fredag 19 maj 2017

Veckosammanfattning: Kopparbergs till sist!

Kopparbergs har jag länge velat ta in i portföljen men aktien har varit för dyr. Det tycker jag fortfarande att den är. Hur som helst köpte jag tio aktier för min absoluta smärtgräns 203 kronor med ex-dag nästa vecka. Det ger en YOC utdelning inkluderad på knappt 3 procent vilket verkligen är ett gränsfall. Resultatet senast var sådär och omsättningen minskade till och med. Samtidigt finns långsiktiga tillväxtmöjligheter till flera marknader som kan driva utdelningstillväxt framöver. Jag har som sagt inga förväntningar på att det ska bli lika fina utdelningar som historiskt men under devisen buy quality, cry once är en läxa jag har lärt mig under det här året med portföljen att ibland faktiskt också våga köpa när det är på gränsen kortsiktigt men försvarbart långsiktigt. Ofta är det sådana företag som svider lite extra som lönar sig bäst på längre sikt och som sällan är riktigt billiga. Sjunker aktien ytterligare kommer jag öka. Siktar i första hand på tio aktier till efter ex-datum.

Multiconsult skrev jag i söndags att jag övervägde att öka i nu när aktiekursen är pressad. Det har jag också gjort. Hela 75 aktier blev det. Sällan jag tar en så stor position på en gång men när valutakursen fortfarande var lägre än normalt samtidigt som aktien fortfarande är historiskt låg efter ex-datum tyckte jag att det var ett bra tillfälle att passa på. Jag är övertygad om att det på längre sikt ska gå att räkna hem minst en tioprocentig vinst på återhämtning av börskurs och stärkt norsk krona. Företaget har tillväxtmöjligheter från sina förvärv på nya marknader som förr eller senare också bör ge utslag i form av ökade vinster.

MQ valde jag faktiskt att öka lite i. Har varit i valet och kvalet om jag ens ska behålla aktien men nu när jag beslutat mig för att göra det också in över nästa februariutdelning var det logiskt att öka till YOC över 5,25 procent. En försvarbar riskpremie.

Avega presenterade en urstark rapport senast. Att öka till YOC 5,2 procent tyckte jag därför var fullt försvarbart.

Realty Income handlades till en YOC på 4,75 procent i veckan. Det tyckte jag var gott nog för att öka i månadsutdelaren inför de utdelningssvaga sommarmånaderna.

Serneke har jag nu sålt av halva innehavet på kapitalförsäkringen. 25 aktier kvar där eftersom resultaten hittills har varit bra varför jag inte vill sälja i en hast. 500 aktier på investeringssparkontot som tidigare men portföljrisken nu lägre med en mindre andel om än fortfarande alltför stor.

Ahlsell föll efter att storägare dumpade aktier. Lite surt då jag var i valet och kvalet om jag skulle sälja och ta hem en kursvinst på cirka 33 procent. Senaste rapporten var dock bra och jag tyckte inte att det fanns skäl att sälja ett bra innehav som jag har fått teckna billigt vid noteringen.

Minesto publicerade en rapport i veckan. Förlusten var klart lägre än analytikerna hade räknat med. Då företaget kommer gå med förlust intill dess att tekniken har kommersialiserats var detta ändå en positiv signal. Tillstånd att bygga den första anläggningen är redan klart och med en lägre förlust minskar risken för att en nyemission behövs innan företaget hinner få intäkter från sin verksamhet.

Och så blev det en korrigering på börsen till sist. Lite diffust varför och i ärlighetens namn skulle jag inte vilja kalla det ett börsras när det visar sig att inget av mina kärninnehav egentligen handlas billigare än när jag senast ökade i större skala. Portföljen har minskat åtminstone med hela majutdelningen i värde men det bekommer mig faktiskt inte så mycket. Är snarare förvånad att så få aktier trots nedgången känns riktigt prisvärda. Har ju snarast blivit till att öka i lite udda breddaktier som jag annars inte köper så ofta. Några aktier börjar bli rimligt nog att öka mer i igen. Det får bli en övning på söndag att titta vidare på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar