fredag 27 oktober 2017

Sernekes tredje kvartal väl över förväntan

Inför den tredje kvartalsrapporten i år från Serneke var mina förväntningar lågt ställda. Färre order hade offentliggjorts än tidigare varför min uppskattning var att intäkterna skulle bli lägre än samma period föregående år och understiga 500 miljoner kronor.

Orderingången blev svagare som väntat men överträffade ändå mina förväntningar och landade på 691 miljoner kronor. Att rapporten (länk) inte bara klarade passera de cirka 800 miljoner kronor i intäkter som man uppnådde samma period förra året utan dessutom överträffade dessa med 58 procent till 1 271 miljoner kronor är fantastiskt bra. Ett styrkebesked i vad som annars är ett svagt kvartal. Kassaflödet är dessutom positivt och utgör 84 miljoner kronor att jämföra med minus 59 miljoner kronor samma period föregående år. Orderstocken är fortsatt hög, 17 procent mer än samma period föregående år, vilket indikerar att Serneke kommer genomföra lönsamma projekt under de kommande åren. Också soliditeten är hög, 42 procent, vilket inte är så underligt med tanke på att nytt kapital har tagits in sedan börsnoteringen.

Det är istället utgiftssidan som tynger resultatet. Den naturliga förklaringen torde vara att antalet medarbetare har ökat med 21 procent och det har den senaste tiden varit tydligt att Serneke också aktivt attraherar ny kompetens på nyckelpositioner i företaget.

Flera bedömare har ifrågasatt Sernekes låga marginaler och hur företaget klara sig när konjunkturen vänder. Rörelsemarginalen sjunker från 8,1 till 5,3 procent. Då ska man dock komma ihåg att den förra siffran var före börsnoteringen och att 5,3 procent är en tydlig förbättring jämfört med de 2-3 procent som några bedömare tidigare ifrågasatt. Jag ser det som ännu en återbekräftelse på rätt inriktning.

Något som oroar mig en aning är den lägre orderingången i byggsegmentet. Här har Serneke de tidigaste rapporterna uppvisat en beskedlig och jämn tillväxt som nu bryts. Det är dock inte självklart att det beror på vikande efterfrågan utan jag tror också att det kan bero på att Serneke har en hög orderstock och möjligen till följd av växtverk inte har kunnat ta på sig så många nya projekt som man har velat. Något som styrker en sådan hypotes är att byggsegmentet nästan dubblerar sina intäkter jämfört med samma period föregående år och fortsätter stärka sin rörelsemarginal ytterligare något. På längre sikt behöver ordergången öka men det förefaller inte vara något akut problem eftersom orderstocken är hög.

Positivt är att anläggningssektorn ökar med över 100 procent jämfört med samma period föregående år. Denna sektorn är förvisso liten men ändå positivt att den börjar uppvisa lönsamhet.

Projektutveckling är den stora snackisen i bloggosfären just nu men här uppvisar Serneke trots allt såväl positivt resultat som intäkter jämfört med samma period föregående år. Någon akut oro tycker jag därför inte finns och liksom tidigare är det stora frågetecknet hur väl Serneke lyckas ro i land Karlastadenprojektet eller inte eftersom det projektet utgör merparten av projektportföljen. Det är ett såpass unikt projekt och Serneke har tidigare indikerat stor efterfrågan på bostäderna i Karlatornet så där oroar jag mig inte så mycket för risk att utbudet sviker. Risken handlar snarare om tekniska utmaningar när spaden väl är i marken. Ett annat stort projekt är de bostäder som byggs vid Lorensberg. Nybyggda bostäder i hjärtat av Göteborg lär alltid vara möjliga att räkna hem. Utöver Järfälla Idrottsstad är de flesta övriga projekten i mindre skala och var och en av dessa utgör därför en mindre risk som bör vara hanterbar om efterfrågan skulle svikta.

Att vinst per aktie är lägre januari till september i år jämfört med föregående år har en naturlig förklaring i att antalet aktier är högre sedan börsnoteringen i slutet av 2016. 7,31 kronor i vinst skvallrar om att vi kommer landa runt åtminstone 10-11 kronor på helåret 2017 vilket skvallrar om en låg värdering och lågt P/E-tal. Serneke har tidigare indikerat att flera orders läggs in på fjärde kvartalet varför vi bör kunna förvänta oss ett starkt sista kvartal när 2017 summeras upp.

Som kuriosa framgår trevligt nog också Svolders ökade innehav i Serneke som nu uppgår till 4,9 procent. Jag funderar seriöst på att öka i Serneke genom Svolder nästa gång jag vill öka ytterligare. Inför rapporten ökade jag med 6 procent eftersom jag tyckte att nedgången till följd av generell fastighetsmarknadsoro är något överdriven givet hur Sernekes verksamhet ser ut. Det är jag med facit i hand idag mycket glad för!

Ni som följt bloggen länge vet att jag har haft en hutlöst hög andel i Serneke. Efter ökningen är den nu exakt 10 procent vilket jag tycker är fullt försvarbart eftersom jag inte planerar öka så mycket mer på längre sikt. När aktien åter handlades runt 105 kronor tyckte jag dock att det var ganska billigt.

OBS! Jag äger aktier i Serneke. Även om jag försöker skildra rapporten på ett objektivt sätt är mitt perspektiv aktieägarens. Detta inlägg ska därför inte ses som finansiell rådgivning. Gör din egen analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar