföljen summeras netto på 1 537 534 kronor och brutto inklusive belåning cirka 1,8 miljoner kronor.
Dels har börsoron i stort påverkat men också att mitt stora innehav Minesto har haft en nedgång från sin toppnotering i juni. Jag ser det egentligen som en rimlig återgång till medelvärdet och det värderingsintervall som analytiker anser aktien är värd, under förutsättning att kommersialisering lyckas. Hoppas egentligen att det håller i sig eftersom jag planerar att passa på att öka igen. Några andra innehav som EcoWavePower har också haft det tufft men å andra sidan är det roligt att surdegarna Clas Ohlson och H&M äntligen har jobbat sig i fatt. De har inte varit mina bästa innehav men de har gett mig utdelning längs vägen och säljer jag dem idag skulle de därför inte längre vara en förlustaffär. Jag tänker dock bibehålla eftersom de senaste rapporterna har varit trevlig läsning.

Belåningsgraden är fortsatt hög på 12,7 procent. Det beror på att jag har fyllt på lite under nedgången samtidigt som jag har behövt ta större kostnader i augusti som kompenseras först i septemberlönen och utdelningarna är låga i just augusti. Därför är det prioritet att minska belåningsgraden i september med sikte på att få ned inlåningsräntan till 0,99 procent åtminstone på mitt ena konto igen. Det beror förstås på hur börsen utvecklas. Skulle jag kunna köpa Investor till premie om börsen går ned ytterligare gör jag det istället.
Utdelningarna landade irriterande nog på 903 kronor i augusti som traditionellt är min svagaste månad. Mitt mål var att klara minst en tusenlapp varje månad i år men det föll på att Oriflame återköpte mina aktier. Jag tyckte helt enkelt inte att det var värt att köpa augustiutdelare till varje pris utan den långsiktiga strategin gäller. Hur som helst kompenserade valutan lite så att jag åtminstone landade över 900 kronor. Därför är det inte lång kvar innan jag passerar fjolårets totala utdelningar.

Annars har jag ett projekt att renodla min strategi där jag kommer försöka sätta av 90 procent i utdelningsaktier och uppemot 10 procent i hållbara aktier med mycket hög risk men större tillväxtpotential. Det är en konsekvens av att jag genom att ha tagit beslut som säkerställer en hög inkomstnivå de kommande åren inser att jag kommer kunna uppnå ekonomisk frihet - om jag vill, det är en fråga om vilken utgiftsmarginal jag vill ha. Jag har därför en marginal att krydda portföljen lite utan att riskera långsiktig stabil utdelning. Priset är att jag på 6-10 års sikt går miste om en tusenlapp eller två i utdelningsinkomster men i gengäld ger jag mig möjligheten att också få tillväxt. En förhoppning är att på 6-10 års sikt kunna använda intäkter från den typen av aktier till att engångsamortera ned lån den dag jag rotar mig permanent i Sverige. Inom 4-6 år är ekonomisk frihet möjligt men inom 8-10 år även med en bättre standard. Det är inget jag bestämmer nu utan framtiden får utvisa beroende på hur jag vill leva och vad jag prioriterar då.

För att göra plats för ett par nya aktier har jag fortsatt minska antalet aktier. I augusti åkte Veidekke ur portföljen. Jag köpte en liten post när Avanza hade courtagefri handel på norska aktier. Företaget har dock utvecklats ojämnt och även om det var en fin direktavkastning tyckte jag helt enkelt inte att det var värt besväret att följa ett så litet innehav. Därför sålde jag av på samma nivå som jag köpte och har däremellan fått 5 procent i utdelningar under våren. Data Respons har jag funderat på att sälja av samma skäl men det företaget utvecklas fint varför jag istället valde att teckna ytterligare en handfull aktier i den lilla emissionen nyligen. Just nu innehåller portföljen 76 aktier vilket är i mesta laget. Många av dem är som jag tidigare har skrivit mindre kampanjinnehav i amerikanska eller tyska aktier som jag har köpt en engångspost i och behåller. Det rör sig också om flera små innehav som jag har en hög direktavkastning och säkerhetsmarginal i men samtidigt inte vill öka i då jag inte vill bevaka dem och de idag inte längre handlas med premie som gör dem prisvärda nog.
Min snålsparmånad går mot sitt slut. På måndag passerar jag dag 50 och där någonstans får det räcka. De löpande utgifterna har varit låga men jag har samtidigt lagt mer på måltider och nöjen. Det har helt enkelt varit lite trevligare än jag hade räknat med vilket jag förstås har prioriterat! Kommer därför inte försöka pressa mig till två raka månader utan nöjer mig här. Det viktigaste är att konstatera att jag klarar att hålla mycket låga löpande utgifter om jag bestämmer mig för det. Framöver ska jag nu landa i en bra och rimlig utgiftsnivå och jag tänker börjar räkna på sparkvot igen från årsskiftet. Lönen är högre men också utgifterna varför sparkvoten kommer bli lägre än tidigare. Oavsett kommer jag klara att hålla en sparkvot över 60 procent över tid vilket är mer än tillräckligt. Att spara minst två tredjedelar av bruttolönen kommer bli en långsiktig målsättning de kommande åren.

Standardavvikelsen är sjukt höga 22,63 och min sharpekvot är återigen på sämre nivåer runt 0,76. Det visar att portföljen genom mina hållbara aktier har en väsentligt hög risk trots att de flesta aktier är defensiva utdelare. När även utdelarna dras med i börsnedgången ger det förstås utslag.

torsdag 1 augusti 2019

MQ - sälj förlorare och behåll vinnare

Igår dumpade jag till sist MQ som har varit portföljens okrönta surdeg under lång tid.

Jag håller det fortfarande för sannolikt att MQ kommer återhämta sig. Det innebär dock att kursen återhämtar sig uppemot 5 kronor på kortare sikt. På längre sikt håller jag det fortfarande för sannolikt att MQ kan leverera vinster och utdelning igen. Dock långt ifrån de 1,75 kronor som var före utspädningen i emissionen men däremot kanske motsvarande 25 eller 36 öre per aktie före utspädning. Att vänta på att aktien ska återhämta sig till den nivå jag först köpte för är dock lönlöst. Det finns andra aktier som kan få en bättre långsiktig tillväxt än MQ:s eventuella återhämtning.

Jag ser större potential i aktier som Minesto att växa än att MQ ska återhämta delar av sitt värde. Jag vill inte heller sälja fina innehav som Nyfosa som förvisso inte passar min strategi och jag också avser sälja men som kan växa ytterligare på sikt. Rapporten är dessutom först i oktober varför det är sannolikt att kräftgången fortsätter till dess.

MQ var ett misstag där det största felet jag gjorde var att gå in kortsiktigt på högst fem års sikt för den höga utdelningen. Min ambition var att plocka in en januariutdelare, lite av en chansning, för att skynda på utdelningstillväxten. Jag hade ursprungligen en strategi att köpa lite mer tidigt i högutdelare för att sedan allteftersom växla över till mer stabila utdelningsaktier som Axfood, Castellum, Investor, J&J, Kopparbergs osv. Ändå var MQ ett avsteg från min strategi dels för att jag inte hade granskat räkenskaperna lika noga som jag annars gör och dels för att jag inte avsåg behålla aktien för evigt utan redan från början planerade en exit inom fem år. Jag missbedömde också, liksom för H&M, hur stark konkurrensen i sektorn var. Idag köper jag främst stabilare aktier eftersom portföljen redan har en tillräcklig storlek och jag inte anser mig behöva skynda på utdelningen längre.

MQ har i flera rapporter visat sig oförmögen att vända trenden och därför är MQ inte en aktie som passar min strategi. Det var den egentligen inte från början heller för jag vill ha ett visst mått av stabilitet. Jag upplevde i sista rapporten att jag verkligen fick anstränga mig för att hitta positiva tecken och insåg att det gränsade till confirmation bias. Därför har jag en tid haft MQ på listan över aktier att sälja vid behov. Att det har blivit först nu är för att det är först nu jag har behövt likvider vilket hänger ihop med att jag har tecknat EcoWavePower och samtidigt ökat i en del andra aktier som har uppvisat fina rapporter. Jag har därför letat efter aktier att sälja för att ha en viss marginal i min belåning och inte riskera drabbas av Avanzas ordinarie ränta på 5,64 procent om börsen skulle gå ned som helhet. Det skulle kosta mig 20 kronor mer om dagen i räntekostnad och snabbt äta upp den potentiella värdeökning MQ möjligen skulle kunna få efter rapporten om ett par månader. Ur ett sådant perspektiv skulle aktien behöva öka med mer än 14 procent efter rapporten i oktober för att alls kompensera räntekostnaden till dess. Då tar jag hellre en mer rimlig räntekostnad och bättre innehav i portföljen som kanske också kan växa lite till dess. Skulle jag ångra mig är det med stor sannolikhet ganska gott om tid att köpa in mig på nytt i MQ.

Jag har till sist lärt mig innebörden av sälj förlorare och behåll vinnare. Naturligtvis realiserar jag en stor förlust på kanske 60 procent av vad jag har betalt för aktien (utdelningen de två första åren minskar förlusten till högst 50 procent). Tidigare har jag varit ovillig att sälja aktier eftersom de fortfarande har möjlighet att ge utdelning och jag har tyckt att det har varit onödigt att realisera förlusten. Poängen med citatet är nämligen att jag behöver likvider just nu för att hålla belåningen på en rimlig nivå och samtidigt kunna köpa när lägen uppstår. Att då dumpa MQ blir då ett rimligt beslut. Alternativen jag kunde köpa för pengarna jag fick från försäljningen var bättre och de andra aktierna jag kunde ha sålt istället var helt enkelt rimligare att behålla. Alla de tre premisser under vilka jag säljer aktier uppfylls: 1. jag behöver likvider eftersom 2. jag kan köpa bättre aktier än den jag säljer och 3. aktien levererar inte i substans i rapporter enligt de premisser som gjorde att jag från början tog in aktien i portföljen.

Lärdomen är att man inte ska tänka så mycket vinst och förlust i enskilda aktier utan mer hur man stärker portföljens långsiktiga prestation som helhet. Att rensa bort lite ogräs för att ge mer utrymme för att låta de bästa växterna blomma ordentligt är sunt. Att prestigen får sig en törn spelar inte så stor roll när portföljen som helhet levererar. Man får räkna med att åka på några dåliga investeringar ibland men så länge man som helhet gör sin analys och diversifierar sig klarar portföljtillväxten att täcka upp för enskilda missräkningar.

onsdag 31 juli 2019

Månadssammanfattning juli

Portföljen föll tillbaka något i juli och landade vid 1 700 000 kronor som vanligt med hävstång från belåning avräknad. Inklusive belåning är portföljen värd cirka 1 950 000 kronor. Portföljen minskar vilket främst beror på att Minesto har återgått till mer normala nivåer i avsaknad av nyheter under semestern. Aktien landade över 20 kronor till sist, 4 kronor lägre än i juni, och bidrar därför till att portföljen nu är upp över 40 procent sedan start, vilket är ungefär dubbelt så mycket som mina mål.
Notera att jag nu har korrigerat insättningarna jämfört med föregående månad. Jag lät två månadsinsättningar ligga kvar på korträntekontot en tid ifall jag skulle behöva likvider till bostadsköp som vanligt under fritidshussäsongen.

En milstolpe på utgiftssidan har också uppnåtts. Jag har nu passerat en miljon kronor i rena månadsinsättningar till portföljen.

Utdelningarna landade på 1 834 kronor, 12,7 procent mer än juli ifjol. Jag är nu knappt 3 500 kronor från att passera fjolårets totala utdelningar vilket kommer ske i september.
Jag har ökat i Beijer, Kopparbergs och Nordic Waterproofing efter fina rapporter. Climeon och EcoWavePower har gjort entré som hållbara kryddor. För att göra plats för nya innehav har Alligator, Fenix, Kinnevik och MQ har fått lämna portföljen. Det första innehavet var så litet att jag tyckte det mest var i vägen. Även om det skulle tiodubblas skulle det bara bli några tusenlappar. Tog en liten förlust och sålde. Fenix är en fin aktie men presterar inte längre som historiskt. Utdelningen är låg även om utdelningstillväxten säkert är fin många år framöver. Jag tyckte att det utgjorde en risk och tog hem Kinnevik gick ungefär plus minus noll men jag har då inte tagit hänsyn till att det tickat in utdelning under de här åren. Bägge är aktier som jag inte själv med lätthet kan följa och förstå. Små innehav är inte så meningsfulla och därför fick de lämna plats för annat. MQ förtjänar ett särskilt inlägg. Jag tror egentligen fortfarande att aktien kommer återhämta sig och leverera vinst men eftersom jag nu vill köpa andra aktier mer var det rimligt att dra proppen och ta en stor förlust för att kunna hålla min belåning på en rimlig nivå och möjliggöra att köpa annat. Alternativet hade varit att sälja Nyfosa som inte alls passar min strategi men är en bra aktie som det inte är någon brådska att sälja. Jag har också minskat lite i Serneke. Det rör sig bara om knappt 5 procent och uteslutande en post aktier jag köpte för 45 kronor i maj när jag såg den fina orderingången i kombination med den låga värderingen. När kvartalsrapporten kom (länk) och visade att den ökade orderingången inte omsattes i ökat resultat, tvärtom ett nollresultat, valde jag att återgå till mitt normala långsiktiga innehav runt 1000 aktier igen. Det är som utomstående i nuläget närmast omöjligt att avgöra hur stor del av kostnaderna i Serneke som hänförs till Karlatornet och drar ned resultatet. Därför tog jag det säkra före osäkra.

Anledningen till omfördelningen är dels att jag tecknade mig i EcoWavePower (länk), dels att jag har större utgifter än normalt privat till följd av semester, likvider för ev fritidshusköp och att det är den tiden på året där många årliga småutgifter för försäkring, CSN, abonnemang, kontantinsats för boende osv sammanfaller. ISK belåning snuddar därför på maxgränsen för superränta eftersom jag samtidigt vill kunna köpa regelbundet som vanligt.

En målsättning inför hösten är därför definitivt att återgå till en mer normal belåningsgrad. Just nu är belåningsgraden 11,2 vilket är i högsta laget. Först och främst ska jag ner till 0,99 procents ränta i min kapitalförsäkring, vilket jag löser omgående så snart jag är säker på att jag har alla likvider jag behöver för bostad de kommande två månaderna. Därefter ska mitt investeringssparkonto också ned på mer rimliga nivåer igen. Det kommer ta mer tid eftersom det är mitt största av mina två konton. Jag tittar dock på att avsätta 25-50 procent till ren amortering av mina lån under hösten. Att det kommer regna in ytterligare strax över 11 000 kronor i utdelningar under årets sista fem månader hjälper till.

En andra målsättning är att mer aktivt börja titta på hållbara aktier igen. Minesto har varit en stor framgång och jag vill bredda portföljen med fler aktier av det här slaget. Jag har tagit in en liten post i Climeon, som är rätt högt värderad, Swedish Stirling och Tomra som jag bägge tittar på att öka i. Jag har också mer riskabla EcoWavePower och SolTech som är spännande högriskaktier i sektorn. Det finns ytterligare ett par aktier som jag överväger. Dessa är dock svårvärderade då de idag inte går med vinst. Givet framgången med Minesto ser jag ändå att jag har råd att riskera detta. Jag räknar kallt med att ett par av aktierna kommer misslyckas men om en av dem lyckas ens hälften så bra som Minesto har gjort hittills räcker det för att täcka upp för övriga aktier. Det blir fler inlägg om detta längre fram.

Aktier som Minesto, SolTech och EcoWavePower innebär dock att standardavvikelsen skjuter i höjden då de rör sig kraftigt i bägge riktningar. 20,59 procent är nytt rekord. Min sharpekvot har mattats av något under juli men 1,81 är fortfarande en mycket bra sharpekvot.
Augusti kommer bli en utmanande börsmånad eftersom det är den månad med lägst utdelningar. Jag kommer med största sannolikhet inte klara mitt mål om minst en tusenlapp varje månad mycket eftersom Oriflame löstes in och jag har inte ökat i andra augustiutdelare bara för att. Men man vet aldrig, den svaga kronkursen stärker mina transatlantiska månadsutdelare. Det kommer också bli utmanande eftersom jag inte vågar föra över likvider så länge jag har stora potentiella utlägg att göra. Det talar för en relativt lugn månad på aktieköpsfronten.

torsdag 25 juli 2019

Styrkebesked från Nordic Waterproofing

Det är sällan man ser en så stark kvartalsrapport som den Nordic Waterproofing presenterade idag (länk). Man skulle rent av kunna ge fog för det annars missbrukade ordet oerhört stark rapport. Företaget producerar taktätningsprodukter.

Företaget säger att det är deras starkaste resultat någonsin och undra på det, jag har aldrig sett en så entydigt stark rapport från ett enskilt kvartal. Titta på den här ökningen jämfört med ifjol:

Kassaflöde +87 procent
EBIT +25 procent
Omsättning +21 procent varav 6 procent organiskt
Resultat +14 procent
Vinst per aktie +14 procent
Rörelsemarginal +4 procent

Det är en aktie som jag tog in i portföljen för något år sedan när jag gjorde ett experiment med aktier med utdelningstillväxt. Man kan samtidigt konstatera att företaget över tid har en ojämn utveckling av vinst samtidigt som eget kapital varierar med uppköp, där man nu tittar på ytterligare förvärv. Omsättningen har tenderat öka försiktigt rapport för rapport de senaste fem åren.

Jag valde därför att dubblera mitt innehav i morgoncallen. Aktien handlades till en yield on cost strax under 5 procent och till ett P/E-tal på 12-13 (föregående kvartalsrapport). Det förefaller sannolikt att utdelningen på 4 kronor per aktie kommer minst bibehållas till våren liksom kommande år och det finns helt klart utrymme för en höjning. Man ska samtidigt ha klart för sig att Nordic Waterproofing verkar som underleverantör till den konjunkturkänsliga byggsektorn varför dagens rapport inte är en garanti inför de kommande åren. Ett ordentligt styrkebesked var det hur som helst.

Idag valde jag också att använda en del av lönen till att öka mitt innehav i Kopparbergs med 14 procent. Det var en stående order som jag hade haft runt 143 kronor en längre tid men när kursen började vända upp tyckte jag inte att jag skulle vara dumsnål eftersom 152 kronor per aktie och P/E 15-16 också är en långsiktigt rimlig nivå. Kopparbergs utgör nu cirka 3,5-4 procent av portföljen.

OBS jag äger aktier i Nordic Waterproofing (knappt 0,5 procent av portföljen). Inlägg ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys.

söndag 21 juli 2019

Veckosammanfattning: 22 innehav rapporterade i veckan

Det har varit en händelserik börsvecka där 22 av mina innehav, nästan en tredjedel, rapporterade. För att samla tankarna väljer jag att skriva en gammal hederlig veckosammanfattning igen. Det är ibland klokt att luta sig tillbaka i lugn och ro och gå igenom sina innehav på helgen när börsen är stängd och man inte riskerar att påverkas av börskurserna. Det här blir ingen genomgång eller analys av rapporterna i detalj utan mer några kompletterande nedslag i rapportskörden. För mig tjänar den här typen av överblick som ett sätt att göra en mental notering om vilka aktier jag särskilt bör överväga att öka i kommande veckor, vilka som fortsätter leverera som förväntat och jag i princip kan släppa till nästa rapport och om det är någon aktie som jag ska passa på att dumpa. Har säkert också glömt någon av rapporterna. Det gör att jag kan snäva in några få aktier som jag lägger min energi på för att använda tiden mer effektivt. Det här är bara några spridda tankar så läs inte inlägget som finansiell rekommendation eller rådgivning. Gör alltid din egen analys.

Rapporteringen har dominerats av banksektorns svaga rapporter men därutöver tycker jag trots allt att det har varit mer positivt än negativt den senaste tiden. Jag kommer inte öka just nu i bankerna eftersom jag redan har den andel jag vill ha sett till risken och framtidsutsikterna. Nordea lockar lite när aktien handlas till skräpnivå men då ska man också ha i beaktande att utdelningen med säkerhet sänks i både Nordea och Swedbank nästa år. Handelsbanken oroar mig lite, jag uppskattar stabiliteten men tror att de kortsiktigt tuffa åtgärderna med uppsägningar och oktagonen kan försämra konkurrenskraft om personal på sikt. SEB stack ut och levererade en rätt god rapport.

Hemfosa gjorde en urstark rapport (länk) och ökade resultat per aktie med 13,7 procent samtidigt som hyresintäkterna ökade med 16 procent. Jag förväntar mig en utdelningshöjning nästa år. Jag har länge velat öka i Hemfosa men tycker att aktien har varit väl dyr sedan avknoppningen av Nyfosa. Anledningen är helt enkelt att den största tillväxten finns i Nyfosa. Jag gillar den defensiva uthyrningsförvaltningen som finns kvar i Hemfosa men när jag gick in i aktien till 5 procents direktavkastning är jag helt enkelt inte beredd att betala för 2,5 procents direktavkastning och lägre tillväxtutsikter. Det kommer bättre tillfällen att öka, frågan är bara hur länge jag behöver vänta.

Axfood var ett glädjeämne med en stark rapport (länk). Vinst per aktie upp 2 procent, omsättning ökar. Särskilt imponerande att kassaflöde ökade med 58 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Utdelningsandelen är hög och tillväxten begränsad men företaget fortsätter göra långsiktigt kloka investeringar och motiverar sin obligationsliknande ställning som 4-procentskupongare i en defensiv portfölj. 5,25 procent i skrivande stund i min portfölj. Aktien är dock högt värderad så jag avvaktar.

Scandic levererade en i mitt tycke rätt stark rapport (länk). Omsättningen ökar och kassaflödet har förbättrats. Vinst per aktie minskar dock. Man ska komma ihåg att Scandic för drygt ett år sedan hade en exceptionellt hög uthyrningsgrad i sängar räknat på sina hotell som är svåröverträffad på sikt. Därför såg jag mest rapporten som ett kvitto på att företaget fortsätter på en långsiktigt stabil väg. Mitt innehav är relativt stort men jag funderar på att öka lite ytterligare då värderingen är rätt ok.

Serneke har jag skrivit om separat här. Den stora snackisen är att företaget säljer Karlatornet och därmed minskar sin egen finansiella risk. Orderingången ökar men det är också tydligt att utgifterna är höga just nu, delvis förstås till följd av Karlatornet. Glöm inte att lyssna på Ola Serneke som sommarpratar i P1 på tisdag!

Investor har många redan skrivit om. Nöjer mig med att konstatera att de fortsätter leverera. Vinst per aktie ökade ordentligt jämfört med ifjol. Substansvärdet var 479 kronor vid månadsskiftet varför aktien är relativt högt värderad just nu med en substansrabatt på endast ett par procent.

Inwido dras med konjunkturrelaterade utmaningar varför omsättning och orderstocken minskar. Vinst per aktie var nästan 11 procent ned det här kvartalet. Jag tror långsiktigt på aktien som handlas till relativt låg värdering där konjunkturnedgång och årets sänkta utdelning redan är inprisad. Avvaktar.

Lagercrantz fortsätter stabilt. Det är ett litet innehav som jag tog in på prov när jag testade att investera i aktier med mer potential för långsiktig utdelningstillväxt men lägre direktavkastning. Jag tycker inte att jag har tid att analysera Lagercrantz och har länge funderat på att sälja av innehavet. Men när företaget levererar en ökad vinst per aktie med 8 procent, stärkt rörelsemarginal och fina siffror i övrigt behåller jag nog ett tag till.

Elanders har ett liknande dilemma. Ett litet innehav som jag inte riktigt hinner bevaka så som jag borde. Vinst per aktie ökade med 41 procent och kassaflödet är mer än dubblerat jämfört med samma kvartal ifjol. Finns tydligt utrymme för höjd utdelning och P/E runt 10 avskräcker inte även om aktien handlas till en låg direktavkastning. Låter aktien vara kvar och överväger att öka lite.

E-Work finns också på min säljlista av samma skäl. Det är ett litet innehav därtill i en bransch som jag inte är särskilt bra på att analysera. Företaget har inte heller höjt utdelningen och utdelningsandelen är idag hög varför det är tveksamt om det kommer ge mer utdelningstillväxt än tryggare och mer etablerade företag. Rapporten var dock fin och vinst per aktie ökade med 7 procent. Därför behåller jag E-Work ytterligare några månader.

Intrum är också ett relativt litet innehav men det har jag åtminstone ökat i vid några tillfällen under det gångna året. Jag gillar inte branschen och har därför en liten portföljandel på 0,3 procent. Vinst per aktie ökade med 17 procent och det här kvartalets ökning räcker ensamt för att motivera en höjning av utdelningen med 50 öre och knappt över 5 procent till 10 kronor per aktie till våren. Kassaflödet ökar med 13 procent. Här finns vinst och kassa nog för att höja utdelningen många år framöver men också en hög nettoskuld och ökad risk på nya marknader såsom Italien och Grekland. Gör en notering att jag ska titta på att öka i aktien men vill ogärna öka över 235 kronor per aktie eftersom jag vid den nivån redan har prisat in vårens utdelningshöjning enligt ovan. P/E 14 är samtidigt inte avskräckande. Kanske blir en liten försiktig ökning nu och avvaktar att öka större.

KONE redovisar förbättrad försäljningstillväxt och orderingång. Gott så. Inväntar med spänning om det blir uppköp av Thyssen Krupp eller inte. Verksamheten är stabil och företaget har en stark position på en oligopolliknande marknad. Utdelningsandelen är dock hög varför jag avvaktar att öka.

SWECO har jag länge velat ta en ordentlig position i men aktien är ofta rätt högt värderad. Rapporten var blandad. Omsättningen ökar men vinst per aktie minskar med nästan 15 procent.

Wallenstam ökar förvaltningsresultat och hyresintäkter. Samtidigt minskade vinst per aktie det här kvartalet. Substansvärdet var vid månadsskiftet 83,70 kronor per aktie och aktien handlas till direktavkastning under 2 procent varför jag tycker att Wallenstam är väl högt värderad just nu.

Kinnevik har jag tröttnat på. Tog in investmentföretaget för att kompensera för min bristande kunskap om Data, IT och mediesektorerna i anslutning till att jag sålde av Telia. Just nu är aktien dock främst ett ägande i Tele2 (som jag tycker har sina bästa år bakom sig) och Zalando (som har små marginaler på en konkurrensutsatt marknad). Deras kunskap i att hitta uppstickare har man inte sett så mycket av på sistone. Just nu handlas aktien till substansrabatt på omkring 25 procent. Därför tror jag timingen att sälja är dålig och avvaktar lite men intentionen är att sälja av innehavet före årsskiftet. Inte minst sedan de har sänkt sin utdelningspolicy trots att de inte är lika offensiva som förr.

Fenix tog jag in i portföljen när jag testade bra aktier med god utdelningstillväxt. Jag tror att det blir en utdelningshöjning till 14 kronor till våren vilket motsvarar 16,7 procent. Det är helt klart bra. Men ändå bara en direktavkastning på 1,6 procent mot mitt GAV. Företaget har också avstannat tillväxten något. Jag funderar därför på att plocka hem min vinst och istället minska min belåning något. Klädbranschen är trots allt svår, konkurrensutsatt och trendkänslig. 1,6 procent är trots allt lägre än låneräntan på 1,75 procent som jag vill få ned till 0,99 procent igen.

Tomra till sist är ett pinsamt litet innehav. Mycket för att direktavkastningen är för låg för min huvudstrategi. Jag har med företaget som en liten krydda i portföljen på grund av den långsiktiga stabiliteterna och de lysande framtidsutsikterna. Aktien är högt värderad men rapporten visade också att det är på goda grunder (länk). Stärkta intäkter och marginaler imponerar. Jag ska göra ett seriöst omtag med aktien och skriver ett separat blogginlägg om var jag landar så småningom. Utrymme för ökad utdelning under många år finns helt klart. Frågan för mig är hur mycket jag är beredd att betala för en aktie som idag har en direktavkastning på 1 procent och utdelningstillväxt på 6 procent. Den takten innebär att det skulle ta 20 år innan aktien uppnår min annars lägstanivå på 3,33 procents direktavkastning. Det är samtidigt inte sannolikt att aktien ska handlas över 1,5 procents direktavkastning utan den stora frågan är hur god tillväxt som redan är inprisad.

Till sist gjorde EcoWavePower börsdebut på First North i torsdags. Eftersom jag skrev ett inlägg om aktien här vill jag följa upp. Aktien handlades ned mot teckningskurs vilket inte är särskilt förvånande då emissionen bara nådde 81 procent. Jag såg det som ett tillfälle att flytta över hela mitt innehav till ISK varför jag sålde av mina aktier på KF och den kursvinst jag gjorde använde jag för att öka mitt innehav på ISK. Man kan säga att jag har ett lika stort innehav som jag tecknade i kronor räknat eftersom aktien handlades ned men att jag tack vare arbitrage i den livliga handeln har ökat antalet aktier. Nu väntar jag på nyheter om företagets konkreta verksamhet. Först ny information om utbyggnaden på Gibraltar och eventuella nya avsiktsförklaringar (letter of intent) med nya aktörer skulle ge aktien skjuts. Historien om deras VD och hennes bakgrund är inspirerande och ger mycket gratis-PR i media men jag vill nu se hur företaget konkret förvaltar det nya kapitalet i sina bägge anläggningar på Gibraltar och i Israel. Första delårsrapporten kommer i slutet av november.

onsdag 17 juli 2019

Serneke på väg att sälja Karlatornet

Den stora snackisen när Serneke presenterade sin andra kvartalsrapport för i år är (länk) att Serneke har ett exklusivitetsavtal med en internationell aktör som uppges köpa Karlatornet på gång.

Att aktiekursen ökade idag beror på att Serneke handlas till substansrabatt långt under eget kapital. Egentligen är det ju inte positivt att Serneke säljer istället för att ta hela vinsten själv långsiktigt men risken minskar väsentligt för Serneke vilket marknaden reagerar positivt på. Man får till exempel förmoda att det blir köparen och inte Serneke som nu tar risken för att sälja ut samtliga objekt till ett rimligt värde. Nu är köparen inte offentlig ännu och vi känner inte till detaljerna.


eget foto över bottenplattan till Karlatornet - taget från Keillers park i mitten av juni

Rapporten var i övrigt svagare än förväntat och ingen speciellt rolig läsning.  Efter den fina orderingången den senaste tiden hade jag varit inställd på en indikation om trendbrott. Mycket riktigt har orderingången också nästan exakt fördubblats jämfört med samma period ifjol.
orderingång fördubblad jämfört med samma kvartal ifjol

Trots det levererar Serneke ett nollrörelseresultat, intäkterna minskar med nästan 4 procent och kassaflödet minskar till minus 302 miljoner kronor, ytterligare hundra miljoner negativt. Resultat per aktie är negativt med 9 öre. Rörelsemarginal på noll oroar. Jag hade förväntat mig ett positivt resultat trots utgifterna med tanke på den väsentligt förbättrade orderingången.

Det svaga resultatet har en rad förklaringar. Karlatornetprojektet innebär en betydande kostnad som givet skalan spiller över på övriga verksamheten. När man tillämpar helgskift för att kunna hålla tidplanen, som Serneke säger ska klaras trots inledande förseningar, är det i sig en förklaring till kostnadsökningen. Eftersom det är först det gångna kvartalet som bygget har kommit igång på allvar har utgifterna för Karlatornet egentligen varit förväntade. Ändå är det lite nedslående att den dubblerade orderingången inte får starkare genomslag i rapporten men då har vi å andra sidan inget kvartal med lika höga utgifter för ett enskilt projekt att jämföra med tidigare.

Serneke uppger att leveranser till Karlastaden påverkar kassaflödet negativt med 78 miljoner kronor och bostadsrättsproduktion i egen regi med 119 miljoner kronor. Avräknat dessa engångsposter på utgiftssidan är kassadflödet fortfarande minus 105 miljoner kronor men en förbättring jämfört med ifjol då man noterade minus 199 miljoner kronor.

nya redovisningsregler påverkar räkenskaperna

Serneke uppger också att nya redovisningsregler påverkar omsättning och resultat. Omsättningen skulle annars vara 327 miljoner kronor högre än rapporterat, kassaflödet 294 miljoner högre och resultatet 54 miljoner kronor högre. Effekten av förändringen framgår tydligt på bilden ovan.

Utöver den stärkta orderingången förbättras också marginalerna i byggrörelsen. Serneke ser möjlighet att stärka resultat genom overheadkostnaden med ungefär 1 procent på sikt. Företagets omsättning växer med 4 procent under kvartalet.

Utöver att läsa rapporten rekommenderar jag också att lyssna på Sernekes informativa webbsändning av rapportpresentationen (länk) som ger en del extra information när analytikers frågor besvaras.

OBS jag äger aktier i Serneke. Mitt ägande är långsiktigt med cirka 1000 aktier. Även om jag eftersträvar att skriva objektivt om både positiva och negativa nyheter är mitt perspektiv ofrånkomligt aktieägarens. Jag har vare sig ökat eller minskat efter rapporten. Du ska därför inte se inlägg som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys.

fredag 12 juli 2019

Ny miljö-IPO: Eco Wave Power

Det nya, spännande vågkraftföretaget Eco Wave Power (länk) har gjort entré i portföljen sedan börsnoteringen nu i juli. Handelsstart på First North är den 18 juli.

OBS Eco Wave Power gör entré på börsen och är ett företag som i nuläget inte går med vinst. Det är därför en svårvärderad aktie med hög risk. Det ligger i sakens natur när man tecknar en IPO eftersom det är nya företag som ännu inte är lönsamma. Några blir mycket lönsamma, andra lyckas inte. Understryker därför tydligt att du inte bör läsa mitt inlägg som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys. SVD Börsplus har förtjänstfullt identifierat flera flaggor och tveksamheter i räkenskaperna som du kan läsa på deras hemsida (länk). Också Dagens Industri har påtalat slarv i översättningen av prospektet till svenska (länk). Jag tar inte upp dessa i detalj eftersom jag utgår från de miljötekniska förutsättningarna men du bör ta del av deras förtjänstfulla och kritiska granskning om du överväger aktien. Jag äger själv aktier i Eco Wave Power. Mitt innehav är långsiktigt utifrån köp-och-behåll-princip och min position försumbar i förhållande till det totala antalet aktier.

Ända sedan start har jag haft en portföljstrategi att jag kan unna mig 5-10 procent av portföljen i dels aktier med lägre utdelning än mina mål, Vestas och Tomra hör dit, och dels aktier som inte alls ger utdelning. I praktiken har jag här valt miljöteknikaktier eftersom det är en bransch som intresserar mig, där jag har lite mer förkunskap än i andra branscher (IT och bioteknik kan jag till exempel inte alls) och förstås inte minst eftersom jag tycker att det är roligt och viktigt att spara i aktier till företag som bidrar till förbättrad miljö, lägre utsläpp och högre andel förnybar energi. Minesto, Soltech och Swedish Stirling (Ripasso före namnbytet) får nu sällskap av Eco Wave Power (och Climeon). Dessa "kryddor" är aktier som inte ger utdelning, och i regel inte ens går med vinst. Man kan säga att det är ett sätt för mig att tillämpa Buffets 90-10-regel där jag bygger 90 procent av portföljens inköpskostnad på utdelningsaktier som ger en solid grund med minst 4 procents utdelningar. Sedan unnar jag mig att leka med aktier i sektorer som jag finner intressanta och nyttiga men där jag inte förväntar mig någon nämnvärd intäkt på ett decenniums sikt. Min tidshorisont är alltså mycket lång i dessa aktier och risken är hög. Ändå har de hittills varit mina kursmässigt bästa investeringar och lyft portföljen.

Ett nyckelbegrepp för energiföretag är Levelized Cost of Electricity (LCOE). Det är ett sätt att räkna ut kostnad mätt i MWh över kraftverkets prognostiserade livslängd. Därmed kan man jämföra olika kraftverk i olika energislag med varandra vilket är användbart inte minst då installationskostnaderna ofta är betydande inledningsvis samtidigt som intäkterna ofta är goda i slutet av ett kraftverks livslängd. EcoWavePower uppger ett minimumvärde om 69 EUR/MWh vid en investering om 1,1 miljoner EUR per MW i deras kraftverk. LCOE kan naturligtvis vara högre än så i praktiken. Företaget skriver också att man vid kommersiella sammanhang kan nå 42 EUR/MWh. Hur som helst är en LCOE mellan 42-69 EUR/MWh konkurrenskraftig på marknadsmässiga grunder också utan subventioner. Du kan själv hitta statistik från bl.a. IEA och vetenskapliga studier som visar LCOE för olika energislag i en rad länder.  Frågan är därför snarare om företaget kommer klara att leverera elektricitet till den kostnad och funktion som man har kalkylerat. Tekniken är relativt rättfram att installera och kräver till exempel ingen avancerad undervattensteknik eller installation av dykare eller dyrare farkoster i vatten. Företaget utgår från befintliga anläggningar som vågbrytare, hamnpirar osv. som inte används för något särskilt ändamål idag. Därmed slipper man den dyra installationskostnad för fundament som många motsvarande företag inom vågkraft eller marin vindkraft behöver ta inledningsvis. Det gör i sin tur att behovet av fast anställd personal är begränsat eftersom man kan kontraktera lokalt. För mig uppfyller EcoWavePower Buffetts tiominutersregel om att tekniken är såpass enkel i sin design att affärsidén går att förstå på tio minuter (att idén är briljant är förstås inte är detsamma som att tekniken fungerar kommersiellt i praktiken).

Som jämförelse sågs det som banbrytande när Minesto första gången kommunicerade att de klarade en LCOE under 100 EUR/KWh. Minesto och EcoWavePower är inte branschkonkurrenter då den förra utnyttjar havs- och tidvattenströmmar på visst djup och den senare landnära vågkraft. Något jag slås av är skillnaden i kommunikationsstrategi. Minesto är föredömligt defensiv och håller på data och information intill dess att man med säkerhet kan bevisa att den fungerar som uppgivet. EcoWavePower går ut offensivt och har haft mycket uppmärksamhet i medier i flera länder den senaste tiden. Så sätt lyckas företaget nå ut bra. Samtidigt gör det mig lite tveksam när man hävdar att tekniken fungerar men ändå inte drar in intäkter. Varför har man ännu inte fått in intäkter från anläggningarna på Gibraltar och i Israel? Företaget uppger att anläggningen i Gibraltar fungerar men behöver skalas upp med fler "floaters". Att man också utgår från mimimumvärdet i LCOE ställer direkt rätt höga förväntningar. SVD har i ovan nämnda granskning också uppdagat en del slarv i räkenskapena och DI i översättning av prospekt till svenska som inger viss tveksamhet för ett ungt företag. Är väl en smaksak men jag föredrar personligen Minestos kommunikation med marknaden.

Liksom Minesto är EcoWavePower redan igång på flera marknader. Noterbart finns konkreta projekt i Gibraltar och Israel där testanläggningar är igång, och redan försäkrade, och som jag förstår det verkar det som att man nu inväntar den faktiska kommersialiseringen där producerad el genererar el till nätet och därigenom intäkter. Jag ställer mig dock frågande till varför man inte har lyckats generera intäkter ännu i någon av dessa anläggningar? Det finns flera andra projekt på gång, bland annat har företaget haft konkreta dialoger i Mexico, där det är noterbart tystare senaste tiden, och Kina. Liksom i Minesto finns också en växande patentportfölj som grund. Den senaste tiden har företaget presenterat samarbetsavtal med aktörer i Italien, Nederländerna, Portugal och Storbritannien. I en intervju har EcoWavePower också sagt att man, genom de nyinvalda bägge svenska styrelseledamoterna, arbetar för att upprätta avtal med svenska kommuner. Här ställer jag mig dock något frågande till hur många svenska kommuner som har tillräckliga förutsättningar i vågstyrka för att bedriva vågkraftverk. Lysekil hade förvisso Seabased inför deras konkurs tidigare i år men antalet platser med både tillräckligt starka vågor i kombination med existerande anläggningar som inte konkurrerar med andra intressen (inte minst turism) torde vara begränsat i Sverige. Min killgissning är därför att vi inte kommer se deras anläggningar i Sverige under överskådlig tid eftersom tekniken måste förfinas till att bli mer lönsam både avseende skalfördelar som sänker installationskostnader och modifierade modeller som passar även på platser där vågstyrkan är lägre. Antagligen är det forskningspengar från Energimyndigheten/EU och samarbetsavtal för testanläggningar som man vill åt i detta skede. Det hindrar inte att det finns tillräckliga inledande avtal om anläggningar globalt för att skapa kommersiella förutsättningar på några års sikt om tekniken levererar och pengarna räcker till dess. Det är ett skäl till att jag ser potential.

Liksom Minesto har EcoWavePower flera samarbetspartner som inger förtroende. Israels energiministerium, Gibraltars miljö- och klimatministerium, visst EU-stöd genom regionfonden och Horizon 2020-programmet samt franska EDF och tyska Siemens (den förra har konkret involvering i projekt men osäker på hur den senare är involverad). Man har säkrat 17 procent av emissionen från fjärde AP-fonden och Skandia (samtidigt saknas i övrigt garanter).

Något annat som verkligen lockar mig är BOO-affärsmodellen (build, operate, own) där företaget får del av intäkterna från sina projekt under hela livslängden. Liksom med SolTech integrerade solpaneler och flera vindkraftsföretag skulle företaget då få intäkter under hela kraftverkets livslängd vilket på längre sikt kan göra EcoWavePower till en kassako. Precis som med solpaneler kommer nettointäkten antagligen först efter det första decenniet när alla installationskostnader är avbetalda men därefter är det rena intäkter under kraftverkets återstående livslängd. Givetvis är detta attraktivt för en långsiktig investerare som mig. Detta är dock en av tre affärsmodeller företaget laborerar med och i inledningsfasen förefaller det förstås sannolikt att man snarare använder de andra två modellerna då dessa gör det lättare att få finansiärer att investera och då EcoWavePower i nuläget också med börsnoteringen sannolikt inte har eget kapital för att skala upp BOO-projekt i egen regi ännu. Jag förhåller mig därför tveksam till att BOO-intäkter ska komma företaget till del de kommande åren och då ska tekniken först kommersialiseras och skalas upp också. SVD har en poäng i att break-even uppnås tidigast om 4-5 år och att det finns betydande risk för förseningar, precis som har varit fallit i Minesto. Jag väljer ändå att teckna från början men är inställd på att det finns en betydande risk för nyemissioner för att kapitalet inte ska ta slut innan dess. Därför är jag lite försiktigare i min portföljandel och räknar med att det kommer komma tillfällen att öka längs vägen.

Miljöpåverkan från EcoWavePowers teknik är förhållandevis låg eftersom anläggningen byggs på strandnära platser där det redan finns fysiska anläggningar i form av en pir, vågbrytare eller liknande. Det innebär att den juridiska risken från miljöprövningstillstånd, som ibland kan vara betydande för bland annat vindkraft och vågkraft, är låg. Som jag ser det handlar det mesta därför om att bevisa att tekniken fungerar kommersiellt och leverera den elektricitet enligt utlovad LCOE. Klarar man det är framtiden ljus.

Att värdera den här typen av startupaktier är oerhört svårt och inget jag vill ge mig på som hobbybloggare. Rekommenderar därför att läsa SVD:s analys ovan. Jag reagerade dock på det förhållandevis höga aktiepriset på 19 kronor per aktie, vilket kan jämföras med vad Minesto i dagarna värderas till efter flera kvartal av positiva och förtroendegivande nyheter om teknik och finansiering. SVD och DI har en poäng i att prospektet är slarvigt och inte inger förtroende. Jag tycker inte att det går att utläsa särskilt mycket ur det annat än att värderingen är rätt väl tilltagen. Som jag ser det tecknar jag för att jag tror på teknikens långsiktiga potential och den särställning företaget skulle få med säkrade patent. Allt hänger till syvene och sist på att man levererar LCOE som utlovat och därigenom lyckas generera faktiska intäkter.

Antal nyemitterade aktier är 7,9 miljoner och det motsvarar 21,5 procent av företagets totala antal aktier efter börsnoteringen. Där finns också en option på att ta in kapital om ytterligare 2,6 miljoner aktier, vilket väl är sannolikt att man gör om man lyckas nå en överteckning. Det skulle ge ett totalt antal aktier mellan 36,75 och 39,34 miljoner. Det totala bolagsvärdet uppgick före erbjudandet till 548 miljoner kronor. Minesto värderas som jämförelse i dagarna också runt 19 kronor med 106 miljoner aktier men ett bolagsvärde som prognostiseras till två till fyra gånger så mycket. Även om aktierna ytligt ser ut att vara lika dyra blir andel av börsvärde per aktie därför något lägre hos EcoWavePower. Jag ser det som att aktien är ungefär lika dyr som Minesto var när jag gick in i den aktien första gången. Här bör samtidigt noteras att Minestos bolagsvärde är en prognos som, liksom EcoWavePower, förutsätter att de lyckas med sin kommersialisering. Det enda jag vill illustrera med exemplet är att man inte ska stirra sig blind på aktiekursen utan att det är viktigt att också titta på börsvärde och antal aktier.

En lärdom jag har dragit från de IPO och emissioner jag har varit med i hittills är jag ofta har fått för få aktier eftersom jag har utgått från hur många aktier jag vill äga istället för hur många jag tilldelas. I fallet Soltech övertecknade jag och fick ändå en lite lägre andel än jag egentligen hade velat ha eftersom emissionen blev övertecknad. Den här gången har jag provat en enkel tumregel för att bestämma hur många aktier jag vill teckna:

1. Hur stor portföljandel jag vill ha på lång sikt. Detta styr antal aktier jag tecknar. I det här fallet utgår jag från en portföljandel på mellan 0,5-1 procent vid det tillfälle då min portfölj värderas till 3-5 miljoner.

2. Multiplicerar önskvärt antal aktier med 3 och tecknar alltså 3 gånger fler aktier än jag vill äga.

I det här fallet är lägsta teckning 400 aktier och jag tecknar på både ISK och KF. Därför kommer jag sannolikt tilldelas det antal jag vill ha. Emissionen blev inte fulltecknad utan nådde endast 81 procent. Det innebär att antalet aktier till sist blir 35,25 miljoner och att utspädningen därmed bara blir 18,2 procent. På den positiva sidan är mina aktier därför värda lite mer. På den negativa sidan ökar frågetecken om hur långt kapitalet räcker. EcoWavePower sa själva i artikeln i Dagens Industri att de räknar med att kapitalet räcker för att bedriva verksamhet i enlighet med affärsplan de kommande 12 månaderna. Jag noterar dock att risk för nyemission ökar när emissionen inte är fulltecknad och det blir än viktigare att företaget levererar konkreta steg i sina testanläggningar det här året.

Det talar för att jag tilldelas samtliga aktier jag har tecknat. I så fall säljer jag antagligen av innehavet på KF för att slippa kludda med dubbla konton och behåller resten.

OBS det är naturligtvis riskabelt att teckna en högre portföljandel än man är beredd att äga. Du bör därför inte se mitt inlägg som rådgivning. Det är bara ett uttryck för att jag delger mina tankar om företaget. Gör alltid din egen analys.

lördag 29 juni 2019

Månadssammanfattning juni

Som jag tidigare har skrivit passerade portföljen brutto för första gången 2 miljoner kronor under juni i samband med Minestos toppnotering. Den föll tillbaka något och landade på 1 966 726 kronor brutto. 1 818 222 kronor netto efter belåning. Det innebär som jag tidigare har skrivit att jag med råge passerade min nästa milstolpe som var 1 500 000 kronor i nettovärde i aktieportföljen.
Mitt mest lyckosamma köp var att öka i Minesto med 10 procent i början av juni. SolTech Energy som jag tecknade i maj ramlade in på kontot i juni och är upp 147 procent. Fin affär så här långt. Jag har också tagit en långsiktigt stor position i Handelsbanken och ökat lite i Swedbank och Nordea. De köpen har i sig varit rätt stora men i övrigt håller jag i plånboken för att fortsätta hålla min belåning i balans. Hävstången motsvarar just nu ganska precis 7 procent av portföljvärdet. Det är ändå något högre än i maj. Som jag har skrivit tidigare avvaktar jag klarhet i bostadsfrågan varför jag just nu har lite mer likvider än brukligt. Jag köper helt enkelt aktier på belåning för att smidigt kunna flytta kapital från räntekonton om det blir skarpt läge. Så kommer det antagligen att vara sommaren ut. Det finns på marginalen också en skatteeffekt eftersom jag håller igen med insättningar och köp i slutet av kvartalet då det är onödigt med dubbelbeskattning på bägge kvartalen. Därför har jag sparat ett par köp och insättningar till början av juli. Det gör också att jag ännu inte har räknat in de insättningar som sitter i räntekonton och ännu inte är i portföljen. De motsvarar mina vanliga månadsinsättningar men jag kommer att justera insättningsstatistiken till hösten när boendefrågan är avslutad för den här gången. Därför ser diagrammet lite underligt ut på insättningssidan.
Utdelningarna landade på 1 598 kronor i juni. De har egentligen inte minskat från ifjol eftersom jag ifjol felaktigt bokförde Kopparbergs i juni trots att de delade ut i maj. Jag kanske justerar det någon regnig dag i höst. Mina totala utdelningar i år är 29 563 kronor varför jag i september kommer passera fjolåret totala utdelningar. Min målsättning har varit att få minst en tusenlapp i utdelningar varje månad i år. Det kommer jag med största sannolikhet inte uppnå eftersom Oriflame återköps från börsen i juli. Jag kommer inte panikköpa augustiutdelare för statistikens skull utan får om kronan inte försvagas ytterligare snällt vänta till nästa år.

Sharpekvot är rekordhöga 2,41. Nästan dubbelt så högt som föregående månad. Inte så underligt när Minesto har rusat och stängde 64 procent upp under juni månad. Det innebär ju egentligen inte att min portfölj har blivit mer stabil utan snarare en variation där min sharpekvot över tid brukar befinna sig över 1. Standardavvikelsen är också rekordhöga 19,53 procent.

Juni månad har annars varit en månad för reflektion efter tre år med portföljen. Du kan läsa mer här om hur det har gått sedan start. Du kan också läsa här om fem lärdomar under de här tre åren. Det blev också en djupdykning i Clas Ohlson här om du inte redan har läst den.

torsdag 27 juni 2019

Några tankar om H&M kvartalsrapport

H&M är ett av mina ursprungliga innehav. Den senaste tiden har jag låtit aktien vara till följd av företagets utmaningar men det är fortfarande ett av portföljens större innehav. Så här tre år efter att jag gick in i aktien tyckte jag dock att det vore på sin plats att dyka ned i rapporten och uppdatera mig om hur det egentligen går för företaget.

Rapporten motsvarade nästan exakt analytikernas förväntningar med en felmarginal på endast 2 promille starkare resultat än förväntat. Man ska dock komma ihåg att detta är en minskning med 1,3 procent jämfört med ifjol. Bruttomarginalen blev 55,4 procent helt enligt förväntan. Också detta är en minskning med 0,7 procent jämfört med ifjol.

Tillväxten på flera större marknader är lovande, särskilt noterbart stor ökning i både USA och Ryssland. Samtidigt minskade försäljningen med 2 procent i lokal valuta i Tyskland som är H&Ms största marknad med 15 procent av företagets omsättning. Detta är faktiskt anmärkningsvärt lågt med tanke på att försäljningen av kläder i branschen som helhet var god i Tyskland i senaste statistiken. Detta förklaras av ett byte av onlineplattform i Tyskland och det blir viktigt att i kommande rapporter söka tecken på en vändning.

Försäljning online ökar med 27 procent (20 procent i lokala valutor). Antalet medlemmar i kundlojalitetsprogrammet har ökat med 23 procent sedan föregående kvartals utgång. Antalet nya butiker (130) är något lägre (45 färre) än förväntat för 2019. Nästan alla är utanför Europa och USA, nya länder är Tunisien och Vitryssland samtidigt som man etablerar sig online och genom franchise i ytterligare tre länder. Endast tre nya H&M Home-butiker planeras vilket är en påminnelse om risken att bli hemmablind för vad som fungerar i Sverige, som idag utgör en liten del av H&M:s omsättning.Samtidigt stängs något fler butiker än tidigare planerat (165 jämfört med 160). Något man ofta glömmer är att H&M trots de svaga åren fortfarande växer på nya marknader. Problemet är att marginalerna är lägre både online och offline. Samtidigt kan inte uteslutas att H&M skulle kunna vända de här årens investering till sin fördel när det blir tuffare tider för flera konkurrenter så som företaget har gjort historiskt. Jag tycker dock att rapporten tydliggör att H&M inte längre är en tillväxtaktie och inte heller ska värderas som sådan.

Att varulagret ökar med 11 procent (4 procent i lokala valutor) är oroande. Samtidigt utgjorde det 18,3 procent av omsättningen vilket är 0,3 procent lägre än första kvartalet i år. H&M skriver i rapporten att de förväntar sig att kostnaden för prisnedsättningar (reor) minskar med 1,5 procent det tredje kvartalet vilket skulle innebära något bättre marginal och vinst. Att prisnedsättningarna i relation till omsättningen minskade med 1 procent är en försiktigt positiv indikation om bättre tider på sikt men för tidigt att säga om det är en variation eller trend. Till sist en positiv prognos om att sommarförsäljningen har börjat bra och förväntas upp 12 procent i juni jämfört med ifjol.

En notering inför nästa kvartalsrapport blir därför att försäljning i Tyskland, prisnedsättningar och varulager särskilt bör följas upp för att få indikationer på om problemen lösts eller är bestående.

Min syn på H&M kvarstår i allt väsentligt. Företagets utmaningar kvarstår men det finns åtminstone förutsättningar för en bättre utveckling på sikt. Man bör komma ihåg att utdelningen överstiger vinst per aktie varför en förändring behövs på sikt. Kommande rapporter får avgöra om man kan skönja en mer permanent trend i rätt riktning. H&M har inte varit en särskilt bra investering hittills men aktien har å andra sidan utdelningsmässigt levererat det jag har förväntat mig till ett hyggligt pris. Därför kommer jag behålla H&M men varken ökar eller minskar på nuvarande nivåer.

Marknaden tog emot rapporten mer positivt än mig och aktien är upp över 8 procent i morgoncallen. Kanske beror detta till dels på att tidigare inprisad oro över svagare rapport inte infriades. Jag ser det därför snarare som att marknaden återvänder till den nivå där H&M har värderats den senaste tiden.

Som vanligt ska mina inlägg inte läsas som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.

lördag 22 juni 2019

Tre år med portföljen - Två miljoner

Aktieportföljen passerade 2 miljoner kronor brutto exakt på dagen tre år sedan jag startade mitt sparande. Vid börsens stängning föll bruttovärdet till sist tillbaka från toppen till 1 919 072 kronor. Där ingår en belåning på cirka 7,5 procent. Nettovärdet exklusive belåning blev 1 754 902 kronor.

 Som jag tidigare skrivit har jag uppnått ett portföljvärde över 1,5 miljoner kronor hela tre år tidigare än beräknat tack vare starkare portföljutveckling än jag hade vågat hoppas på. Att jag har investerat cirka 15 procent av mina insättningar i Minesto innebär samtidigt att jag försenar mitt nästa utdelningsmål med ett år helt enkelt eftersom jag har investerat mindre i utdelningsaktier än beräknat.

Portföljen har ökat med 64,26 procent, motsvarande 21,42 procent per år. 

Portföljens utveckling tre år efter start

Orsaken är som diagrammet nedan visar min växande portföljandel i Minesto som har utvecklats strålande det senaste året. Korrelationen är därför stark i såväl uppgång som nedgång de senaste 18 månaderna sedan jag tecknade fullt i emissionen och ökade ytterligare. Även borträknat Minesto skulle portföljen dock uppnå mitt modesta mål om att växa med 5 procent årligen. Det är också så att ränta-på-ränta-effekten har blivit tydligare under det sista halvåret eftersom jag i år återinvesterar över 40 000 kronor i utdelningar. Sedan påverkar den svaga kronan också men just nu utgör utländska innehav på grund av färre köp av nämnda skäl en knapp fjärdedel av portföljen.

En jämförelse med Minesto åskådliggör portföljens korrelation

Så till portföljutvecklingen. Mycket händer på tre år och vid start hade jag bestämt mig för att sprida risken på fyra aktier. Det blev ICA eftersom Axfood då som nu var väldigt högt värderad. Tanken var att köpa på sikt lika stora portföljandelar i fem aktier som jag bedömde vara långsiktigt stabila. Sedan dess har jag spridit risken i desto fler utdelningsaktier vilket var klokt eftersom tre av de fyra aktierna i ursprungliga portföljen har haft en kämpig utveckling de här tre åren som helhet.
Det har hänt en del sedan dess och portföljen innehåller idag 72 aktier. Jag har tagit in ett par nya aktier det senaste halvåret, bl.a. Northwest Healthcare och Soltech Energy, men inriktningen har varit att snarare minska antalet innehav något och sedan ifjol har flera mindre innehav åkt ur portföljen. Det kan bli så att jag säljer några mindre innehav för att kunna fokusera på att bevaka mina större innehav men samtidigt går flera mindre sällanköpsinnehav väldigt bra och därför låter jag dem vara kvar. Som diagrammet nedan visar dominerar Minesto portföljen.

 Portföljens största innehav efter tre år

Naturligtvis är en portföljandel på 42 procent alltför hög. Jag vidhåller dock att jag inte vill minska i mina starkaste aktier av diversifieringskäl. Mitt ställningstagande baserar sig på hur stor andel jag ser det som rimligt att investera i en aktie. Räknat i inköp utgör Minesto 15 procent av mina inköp idag och 10 procent av mina inköp under en femårsperiod (jag har hela tiden tillåtit mig att investera 10 procent av portföljen i aktier som inte uppfyller mina utdelningsmål). Därför ser jag det som att jag har investerat min högsta försvarbara position på medellång sikt i aktien. Jag har också en orealiserad kursvinst på nästan en halv miljon kronor i Minesto. Ser det därför som avdelning lyxproblem att jag låter aktien vara kvar helt enkelt eftersom jag redan vid mitt första inköp bestämde mig för att köpa och öka så länge företaget utvecklas steg för steg mot sin kommersialisering. Minestos teknik fungerar i stor skala och levererar el. Det sista testet blir att se om kraftverken levererar så mycket el som kommersiellt utlovats i de bägge pilotprojekten. Det kommer vi få veta under det kommande året och därför behåller jag och tittar snarare på att öka om aktien skulle få en ny nedgång igen till dess.


aktieportföljens sammansättning exklusive Minesto
inser att läsbarheten är sådär - tar gärna emot designtips!

Åter till portföljen. För att tydligare kunna bedöma portföljens sammansättning och diversifiering och helt enkelt göra diagrammet mer lättöverskådligt har jag i min vanliga portföljuppdatering den här gången valt att exkludera Minesto och räkna portföljandel för återstående aktier.

 diagram med mina 25 största innehav och bättre läsbarhet

Finans är just nu överviktat helt enkelt eftersom jag har ökat i alla fyra storbankerna och Resurs den senaste tiden. Man kan säga att jag har tagit en dubbelt så stor position som jag vill ha långsiktigt i alla dessa aktier för att ha en lagom stor portföljandel den dag min portfölj är dubbelt så stor och överstiger tre miljoner kronor. Att Axfood och Realty Income utgör 15 procent tillsammans ger en god grund. Jag har också uppfyllt min målsättning att skala upp månadsutdelarna Boston Pizza och TransAlta Renewables liksom målet att öka långsiktigt stabila defensiva innehav som Kopparbergs, J&J och Investor. Oriflame säljs i uppköpet nu i juli och i övrigt är mina största innehav ungefär den typen av aktier som jag vill ha där. Jag skulle vilja öka mer i Castellum och Hemfosa och ytterligare i Investor och J&J så det är ett projekt över det kommande året. Just nu är aktierna dock dyra.

Något jag kan bli bättre på är att våga öka i bra innehav även när de upplevs som dyra. I Minesto har jag lyckats väl men jag behöver prioritera att frigöra tid att läsa in mig bättre också på andra bra aktier för att ha väl underbyggda skäl att öka. Av mina bästa innehav är noterbart att Tomra och Lagercrantz egentligen inte uppfyller mina utdelningsmålskriterier varför jag bara undantagsvis har köpt. Nyfosa är en avknoppning från Hemfosa. AstraZeneca var ett engångsköp när aktien var rejält urblåst för två år sedan eftersom jag såg det som ett engångstillfälle att ta in lite läkemedel i portföljen. Swedish Stirling, f.d. Ripasso Energy, tog jag in som en annan krydda i portföljen samtidigt som Minesto. Tekniken är smart men jag har tyckt att företaget är mer svåranalyserat och därför har jag inte ökat. Jag har också sålt av såpass mycket att jag redan realiserat en vinst som gör att jag inte kan gå med förlust oavsett hur det går framöver. Soltech är ett nytt innehav där jag försökte teckna fem gånger så många aktier. Emissionen övertecknades med tre gånger och aktien var värd det dubbla redan när den började handlas. Generellt är jag skeptisk till att investera i den starkt konkurrensutsatta solenergimarknaden där det också finns politiska risker. Samtidigt tycker jag att integrerade solpaneler är en briljant affärsidé och såvitt jag kan bedöma är Soltech långt framme design och teknikmässigt. Kan man öka effektiviteten och närma sig traditionella solpaneler kan det här företaget växa ytterligare. Sämst innehav är förstås MQ men även H&M och Serneke även om de senare har utvecklats bättre på sistone underbyggt av mer lovande rapporter. Det finns ytterligare några surdegar som ligger på minus men de har återhämtat sig det senaste halvåret.

En lärdom jag har börjat tillämpa är att jag nu intar större engångspositioner när jag tror att ett tillfälle har uppstått. Jag gör helt enkelt färre men större köp snarare än att köpa småskvättar. Detta beror på att jag upptäckte när portföljen växte att mina små dag-till-dag-köp som jag fortfarande gör ibland snarare minskade portföljandelen över tid i bra aktier trots att jag köpte kontinuerligt. Att jag har möjliggjort belåning som normalt uppgår till allra högst 10 procent av portföljen möjliggör också att jag kan utnyttja enskilda tillfällen att öka. Det återstår att se när jag summerar om fem år om det var klokt eller dumdristigt.

Portföljens direktavkastning överstiger 5 procent och landar runt 5 procent om man räknar av min köpandel i Minesto. Det är väl över mitt långsiktiga mål om 4,25 procent. En utmaning är dock att de aktier med högst direktavkastning minskar i portföljandel. Samtidigt gör det mig inte särskilt mycket eftersom jag just nu är i en fas där jag prioriterar stabilitet och hellre ökar i lite tryggare aktier med idag lägre direktavkastning som kan få öka de kommande åren. När dessa aktier också har 4,25 procent eller mer i direktavkastning har jag en riktigt fin balans i portföljen.

 

Min sharpekvot är i skrivande stund på rekordnivån 2,51 medan standardavvikelsen också är i högsta laget på 18,99 procent. Orsaken är dock trevlig i uppgång.

Belåningen är relativt hög men den har också möjliggjort den snabba värdeökningen i Minesto. Jag kommer försöka minska till under 5 procent och lite lägre ränta det kommande halvåret.

Har fått frågor om startkapital. Portföljen startade i princip från noll kronor runt midsommar 2016. Jag hade 50 000 kronor som fördes över under den sommaren innan jag började månadsspara löpande i augusti 2016. Mina insättningar är höga och har ökat med 25 procent år tre jämfört med år ett. Mer än 83 procent av insättningarna kommer från löpande månadsinsättningar medan resterande knappt 13 procent kommer från försäljningar och utdelningar av aktier på VP-konto och annat spar som förts över till aktieportföljen i ISK/KF. Jag kommer vara kvar utomlands några år till och ser just nu över hur högt sparande jag ska ha de kommande åren. Det kan bli så att jag minskar sparkvoten något men också att jag ökar insättningarna med ytterligare minst 50 000 kronor per år.

Vågar man drömma om ett portföljvärde över 3 miljoner kronor redan efter fem år med portföljen?

tisdag 18 juni 2019

Aktieportföljen passerar 1 750 000 kronor

Min nästa milstolpe passerades förra veckan: aktieportföljen översteg 1 500 000 kronor brutto. Eftersom jag var på resande fot upptäckte jag det först i helgen. Och innan jag han skriva ett inlägg som jag brukar hade aktieportföljen redan tagit ett skutt halvvägs till nästa milstolpe och är nu värd 1 750 000 kronor. Jag är långt före prognosen som var december 2022. På torsdag är det tre år med aktieportföljen och jag kan konstatera om att det har gått långt bättre än vad jag hade vågat drömma om! Brutto är portföljen i skrivande stund värd 1 920 000 kronor. Fortsätter uppgången i Minesto veckan ut firar jag midsommar med en aktieportfölj som överstiger 2 miljoner kronor!

Samtidigt kommer jag inte uppnå nästa mål om 5 000 kronor per månad i genomsnittlig utdelning senast i september i år. En anledning är förstås att jag har investerat 15 procent av mina insättningar i Minesto. Hade dessa istället investerats i utdelningsaktier hade kalkylen hållit. Idag är jag inte särskilt ledsen över det. Rimligen bör detta mål istället uppnås någon gång under slutet av 2020.

Nästa stora mål är att mina kapitaltillgångar netto ska överstiga 3 miljoner kronor. Det förväntas jag uppnå 2024. Med senaste tidens ökning i Minesto tror jag att det kommer att gå snabbare, fullt möjligt inom två år. Faktum är att jag i skrivande stund redan har 2,5 miljoner kronor brutto men då har jag också en hävstång med belåningsgrad strax under 8 procent.

Minesto har ökat tvåsiffrigt idag också. Delvis en följd av att aktien igår noterade nytt all time high och stängde på 19,90 kronor. Idag kom ytterligare kapital på 12,5 miljoner kronor från Energimyndigheten (länk) vilket slutgiltigt torde garantera full finansiering för kommersialiseringen av pågående projekt utanför Wales och på Färöarna.

Jag sätter också upp ett nytt mål och hoppas kunna uppnå en aktieportfölj värd 2 miljoner kronor netto senast september 2020. Med dagens värdering borde jag kunna uppnå det lagom till påsk men jag vill också ta höjd för en börsnedgång och nedåtrekyl i Minesto och lägger därför till ett halvår ytterligare varvid kapitalinsättningarna ensamma borde vara tillräckliga för att nå målet.

Börjar också snegla på att bli Private Banking-kund hos Avanza. Om jag flyttar över mina övriga kapitaltillgångar bör jag kunna uppnå det inom 1-2 år. Det som lockar är dels det lägre courtaget på 0,15 procent (1 krona per tusenlapp), dels den lägre räntan (4 punkter på 25 procents belåning men 2 procent lägre på 50 procents belåning vilket möjliggör mer aktiv hävstång än idag). Det som avskräcker är att jag har en god relation till min lokalbank som jag värnar för den dag jag vill köpa hus i Sverige (erbjuds i praktiken en ränta som är snarlik Avanzas Bolån+ och kan i nuläget antagligen ändå inte utnyttja superbolånet som är moroten på längre sikt).

lördag 15 juni 2019

Fem lärdomar efter tre år med portföljen

Minesto har ökat med 30 procent den gångna veckan och det innebär att min portfölj brutto med hävstång är värd mer än 1,8 miljoner kronor. Hisnande eftersom det till midsommar bara är tre år sedan jag startade min aktieportfölj.

Jag har tidigare skrivit om ytterligare finansiering till Minesto (länk) och skrivit flera inlägg om aktien under fliken Minesto. Dagens ökning skedde när aktien nu noteras i ett First North 25-index som en av listans mest omsatta aktier. Det innebär i sig ett ökat intresse och större handel. Det är också kulmen på veckans uppgång som beror på att finansiering är säkrad i kommersialiseringsfasens kritiska skede varför emissioner nu kan uteslutas av det skälet.

För egen del har jag sett det som tillfälle till reflektion då jag under de här tre åren har lärt mig en del från varför jag har lyckats så bra med just Minesto när jag har misslyckats med en del andra aktier (Minesto är ironiskt nog ett undantag från min utdelningsstrategi). Sammanfattar i fem lärdomar.

Sälj inte vinnare - öka istället när läge ges

Det är lätt att frestas att ta hem vinsten i aktier när de har ökat en tid. I fallet Minesto rör det sig för min del om möjligheten att realisera en vinst på flera hundra tusen kronor. En viktig lärdom nu var att jag vågade behålla den ökning med 10 procent ytterligare jämfört med mitt tidigare innehav som jag gjorde i måndags. Aktien är upp hela 30 procent sedan dess. Den allra viktigaste lärdomen här är att jag flera gånger - även när jag ibland har tyckt att aktien på intet sätt har varit billig - har ökat när utrymme har funnits. Det har hittills belönat mig rikligt. Jag inser förstås att en nedåtrekyl kan följa och att aktien kan vara värd vad jag senast ökade för igen om några dagar. Jag inser förstås också att Minesto måste lyckas med sin kommersialisering för att aktien ska vara försvarbar på nuvarande nivåer där detta redan kalkylerats in i aktiekursen. Men jag tar med mig inför framtiden att jag - så länge aktien är rimligt värderad - bör våga fortsätta öka kontinuerligt i aktier som jag tror på och inte ska frestas att ta hem kortsiktiga vinster så länge företaget fundamentalt utvecklas som jag vill.

Sälj surdegarna istället om du behöver likvider

Jag har länge haft ett motstånd mot att sälja aktier som underpresterar. Framförallt för att de oftast fortfarande uppfyller mina grundantaganden från när jag valde att gå in i aktien (Multiconsult och Serneke är två bra exempel från min portfölj). Därtill innebär min relativt defensiva utdelningsstrategi med ett mål om 4 procents årlig utdelning och 5 procents avkastning per år att det skulle ta många år att ta igen en förlust. Eftersom aktier som värderas till förlust fortfarande ger nog så god utdelning är mina incitament att behålla i regel starkare. Men mitt ägande i Minesto och att jag sneglar på fritidshus har fått mig att börja omvärdera, svälja stoltheten och sälja surdegar. Det är ju nämligen så att det vore kapitalförstöring att sälja Minesto även om det skulle realisera min bästa vinst någonsin. Det beror helt enkelt på att jag tror att aktien har förutsättning att vara värd det dubbla på några års sikt. Då är det helt enkelt rimligare att sälja till exempel MQ som är ned 85 procent eftersom förutsättningarna för att få igen de pengarna är lägre på några års sikt (även om jag bestämt tror att MQ kommer återhämta sig och generera utdelning igen på sikt). Nyckeln för mig är nu hur mycket likvider jag vill använda till något jag tror mer på - oavsett om det är bättre aktier eller fritidshusköp. Därför har jag bestämt mig för att i ett sådant läge se surdegen som att den är värd just vad jag får ut idag och istället räkna på vad dagsvärdet är värt omsatt i andra aktier eller lägre bolån till bättre ränta.

Gör din hemläxa i lugn och ro - det vinner du på i skarpt läge

Något jag mer och mer har lärt mig värdet av är att göra min hemläxa och läsa på ordentligt om företagen jag äger. Det innebär naturligtvis inte alltid att aktien utvecklas som jag hoppas. Men det innebär att jag vet hur jag värderar aktien och varför jag tror på aktien oberoende av hur marknaden agerar. Det gör att jag kan våga öka också i tider när aktien är nedvärderad. Jag märker mer och mer att jag har bättre koll på några aktier i portföljen än andra just för att jag aktivt läser allt som skrivs om dem. Serneke är ett annat exempel där jag tycker att jag fattar välgrundade beslut just för att jag noga följer hur företaget utvecklas. Just Minesto är ett särskilt lyckat exempel eftersom jag har bildat mig en egen uppfattning om aktiens värde och vilka parametrar som styr dess framtida värde. Det gör att jag lättare förstår vad marknaden reagerar på när det sker kraftiga rörelser. Då kan jag lättare bedöma om det finns substans bakom eller är en överreaktion. Nu är det väl i och för sig en överreaktion uppåt men jag förstår att man testar ATH när företaget har säkrat finansiering genom den kritiska kommersialiseringsfasen och inte kommer behöva genomföra en emission av detta skäl vilket lockar till sig större investerare. Likaså förstår jag när aktien - utan synbar anledning - plötsligt tappar väl mycket i värde. Därför har jag vågat öka längs vägen eftersom jag inser att min grundtes fortfarande håller och att ingen väsentlig negativ information har tillkommit som har förändrat det scenario som låg till grund för att jag gick in i aktien från första början. Framöver funderar jag på att sälja av några småinnehav - även några av de som går bra - för att fokusera mer på de aktier som jag verkligen följer ordentligt. Jag tror att det lönar sig i längden.

Köp inte fallande knivar men med hemläxan gjord vet du varför du ökar 

Jag har varit ganska flitig i att öka på vägen ned i aktier eller under nedgångar. Ibland har det blivit fina vinster men det har också inneburit några rejäla surdegar. Jag har dock märkt att jag tenderar öka för tidigt på vägen ned och sedan ibland dras med i pessimismen väl på botten när det bästa läget att öka om man tror på en vändning finns. Här vore det mer rationellt att ha mer is i magen och spara möjligheten att öka större i ett senare skede. Man vet förvisso aldrig när botten inträffar men det är oftast bättre att öka på ett uppåtrally till priset av några procent dyrare än botten än att öka för tidigt när man inte vet hur långt fallet till botten är. Min senaste ökning i Serneke och Clas Ohlson är bra exempel - jag såg i rapporten och orderingången konkreta exempel på bättre tider som jag inte tyckte att marknaden hade värderat in. Därför kunde jag öka tidigt och belönades för det eftersom marknaden upptäcker samma sak. Återigen hemläxan och den egna analysen som gör skillnaden.

Håll koll på portföljandelen men låt inte en hög portföljandel i vinnare avskräcka dig

Jag förstår verkligen inte dem som minskar i sina bästa aktier för att portföljandelen blir för hög. Min portföljandel i Minesto är i skrivande stund 35 procent. Ja, jag inser att det är galet högt. Men min poäng är att det som egentligen är mest relevant är hur stor portföljandelen var räknat i inköpspris. Där är portföljandelen förvisso fortfarande osunt höga 15 procent men i det här fallet har det en rimlig förklaring. Det är nämligen så att jag allt mer går över till en filosofi där jag ökar stort i aktier när tillfälle ges men då utifrån en vision om hur stor portföljandel som är försvarbar på sikt. Jag har helt enkelt frågat mig hur stor portföljandel som är försvarbar när min aktieportfölj är värd 3 miljoner kronor. Då har jag kommit fram till att jag inte kan ha en portföljandel över 10 procent i en enskild aktie. I just fallet Minesto har jag velat öka med ännu mer men här går den faktiska smärtgränsen för hur mycket jag kan öka i en enskild aktie. Det här är också viktigt för naturligtvis ska jag inte sticka med en stol med att det hade varit gott att äga tre gånger så många Minestoaktier men genom att återgå till den här principen ser jag att jag har fattat ett rationellt val baserat på tydliga principer om hur mycket som är som maximum försvarbart att äga på sikt. Det gör också att jag lättare kan försvara att ibland öka med belåning. Där finns också komponenten att det inte vore försvarbart att öka så mycket att räntan skulle bli så hög att den äter upp en för stor del av kurstillväxten. Huvudpoängen är till syvende och sist att om Minesto inte hade utvecklats så fint som aktien har gjort hittills hade jag inte haft huvudbry från början över att portföljandelen är så stor.

Till sist ska det också fortsättningsvis bli spännande och roligt att följa Minesto. Jag ser an på aktien med tålamod och min utgångspunkt är att inget avgörande händer än på ett halvår, allt annat vore en glad överraskning. Det viktiga är att företaget lyckas bevisa att det levererar el på kommersiellt gångbara grunder såsom man har förespeglat i projekten i Wales och på Färöarna. Lyckas det är framtiden ljus. Skulle marknaden börja svikta om nyheter dröjer kan ni lita på att jag ökar - igen.

måndag 10 juni 2019

Ökat i Handelsbanken

Mitt förstaval som investerare bland svenska banker har alltid varit Handelsbanken. Jag är också kund i banken privat och de är mitt val för dagliga bankärenden även om jag använder Avanza för aktiesparande och en lokal sparbank som jag har bra kundrelationer med för särskilda ändamål.

Jag är dock kluven till Handelsbanken eftersom jag tror att de på längre sikt kommer få svårare i konkurrens med nischaktörer. Deras ena styrka har historiskt varit att de är kundorienterade med kontor lokalt vilket blir en allt dyrare konkurrensfördel när konkurrenter i högre grad blir digitala. Dessutom har man haft utmaningar med företagskultur och brist på kontinuitet i ledning som reser en del frågetecken. Jag har därför ett kritiskt förhållningssätt till aktien. Deras andra styrka är dock att Handelsbanken inte bara är Sveriges stabilaste bank utan också hör till de aktörer som har bäst kreditbetyg globalt. Risken är helt enkelt lägre i Handelsbanken än konkurrenterna och med min defensiva hållning värdesätter jag det trots att jag äger lite aktier i de andra tre storbankerna också som handlas till betydligt högre direktavkastning. Därför valde jag idag att passa på att öka. Min gräns var egentligen 91,50 kronor (direktavkastning över 6 procent). Nu betalade jag en krona mer per aktie men det rör sig om ett par hundralappar. Jag kunde tack vare engångsköpet utnyttja en bättre courtageklass och betalar därför bara cirka 15 öre per aktie i courtage till Avanza. Sparad femtiolapp!

Ökningen innebär att jag nu har en portföljandel väl över 4 procent och även på lång sikt när min aktieportfölj är värd 3 miljoner kronor kommer min portföljandel vara omkring 2,5 procent vilket jag tycker är ganska rimligt. Att ha en såpass stabil aktie som bas och dessutom handla den 1,5 procent över mina ordinarie genomsnittliga utdelningsmål känns riktigt bra. Dagens ökning höjer ensam portföljens genomsnittliga utdelning med nästan 2,5 procent! (procent mer än dagens värde, inte procentenheter)

En glädjande nyhet idag var att Minesto har fått ytterligare finansiering för sin kommersialisering på Färöarna (länk). Det viktiga med den här och den tidigare nyheten om (större) finansiering från Wales är att Minesto nu bör ha de medel de behöver för att genomföra kommersialiseringen. Det innebär att risken för en nyemission är liten och skulle en sådan äga rum är det i så fall antagligen för att man vill expandera snabbare än man har kapital till idag. Det är nog också huvudskälet till att aktien var upp med omkring 15 procent idag. Tekniken levererar redan el så vad som återstår är att se om den kan leverera tillräcklig el för att vara kommersiellt gångbar i full skala. Det kommer bli spännande att följa kommande månader. Västra Hamnen har värderat upp Minesto i sin reviderade analys (länk).

Jag ser det som att förutsättningarna kvarstår ungefär som i höstas men att finansieringen är säkrare. Mitt case håller och därför ökade jag i morse på nyheten. I Minesto har jag redan ett mycket stort långsiktigt innehav just för att aktien har vuxit så mycket och jag ökade stort och tecknade fullt i emissionen ifjol. Därför är mitt utrymme att öka rimligtvis inte så stort. Aktien utgör i skrivande stund mellan 25-33 procent av portföljen vilket är orimligt mycket i ett medellångt perspektiv. Det var frestande att plocka hem några tusenlappar i vinst på köpet i morse men jag har, åtminstone idag, valt att inte göra det. Utmaningen är att det tär på belåningen på sikt när jag kommer vilja öka i annat för att bredda och diversifiera portföljen så återstår att se om jag bibehåller min nya position i sin helhet eller tar hem vinst de kommande dagarna.

onsdag 5 juni 2019

Stark bokslutskommuniké från Clas Ohlson

Clas Ohlson presenterade en stark bokslutskommuniké för verksamhetsåret (länk) som toppades av särskilt fina försäljningssiffror under maj månad. Sammantaget ingjuter rapporten framtidstro igen. Aktien handlades 3 procent upp idag efter en tids uppgång inför bokslutskommunikén.

Försäljningen ökar med 4 procent över helåret, men 6 procent under maj månad vilket är 5 procent mer än ifjol. Tillväxten ökade organiskt med 4 procent över helåret (1 procent i jämförbara enheter). Clas Ohlson är förstås ingen tillväxtaktie eftersom det är ett väletablerat företag på den nordiska marknaden. Att företaget trots de senaste två årens utmaningar nu åter vänder till ökad försäljning och tillväxt är ett nödvändigt styrkebesked.
Desto mer intressant är att försäljningen online fortsätter att öka snabbt. Hela 47 procent över verksamhetsåret och nu senast en ökning på 26 procent i maj. Detta motsvarar dock bara 6 procent av företagets totala försäljning varför ökningens påverkan på resultatet ännu är begränsad.

Resultat och vinst per aktie minskar till följd av stora engångskostnader för nedstängning i UK och Tyskland samt investeringar av engångskaraktär för framtiden.
Kassaflödet är dock tydligt förbättrat jämfört med föregående år. Även om man till sist landar på -11 Mkr är det väsentligt bättre än fjolårets -514 Mkr. En mycket viktig signal om att åtgärder har givit önskad effekt. Vi ska därför kunna förvänta oss ett positivt kassaflöde i nästa års bokslutskommuniké.
Noterbart är att det är verksamheten i UK och Tyskland som tynger där Clas Ohlson tar engångskostnader för att stänga butiker och endast fokusera på handel online. Samtidigt har man sett över sitt butiksnät på den nordiska marknaden och tagit kostnader för att effektivisera handelsyta, stänga olönsamma butiker och öppna nya butiker. Det förvånade dock mig att man till sist netto har öppnat tre nya butiker under verksamhetsåret trots alla utgifter för neddragningar och onlinesatsning. Likaså ökar antalet anställda totalt sett med 5 procent trots strategiska neddragningar på flera håll.

Det här är väsentligt eftersom det är just UK och Tyskland som tynger resultatet. Försäljningen ökade med 10 procent i Sverige under maj och 5 respektive 4 procent i Norge och Finland.

Noterbart är att valutaeffekt från starkare NOK är positiv för företaget men samtidigt påverkas Clas Ohlson av den svaga kronan då inköp i bland annat USD blir dyrare.

En intressant notis för den miljöintresserade är att Clas Ohlson under 2019 fasar ut engångsartiklar av plast. Förvisso finns det EU-rättsliga krav på detta men det glädjer mig likväl att företaget aktivt tar tag i det här direkt.

Att Clas Ohlson skulle bibehålla utdelningen på 6,25 kronor också i år har VD Lyrå tidigare kommunicerat. Däremot var det en nyhet att Clas Ohlson hakar på trenden att dela upp utdelningen på 3,125 kronor vardera i september 2019 och januari 2020. Utdelningsandelen på alarmerande höga 573 procent av verksamhetsårets resultat är naturligtvis inte långsiktigt hållbar trots en hög egen kassa. Samtidigt ska resultatet ses i ljuset av höga utgifter för stängningar av butiker i UK och Tyskland samt investeringar i Clas Ohlsons nya erbjudande för det kommande seklet (CO100+). En egentlig utdelningsandel ligger snarare någonstans omkring 125-150 procent vilket fortfarande är ohållbart på sikt.

Verksamhetsårets butiksstängningar i ovan nämnda länder beräknas till 210 miljoner kronor i engångskostnader vilket kan jämföras med fjolårets resultat på 468 miljoner kronor eller 5,66 kronor per aktie. Till detta kommer också betydande engångskostnader för handlingsprogrammet CO100+ och affärssystemet sCORE's implementering. De senares storlek är inte uppenbara vid en första genomläsning även om man säkert kan uppskatta dessa genom att jämföra med tidigare rapporter. VD Lyrå uppger att ungefär 2 procent av rörelsemarginalen har investerats vilket motsvarar cirka 180 miljoner kronor. Lyrå talar vidare om att man i framtiden ska kunna reducera de årliga kostnaderna med 200-250 miljoner kronor per år med full effekt om två år. I så fall skulle Clas Ohlson när engångskostnaderna är avräknade allt annat lika leverera en vinst per aktie som överstiger 5,85 kronor per aktie. Hur som helst bör man med säkerhet kunna räkna med att Clas Ohlson utan den här typen av kostnader baserat på de estimat som presenteras i rapporten kommer kunna leverera en vinst som överstiger 5 kronor per aktie. Historiskt har företaget levererat en vinst per aktie mellan 5 och 7,50 kronor per aktie det senaste decenniet. Mycket talar därför för att företaget kommer klara att återgå till den lönsamhetsnivån igen kommande år. Utdelningsandelen lär fortsatt vara hög men å andra sidan är Clas Ohlson ett moget företag där investeringsbehoven framgent kan förväntas vara mindre. Kassan finns där dessutom fortfarande om man måste investera. Clas Ohlson har redan kommunicerat målsättningen att bibehålla utdelningen också nästa år men jag är övertygad om att så kommer ske även på 2-3 års sikt. Utdelningsmålet är formellt att företaget delar ut 50% av sitt nettoresultat. Därför bör man ha i åtanke på lång sikt att det finns en risk att utdelningen kan sänkas nedåt 3-4 kronor per aktie. Med dagens aktiekurs innebär även en sänkning till sådana nivåer en yield on cost på 3,33-4,44 procent vilket är fullt försvarbart.

Avslutningsvis finns därför en annan utmaning att hålla ett öga på. Intäkterna och tillväxten ökar men samtidigt har Clas Ohlson ännu inte lyckats återupprätta marginalmålet. Förenklat är intäkterna ännu relativt små på sålda varor. Här ska man komma ihåg att Clas Ohlson har haft jubileumsreakampanjer under året som har ökat försäljning på bekostnad av lägre marginaler. Den senaste månadens och kvartalets tydligt förbättrade intäkter och tillväxt är åtminstone tillräckligt för att lugna mig. Likaså det faktum att bruttomarginalen stärks från 36,7 till 38,2 procent. Rörelsemarginalen är samtidigt 3,5 procent exklusive avveckling av butiksnät i UK och Tyskland och endast 1,1 procent netto. En viktig fråga är också hur stor lönsamheten kommer bli online jämfört med i butiksnätet. Så länge Clas Ohlson kan vårda sitt varumärke på den nordiska marknaden är jag inte speciellt orolig men kommer kommande generationer känna samma sug att gå till Classe när de ska hemmafixa eller beställer de bara vad som är billigast. Här har Clas Ohlson en nyckelutmaning i att erbjuda rätt service både offline och online för att kunderna ska vara beredda att betala lite extra för komforten.

Jag har tidigare haft Clas Ohlson uppsatt på min interna lista för att minska i om jag behöver likvider och har varit inställd på att minska med 15 procent. Efter rapporten ser jag ingen anledning till det längre och kommer sikta på att behålla mitt nuvarande innehav som motsvarar cirka 2 procent av portföljen. Öka gjorde jag redan när aktien handlades till reapris runt 70 kronor per aktie. Eftersom jag äger aktier i Clas Ohlson kan det färga min syn på aktien även om jag eftersträvar objektivitet. Därför bör du inte läsa inlägget som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.