måndag 8 maj 2017

TransAlta Renewables efter första kvartalet 2017

TransAlta Renewables fick i torsdags en liten nedgång efter att första kvartalsrapporten för i år publicerades. Rapporten är sparsmakad med detaljer men ger ändå en värdefull lägesuppdatering.

Jag har tidigare skrivit om TransAltas ökade fokus på förnybar energi här och min senaste genomgång av aktien hittar ni här.

Positivt var att vinsten ökade med nära 90 procent från 68 miljoner CAD första kvartalet 2016 till 129 miljoner CAD 2017. Vinst per aktie vändes samma period från en förlust på 0,16 CAD till en vinst på 0,12 CAD. Så långt ser det rätt så lovande ut.

Ur ett utdelningssparar perspektiv var en negativ nyhet att TransAlta Renewables avvaktar utdelningshöjning ytterligare ett kvartal. Utdelningen på 0,07333 CAD per aktie kvarstår kvartalet ut till och med den 31 augusti. Det innebär att vi nu är inne på tjugo månader utan en utdelningshöjning att jämföra med fjorton månader januari 2015 till april 2016. Något förvånande med tanke på att moderbolaget TransAlta höjde sin kvartalsutdelning för några veckor sedan.

Jag anser dock att det allra viktigaste är att företaget investerar i framtida vinsttillväxt på ett långsiktigt förnuftigt sätt snarare än delar ut i det korta perspektivet. I november skrev jag följande:

Södra Hedland-gasanläggningen i Australien dröjer. Merparten av utrustningen ska dock vara på plats. Varför är då detta viktigt? Jo, företaget uppger själva att utdelningstillväxten på 6-7 procent är under förutsättning att södra Hedlandanläggningen verkställs under 2017. Eventuella förseningar där innebär ökad risk för minskad vinsttillväxt. Denna anläggning är i nuläget också företagets själva kronjuvel för framtida tillväxt. Att marknaden reagerar på förseningen är därför högst motiverat. Att små och medelstora företag i energibranschen är beroende av enskilda projekt är inte ovanligt. 

Kvartalsrapporten ger mycket riktigt också en antydning om att detta med stor sannolik är skälet till att man avvaktar ytterligare utdelningshöjningar. Det framgår där att byggnationen av Södra Hedland-gasanläggningen fortskrider i god fart. Vid det första kvartalets slut var byggnationen i stort avslutad och projektteamet fokuserar nu på de slutgiltiga bitarna inklusive tillstånd. Ytterligare 210-230 dollar kommer investeras för att slutföra anläggningen. Den dåliga nyheten är att det kostar pengar vilket torde vara skälet till att marknaden reagerade på rapporten och aktien sjönk något. Den goda nyheten är dock att företaget uppger att Södra Hedland-anläggningen väntas vara färdig att ta i drift redan i mitten av 2017. Det är faktiskt något fortare än vad jag hade räknat med och därför tycker jag tvärtom att risken är lägre nu i TransAlta Renewables än den var när jag senast skrev om aktien i november. Men då är det också till stor del redan inprisat i att aktien är väsentligt dyrare nu än när jag då köpte flera aktieposter i spannet 13-14 CAD.

Ett orosmoln i rapporten är att produktion av förnybar energi minskade med 6,6 procent från 1 081 kWh första kvartalet 2016 till 1 010 kWh första kvartalet 2017. Det är ingen katastrof men om elpriserna samtidigt skulle sjunka kan det riskera påverka intäkterna väsentligt.

Min utgångspunkt är att jag helst vill köpa TransAlta Renewables med en viss riskpremie till en yield on cost på 6 procent eller högre. Det innebär en aktiekurs på 14,65 CAD eller lägre. Om företaget står fast vid sitt utdelningsmål om att höja utdelningen med 6-7 procent per år skulle en aktiekurs på 15,50 CAD dock räcka för att nå samma riskpremie. Jag valde därför senast att öka lite försiktigt vid just den nivån på lång sikt och överväger eventuellt att öka ytterligare lite runt 14,85 CAD om nedåttrenden skulle hålla i sig. Det tror jag dock inte att den gör eftersom rapporten till syvene och sist inte visade några allvarligare utmaningar som inte redan var kända samtidigt som resultatet trots allt var långt bättre än föregående års första kvartal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar