måndag 20 mars 2017

EDPR - intressant läge för portugisisk vindkraft?

De större företagen i Belgien, Nederländerna och Tyskland känner jag till men utöver möjligen dyra Unilever är det inget som jag på allvar har funderat på att ta in i utdelningsportföljen. Därför tittade jag med stor nyfikenhet särskilt på Portugal. Eftersom jag har ett stort intresse för hållbara investeringar blev jag genast nyfiken på EDP Renováveis SA (EDPR). Här kommer därför en första översiktlig analys av företaget.

EDPR bildades 2007 som ett dotterbolag från Energias de Portugal och beskriver sig själv som en globalt ledande aktör inom förnybar energi. Om man bortser från att företaget är etablerat på tre världsdelar är det en direkt överdrift. EDPR är på intet sätt marknadsledande och deras globala position är inte stor. De är inte heller en av de tio största aktörerna inom EU:s interna marknad. Hur som helst är de ett av de sju största aktierna på den portugisiska börsen.

Huvudverksamheten är vindkraft men de har också i liten utsträckning ett affärsområde för småskalig vattenkraft.


Färgsprakande hemsida men hoppas att EDPR håller bättre nivå än animationerna.

Global aktör

Inom EU är företaget verksamt i Portugal, Spanien, Italien, Frankrike, Belgien, Polen och Rumänien. Under 2016 växte företaget i samtliga dessa länder. På de mer mogna och konkurrensutsatta spanska och franska marknaderna var försäljningstillväxten dock endast två procent vardera. Totalt ökade både intäkter och rörelseresultat (EBIT) med tio procent på EU:s interna marknad under 2016 jämfört med 2015. EBITDA ökade med tre procent.

I USA verkar företaget i tolv delstater. Efter presidentvalet i USA föll aktien följaktligen ordentligt liksom konkurrenter som Vestas och TransAlta RES. Fog för det saknas inte för intäkterna ökade under 2016 blygsamma 1 procent i USA. Rörelseresultat (EBIT) och EBITDA ökade med nio respektive åtta procent samma period. Kontrakten är förvisso i regel långa (upp till tjugo år) men företaget är samtidigt beroende av gröna certifikat för sin verksamhet och förändrade villkor i detta avseende kan snabbt hindra fortsatt tillväxt på den amerikanska marknaden.

I portugisisktalande Brasilien finns dock en intressant tillväxtmarknad. Låt vara att volymerna är lägre där men intäkterna ökade med hela 68 procent under 2016 samtidigt som rörelseresultat (EBIT) och EBITDA ökade med smått fantastiska 147 respektive 113 procent. Här finns en spännande och lönsam tillväxtmarknad. Företaget bedriver i mindre skala också verksamhet i Mexico och Kanada.

Enligt globala vindenergirådet (GWEC) kommer tillväxt i vindkraft fortsätta öka årligen till och med 2020. I Europa väntas den årliga tillväxten bli cirka 7,5 procent i genomsnitt och i Latinamerika runt 20 procent. De förutspår dock större tillväxt i Asien än i de tre regioner där EDPR verkar (rapport).

Så långt verkar det finnas en fortsatt god efterfrågan som lägger grund för fortsatt tillväxt.

Kassaflödet ökade väsentligt samtidigt som låneandelen minskade under 2016. Vindkraftsportföljen har en genomsnittlig livslängd på 6 år vilket å ena sidan borgar för fortsatt tillväxt. Å andra sidan reagerar jag på att de verkar ha korta kontrakt och aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden försöker ofta teckna längre kontrakt än så.

Sjunkande elpriser utmaning

Försäljningspriserna har minskat väsentligt, i synnerhet i USA och Brasilien. Att företaget trots det levererar ökade resultat på samtliga marknader är ett styrketecken. Det finns dock skäl till försiktighet eftersom det är sannolikt att elpriset kommer vara lågt under flera år framöver.

ROE har följaktligen också sjunkit till 0,93 under 2016 från att under flera år varit en bit över 2. Nettomarginalen har under många år varit runt 10 procent men sjönk under 2016 till 3,41 procent. En tydlig varningssignal att ta på allvar.

Man ska samtidigt komma ihåg att låga oljepriser just nu också bidrar till att hålla nere globala elpriser i andra sektorer. För den riktigt långsiktiga torde priserna därför återhämta sig på längre sikt.

Valuta

Portugisiska aktier handlas i euro. Företaget exponeras dock mot andra valutor, i synnerhet dollar på den amerikanska marknaden.

Utdelning

Utdelningen var under 2016 5 cent per aktie, vilket ger en yield on cost på 1,75 procent. Detta är lågt men en ganska normal nivå för vindkraftsaktier. Utdelning brukar traditionellt äga rum i slutet av maj. Förra året höjdes utdelningen med hela 25 procent från 4 till 5 procent. Såvitt jag förstår avser styrelsen föreslå en bibehållen utdelning på 5 cent per aktie också i år.

Utdelning sker normalt i mitten av maj. Hur det fungerar med källskatt för Portugal och om hela källskatten återbetalas retroaktivt är jag osäker på men Sverige och Portugal har i alla fall ett dubbelbeskattningsavtal.

Utdelningsandelen är för låg för att leva upp till ett ordinarie innehav enligt min köpstrategi. Aktiekursen är dock fortfarande pressad sedan presidentvalet i USA givet sin exponering mot den marknaden. I det korta perspektivet har trenden dock börjat vända uppåt igen och jag funderar helt enkelt på om det inte kan vara en trevlig långsiktig krydda i portföljen. Företaget kämpar liksom nordiska energibolag med sjunkande elpriser. Det finns dock intressanta tillväxtmöjligheter och jag gillar att företaget har nischat sig på lite "svårare" marknader som jättarna kanske inte har överst på sin priolista. Det som till sist väger över i vågskålen för att inte köpa är att courtagekostnaden (1 EUR) för köp i euro innebär att jag behöver köpa aktier för nästan 4 000 kronor ur det perspektivet. Det innebär en portföljandel på över enprocent, vilket är för mycket i rådande läge. Därför bevakning tills vidare.

En sista notering är att tyska Siemens är en av de största aktörerna på vindkraftsmarknaden. De finns på min bevakningslista och har höjt utdelning senaste fem åren men YOC är fortfarande strax under tre procent varför jag inväntar ett bättre läge. Danska Vestas är annars en bra vindkraftsaktie med god utdelning. Jag var på vippen att köpa dem i anslutning till valfrossan i november. Tyvärr missade jag med någon kronas marginal och det var synd för aktien har ökat med över 33 procent sedan dess.

Som vanligt ska detta inlägg inte ses som ekonomisk rådgivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar