onsdag 18 oktober 2017

Ökade i Handelsbanken

Kort inlägg om Handelsbankens rapport idag. Jag föredrar i regel att invänta rapporter och köpa på mer information även om det ofta innebär att jag får betala lite mer för den säkerheten. Rapporten blandade och gav, inte minst på utgiftssidan som var negativt, men gav mig ändå den bekräftelse jag vill ha på att Handelsbanken även fortsättningsvis är att räkna med.

Analyser finns det gott om och har inte själv hunnit sätta ihop någon så det här blir mer av en kort kommentar.  Läs t.ex. Lundaluppens kortanalys här. Noterar att resultat per aktie ökade till 2,15 kronor för tredje kvartalet i år jämfört med 2,09 kronor samma period föregående år. Det motsvarar tre procent och Handelsbanken är knappast en tillväxtraket. Det är heller inte aktiens roll i min portfölj. I finanssektorn kompletterar jag med Resurs Bank för att få mer tillväxt medan Handelsbanken tjänar sitt syfte som trygg basutdelare. Jag har alltid valt Handelsbanken trots lägst YOC av storbankerna eftersom företaget har en uttalat defensiv affärskultur som har resulterat i att de klarat sig helskinnade ur alla tidigare finanskriser.

Min stora farhåga med Handelsbanken är att de på längre sikt konkurreras ut av nischbanker. Jag tror dock att en sådan utveckling är åtminstone ett decennium bort och ser därför mitt ägande på minst fem års sikt. Därefter får jag ompröva om jag vill börja vikta över i andra aktier eller inte.

Jag valde ändå att öka min andel Handelsbanksaktier med 17 procent jämfört med tidigare innehav. Handelsbanken är sedan start ett av portföljens kärninnehav. Jag vill därför ha minst 2,5 procent i aktien på lång sikt. Det hade jag redan före dagens rapport men bara om man räknar året ut. Räknar man med mitt nya långsiktiga mål om en miljon kronor i aktier någon gång runt årsskiftet 2018/2019 är min portföljandel istället 1,7 procent. Det finns alltså utrymme att öka ytterligare och jag siktar på ungefär 200 aktier. Föredrar dock att sprida ut köpen något och hinna läsa rapporten mer på djupet innan jag ökar ytterligare. Hur som helst blir det ytterligare minst 120 kronor i utdelning till våren.

Aktien handlas till en YOC över 4 procent. Räknar man in att en utdelningshöjning på åtminstone 25 öre är sannolikt handlas den runt 4,25 procent. Det är precis vid de nivåer jag ser det som fullt försvarbart att öka. Flera spekulerar också i att det kan bli en extrautdelning eller aktieåterköp. Det låter jag vara osvuret, något jag förstås också hoppas på men på intet sätt har kalkylerat med.

1 kommentar:

  1. Lutar mer och mer åt att byta ut mitt innehav i Nordea till just Handelsbanken kryddat med Resurs👍🏻

    MvH Pengaregn

    SvaraRadera