torsdag 5 oktober 2017

MQ - risk eller möjlighet?

MQ presenterade idag sin kvartalsrapport. Den innebar en förbättring på 6,5 procent jämfört med fjolårets svaga resultat men detta var samtidigt lägre än vad analytikerna hade räknat med.

Risken är helt tydligt konkurrens från e-handeln. Placera skrev idag ingående om detta. Från mina inlägg om H&M är det också känt att jag tycker att e-handelstrenden är något överdriven. Nog finns det fog att ta det på allvar men den stora frågan är, som Per Ericson beskriver väl i Placera-analysen, hur väl MQ anpassar sin affärsmodell till e-handelns förutsättningar.

Just nu handlas MQ till en yield on cost på 5,5 procent. Utdelningen är 1,75 kronor per aktie vilket förvisso motsvarar en hög utdelningsandel på ungefär två tredjedelar av vinsten. MQ har en god kassa på 30,58 kronor per aktie är ensam tillräcklig för att täcka utdelningar de kommande femton åren.


Statistiken ur Placeraartikeln visar på förbluffande goda estimat för höjd utdelning de kommande åren. Nu tror jag bara att utdelningen blir 1,75 kronor i februari men skulle den bli 2,15 kronor 2018/2019 vore det helt fantastiskt. Jag nöjer mig normalt med en utdelningstillväxt som överstiger inflationen för mina innehav.

Den stora risken är istället hur aktiekursen utvecklas om framtidsutsikterna, liksom för H&M, blir sämre. Här är det viktigt att komma ihåg att MQ inte är konkursmässigt. De går med vinst och har en solid kassa. Så länge MQ klarar att dela ut på samma nivå som idag skulle utdelningen i sig innebära en broms för kursfall. Vid en YOC på 7 procent blir aktien såpass billig att folk, liksom med Fortum, Telia och liknande exempel, skulle köpa trots sämre långsiktiga framtidsutsikter. Det skulle motsvara en aktiekurs på 25 kronor. Vid en eventuell utdelningssänkning till 1,36 kronor, motsvarande 75 procent av dagens utdelning, skulle jag fortfarande ha en YOC väl över 4 procent vilket är försvarbart. Som jag ser det finns alltså en god chans att räkna hem 5,5 procent i utdelning. Den stora frågan är om jag kan gå ur aktien utan alltför stor förlust någon gång de kommande fem åren?

Att MQ delar ut i februari tycker jag är en fördel då det bidrar till ett jämt kapitalinflöde. Min position i MQ är på ungefär fem års sikt. Jag ser det som en intressant högutdelande aktie som kan höja portföljutdelningen något. På längre sikt avser jag fasa ut aktien till förmån för mer långsiktiga innehav. Ska erkänna att jag har tvekat och funderade under våren på att sälja av innehavet men ur mitt medellånga utdelningsperspektiv fortsätter MQ åtminstone att leverera vad jag behöver för att känna mig trygg på fem års sikt.

Jag äger aktier i MQ och valde att öka ytterligare idag. Mitt nya riktmärke för det kommande året är att föreställa mig en framtida portfölj värd en miljon kronor. En portföljandel på högst en procent vore rimligt i MQ på kort sikt för att öka min februariutdelning något. Det skulle innebära cirka 300 aktier. Därför tittar jag på att under hösten öka med ytterligare uppemot 75 aktier. Vill dock inte lägga alla ägg i en korg utan sprider ut köpen ifall nedåttrenden fortsätter ytterligare. Jag tror att det mest sannolika är att MQ fortsättningsvis rör sig sidledes mellan 31-33 kronor vilket reflekterar sämre framtidsutsikter men samtidigt att aktien handlas med viss utdelningspremie.

OBS! Detta inlägg är inte finansiell rådgivning. Att köpa MQ innebär en tydlig risk.

2 kommentarer:

  1. Angående MQs egna kapital så är det ju främst immateriella tillgångar i form av goodwill och varumärke vad jag kunde se i årsredovisningen? De likvida medlen var 19 miljoner vilket då blir runt 0,50kr/aktie.

    SvaraRadera
  2. Håller med Anonym. Det är stor skillnad på kassa och eget kapital.

    SvaraRadera