måndag 10 april 2017

Därför behåller jag Ahlsell

I höstas tecknade jag Ahlsell som en långsiktig investering. Jag har därefter vacklat sedan utdelningen är låga 0,76 procent, vilket sänker portföljens genomsnittsutdelning. Samtidigt finns en kursvinst på cirka 30 procent redo att ta hem. Nu har jag dock bestämt mig för att ändå behålla aktien och tänkte kort gå igenom varför. Har tidigare skrivit mer ingående om varför jag tecknade Ahlsell här och här. Där finner ni bakgrund till varför jag tror på företaget mer allmänt. Det här inlägget handlar bara om en uppdatering om hur jag har resonerat sedan teckningstillfället.

Det ska först sägas att Ahlsell är ett moget företag med en hundraårig historik som knappast kommer bli en kursraket. Ironiskt nog är de portföljens stora kursraket men det beror nog mest på att teckningskursen på 46 kronor var i det lägre intervallet varför marknaden efter goda resultat var beredd att betala bortåt det högre intervallet nära 60 kronor. Aktien har dock ett löjligt högt P/E-tal nära 60 just nu vilket tyder på att marknaden i hög grad redan har prisat in kommande vinster.

Ahlsell har ett blygsamt tillväxtmål om 2-3 procent per år, vilket dock är fullt lagom för att slå inflationen och gör dem till en försvarbar defensiv investering. Nu överträffade företaget under 2016 det målet med råge och uppnådde en tillväxt på 9 procent. Det är bra för ett moget företag. Företaget växer framförallt genom förvärv och här presenteras konkreta förvärv och visioner om framtida förvärv som bör ge sannolikhet för fortsatt tillväxt de kommande åren.

Bruttoresultatet ökar med 7,75 procent samtidigt som rörelseresultatet ökar med 14,18 procent. Årets resultat ökar till hela 341,9 MSEK år 2016 jämfört med 70,2 MSEK under 2015. Det är riktigt bra.

EBITDA ökar med 5 procent under 2016.

Skuldsättningen minskar med 15 procent under 2016.

Omsättningen ökar. (Källa: börsdata.se)

Kassaflödet minskar men det framgår tydligt att förvärv är orsaken. Rörelsefordringar minskar dock samtidigt som rörelseskuld ökar något. Här finns skäl att följa upp i kommande rapporter.

Vinst per aktie är 1 krona. Det innebär att nuvarande utdelning om 35 öre ger en utdelningsandel på 35 procent. Med ett utdelningsmål på 40-60 procent och goda finansiella resultat i övrigt finns ett direkt uppenbart utrymme för en utdelningshöjning på mellan 15 till 90 procent under kommande år. Inte minst med tanke på ett stort eget kapital som snabbt kan delas ut under år med färre förvärv. Även en höjning till 60 öre skulle innebära en YOC på låga 1,3 procent. Jag ser ändå inget skäl att sälja i det korta perspektivet då allt talar för högre vinster och utdelningar. Det torde också påverka aktiekursen positivt. Det som talar emot är den redan höga P/E-värderingen som ändå gör mig lite vaksam. Just nu har jag en god likviditet och behöver inte mer kapital. Har också svårt att hitta omedelbart bättre investeringar. Därför behåller jag Ahlsell ytterligare ett år.

Noterar också hållbarhetsarbetet där Ahlsell vill bli branschledande. Det är en lovvärd vision. Här finns tydliga mål även om jag i jämföre med Axfood tycker att de är ganska låga. Det här är något som jag vill följa upp separat i min nya serie om hållbara investeringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar