tisdag 10 oktober 2017

Elanders nyhet i portföljen och ökar i Inwido

Många aktier börjar bli rätt dyra efter en längre tids börsuppgång och har den senaste tiden suttit på en väl stor krigskassa. Tog idag därför chansen att långsiktigt ta in Elanders i portföljen.

Elanders hör till de många aktier som jag velat ta en position i, som jag tidigare har tittat på och som länge har funnits på min bevakningslista men alltid varit för dyra. Yield on cost är bara 3 procent i Elanders vilket är gränsfall och också avgränsade att min första position i aktien blev rätt så blygsam. Sjunker den ytterligare kommer jag öka ytterligare i första hand under 80 kronor per aktie.

Passade också på att öka i Inwido. Där har jag sedan en tid haft en stående order runt 93 kronor per aktie som nästa köpnivå. Jag tyckte också att min inledande position varit lite liten. I ärlighetens namn förstår jag mig inte på hur deras förvärv inom e-handel ska sälja mer fönster men det är sådan tur är inte heller mitt jobb att förstå och litar på att ledningen har en väl genomtänkt plan om detta.

Bägge aktierna är företag som har ett stort eget kapital och ännu inte en alltför hög utdelningsandel. Jag ser dem därför som aktier som kommer ha snabbare utdelningstillväxt än mina kärninnehav de kommande åren varför de utgör bra komplement i portföljen på lite längre sikt. Min förhoppning är att de bägge ska leverera en utdelningstillväxt på omkring tio procent årligen vilket jag också tror är rimligt oaktat tillfälliga utmaningar så länge dessa inte blir bestående.

Orsaken till nedgång i bägge aktierna oroar mig förstås också och gillar egentligen inte att köpa i nedtrend vilket bör undvikas men det är två företag jag har bevakat länge och vill äga på lång sikt. En läxa jag har lärt mig är att i sådana lägen ändå våga ta en position. Problemen i Elanders lär tynga kursen ytterligare en tid men jag tror ändå att vi kommer få se en väsentlig utdelningshöjning i 3 kronor per aktie nästa år. Det ensamt vore tillräckligt för att göra min chansning försvarbar.

Andelen aktier i portföljen börjar nu bli ganska högt. Det bekymrar mig faktiskt inte så jättemycket. Ta Beijer Alma som ett exempel. Jag har där en så hög riskmarginal att jag har råd att gå ur med väsentlig vinst vid första tecken på att jag bör ompröva mitt ägarskap. Det är ur det perspektivet jag ser dessa bägge aktier också.

Tycker det här är en intressant fråga om investerarfilosofier. Många investerare föredrar att endast inta större positioner i ett färre antal aktier som är välanalyserade och därigenom ger större genomslag. Jag försöker främst identifiera rimliga köptillfällen i aktier som jag vill äga på längre sikt. Självfallet har jag ett antal kärninnehav såsom Axfood, Castellum och Handelsbanken där jag vill ha en lite större portföljandel. Ser det samtidigt inte som ett problem att ha småskvättar som på sikt kan bli försumbara i enskilda aktier så länge jag har köpt dem till ett bra pris, har god säkerhetsmarginal och de kommer bidra med utdelning under många år framöver. I fallet Elanders dock lite av en chansning.

Tre andra lysande exempel på samma tes är Avega, e-Work och HiQ. Ingen av dem är större innehav då jag tycker att IT-sektorn är notoriskt svårbedömd. Samtidigt tyckte jag att de var väl lågt värderade. Det betalade sig väl. De är alla upp tvåssiffrigt antal procent och har alla en YOC som vida överstiger min genomsnittliga utdelningsandel. De lär inte heller sänka utdelningarna på sikt. Glädjande därför att Börsveckan lyfte fram just dessa aktier i senaste nummret!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar