fredag 9 juni 2017

Veckosammanfattning: H&M i fokus än en gång

Börsen fortsätter uppåt och jag tycker fortfarande att det mesta är alltför dyrt - åtminstone i relation till att mina innehav redan är ganska stora i många av aktierna i portföljen samtidigt som preffar och enfastighetsaktier har för hög kursrisk för att jag ska kunna vikta upp dessa i nuläget. Börsen tuffar säkert på uppåt ett tag till och OMX30 har fortfarande inte testat sin ATH-nivå från våren 2015 vilket jag tror rimligen sker före en större rekyl. Jag har blivit allt mer likvid den senaste tiden. Egentligen främst för att jag inte hittar tillräckligt goda köpmöjligheter för att göra av med hela mina månadsvis insättningar. Nu har jag förvisso bara 3,5 procent i likvider men mycket talar för att jag inte kommer hinna göra slut på dem före nästa månadsinsättning. Därför bygger jag successivt upp en likvid inför kommande rekyler. När och varför de dyker upp har jag ingen som helst aning om men värderingarna talar för att det borde dyka upp åtminstone en korrigering någon gång det kommande halvåret.

H&M är ett av mina kärninnehav vilket innebär att jag regelbundet ökar i aktien. När aktien nu handlas nedåt en yield on cost på 4,75 procent tycker jag att det är en hygglig riskpremie för att öka. Därför har jag köpt ytterligare ett tjog aktier. Jag hade sedan tidigare bestämt hur stor portföljandel jag vill ha vid årsskiftet: minst 200 aktier. När kursen nu gick ned kunde jag få fler aktier för samma relativa portföljandel i kronor räknat. Oroar jag mig inte för fallande knivar? Jo, det är klart att jag också läser analyser och rapporter som alla andra sparare. Det jag frågar mig vid varje enskild kursnedgång är varför faller aktien? Finns det ny information som marknaden inte tidigare kände till som förklarar fallet? Om inte finns risk att Mr. Market reagerar på känslor snarare än fakta.

I det här fallet är min slutsats att den utlösande faktorn var att Morgan Stanley sänkte sin riktkurs. Är detta ny information? Nja. Morgan Stanley hade sedan månader tillbaka en riktkurs på 160 kronor i H&M. Att de sänker den till 150 kronor innebär ingen större dramatik utan mer en återbekräftelse på deras tidigare bedömning i ljuset av de senaste månaderenas överhängande svaga rapporter. Artikeln i dagens industri var mycket väl underbyggd och ingen glädjande läsning för en H&M-ägare men den innehöll i väsentligt ingen ny information om styrkeförhållandet jämfört med konkurrenterna Inditex eller Zalando (som jag också äger genom mitt Kinnevik-innehav).

Den typen av nedgångar tycker jag bäst om att köpa på. Kommer inte ihåg på rak arm var men jag har tidigare skrivit att jag är inställd på att H&M kunde rasa ned till åtminstone 205 kronor. Jag har till och med skrivit att jag också väntade med att öka med de sista planerade köpen intill dess. Mina köp kan därför egentligen bara ses som helt i linje med min långsiktiga köpstrategi.

Trenden är helt klart nedåtgående och H&M har väsentliga utmaningar att lösa. Samtidigt går företaget med vinst och växer på nya marknader. Den senaste månadsrapporteringen var bättre än föregående månader och det finns vissa positiva indikationer såsom lägre bomullspriser och ökad försäljning på den tyska marknaden. Det är också värt att notera att SEB har en riktkurs på 260 kronor liksom att vissa bedömare menar att det är H&M nuvarande fundamentala värde. Att aktien faller beror på förväntningar om sämre tillväxt och resultat på lång sikt. Klarar H&M utmaningarna kan en värdeinvesterare samtidigt se det som att H&M nu handlas med en väsentlig substansrabatt.

Jag tycker därför fortfarande att detta är ett attraktivt läge att öka. Så länge jag får min utdelning på 9,75 kronor om året även framöver tror jag att H&M på lång sikt kan vara en nog så god affär. För den som vill maximera avkastning finns med all sannolikhet aktier med bättre vinsttillväxt, vilket också är en anledning till att institutionella investerare har tröttnat och flyttar kapitalet. De har dock en annan investeringsfilosofi än mig. Jag vill bara få ut min utdelning år efter år och det enda jag oroar mig för är om vinsterna skulle sjunka till en nivå där utdelningen hotas på längre sikt. Först då skulle också jag överväga att sälja mitt innehav.

Nästa H&M-rapport den 29 juni blir verkligt spännande att följa och för mig viktigare beslutsgrund än analytikers senaste uppdatering av riktkurser.

Sedvanlig varning utfärdas: detta inlägg är liksom alltid INGEN finansiell rådgivning. 
Att köpa H&M-aktier innebär en väsentlig risk att förlora pengar. Gör din egen analys.

Realty Income valde jag att öka i med ytterligare en post aktier. Den handlas nu till en YOC på över 4,6 procent. Dollarkursen har samtidigt försvagats något den sista tiden. Inför svaga utdelningsmånaden augusti tyckte jag att det var läge att fortsätta öka. Jag vill öka i minst en månadsutdelare varje månad. Tyvärr är Boston Pizza för dyr och TransAlta Renewables har jag redan en ganska stor andel i vid nuvarande nivår. NorthWest Healthcare har i sin tur för hög kursrisk och priset är lite i överkant med tanke på att det inte finns någon utdelningstillväxt. Därför tyckte jag att Realty Income, trots lägst utdelning av de fyra, var det bästa valet i detta skede. De har för vana att sprida ut utdelningshöjningarna och nu var det ett tag sedan senast så jag räknar kallt med åtminstone en halv procents höjd månadsutdelning senast till september månad.

MQ är en aktie som jag fortfarande är rejält kluven till. Tillväxten minskar sannolikt de kommande två åren och utdelningen bör på intet sätt ses som garanterad. Samtidigt handlas aktien nära dubbla stödnivåer historiskt. Därtill är YOC på fjolårets utdelning över 5,4 procent. Därför tyckte jag att det var riskpremie nog att chansa. På 2-3 års sikt planerar jag dock fortfarande att fasa ut MQ ur portföljen. Min förhoppning är att vinst och eget kapital ska ge motsvarande utdelningar till dess.

Har ökat ytterligare med ett par poster i norska Multiconsult medan valutakurs och aktiekurs fortfarande är på historiskt låga nivåer. Ser det mest som en rimlig aktie att ta både lång och kortare position i när jag har få alternativ. Här finns en solid verksamhet och tillväxtpotential som ger utrymme för framtida vinster från både stigande aktiekurs, utdelningstillväxt och stärkt norsk krona.

En glädjande nyhet var att Clas Ohlson höjer utdelningen och dessutom skärper sina hållbarhetsmål. Jag skrev ett inlägg om detta i veckan (länk). För egen del innebär det att jag i september kommer få nära nio procent i utdelningstillväxt, dubbelt så mycket som jag hade räknat med. Som en bonus är aktiekursen upp tjugofem procent jämfört med köp.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar