tisdag 6 juni 2017

Portföljen maj 2017

Att göra en portföljanalys med regelbundenhet är ett utmärkt verktyg för att följa upp att jag har en god balans i mina portfölj liksom var jag bör lägga energin på att fortsätta öka kommande månad.

Portföljpresentationer hör till de mest uppskattade inläggen och det är också något som jag mycket uppskattar att läsa om på andra bloggar.

Svenska aktier utgör 75 procent av min portfölj och utländska aktier (Norge, Finland, Kanada, USA) utgör 25 procent av portföljen. Det tycker jag är en ganska bra balans.

Mina kärninnehav utgör fortfarande drygt en tredjedel av portföljen men har minskat med 2 procent under maj. Jag kommer så småningom behöva börja titta på att öka lite försiktigt igen.

Genomsnittlig yield on cost ökar med från 3,92% till 4,24% totalt och från 4,92% till 5,21% om man räknar bort IPO. Jag fortsätter öka min avkastning från utdelningar trots att många aktier har blivit dyrare att köpa. Det återbekräftar att min strategi så långt är riktig. Jag har efter portföljens första år nu äntligen uppnått mina högt satta utdelningsmål om minst 5% årligen och minst 4,25% exkl. IPO.

Andelen IPO har minskat med 1,5 procent, vilket innebär högre genomsnittlig utdelning. Mycket på grund av minskad andel i Serneke men samtidigt har jag också nettoökat något i Minesto.

Utlandsutdelarens portfölj maj 2017 


Nya innehav

Kopparbergs. Äntligen! Svalde stoltheten och köpte på 203 kronor trots att jag tycker att det är för dyrt. Det har betalat sig väl. Aktien ökade med 27 procent under maj. Tycker fortfarande att den är alltför dyr och drar ned genomsnittsutdelningen men nu har jag en blygsam position på 0,69 procent.

Kinnevik handlades på låga nivåer varför jag tog in en blygsam position. När jag nu minskar i Telia passar det bra att istället exponeras mot tekniktunga Kinnevik i sektorn. Jag är dålig på teknik, media och IT varför jag gärna låter ett brett fondliknande innehav göra det jobbet åt mig. Hann inte köpa så mycket innan kursen vände varför innehavet är smått löjliga 0,27 procent. Det är ändå en fin buffertaktie i portföljen som jag kan sälja om jag behöver kapital. Aktien är upp 7 procent sedan köp.

Ökar

Multiconsult
har jag ökat i ordentligt den senaste tiden när aktien har handlats till historiskt låg kurs och samtidigt valutarabatt. På kort sikt är aktien nu portföljens femte största innehav. Mitt långsiktiga mål är mellan 1-3 procent i aktien och just nu har jag över 5 procent vilket känns försvarbart. 200 aktier kommer jag behålla på riktigt lång sikt. Om jag säljer av återstoden eller inte får framtida rapporter och kursutveckling avgöra.

Realty Income fortsatte jag att öka i när aktien handlades runt YOC 4,75 procent samtidigt. Jag tar tacksamt emot mer andel månadsutdelningar inför de svaga sommarmånaderna juni och augusti.

P&G valde jag att öka riktigt långsiktigt i när aktien handlades runt en YOC på 3,5 procent. En stabil utdelningsaristokrat som delar ut i både februari och augusti balanserar utdelningskalendern bra. Nu en procent av portföljen.

Handelsbanken är egentligen ett kärninnehav som bör utgöra 2,5 till 5 procent av portföljen. Jag har fortsatt öka och portföljandelen är nu 0,97 procent. Under juni har jag köpt ytterligare nu när det är en av få aktier som handlas på rimliga nivåer. Samtidigt dock inte billig varför jag sakta men säkert gnetar upp portföljandelen. Ökade ytterligare lite igår precis som jag skrev i min senaste veckoplan.

HiQ har jag ökat till totalt 50 aktier. Företaget går bra och har levererat fina rapporter men verkar vara i marknadsskugga just nu. Bra läge att öka till fin YOC.

Avega presenterade nyligen en urstark rapport. Aktien är inte billig men jag valde att öka mitt innehav med 50 procent när aktien vände vid 25 kronor och handlades till YOC 5,2 procent.

Akelius Pref ökar jag något i under maj. Fortfarande något dyr men detta är ett innehav jag vill skala upp på sikt.

Minskar

Axfood, Castellum och en rad andra innehav minskar helt enkelt eftersom jag inte har ökat den senaste månaden. Här har jag god marginal men kan så småningom ändå behöva öka lite försiktigt senare i år för portföljandelens skull.

H&M portföljandelen minskar från 12 till 11 procent trots att jag alltså har ökat en hel del under maj månad. Det beror delvis också på att aktiekursen stängde ett par procent ned under maj jämfört med april. Jag har ökat ytterligare under juni men på längre sikt minskar mitt innehav ned mot 5 procent och därmed även portföljrisken. Min YOC har samtidigt ökat marginellt från 4,09 till 4,13 procent.

Serneke kommer alltjämt vara mitt största innehav det här året. Under maj månad minskar portföljandelen i Serneke med cirka 1,5 procent till 16,28 procent. Som jag har skrivit tidigare är min avsikt att äga 500 aktier, varken mer eller mindre, på lång sikt. Jag vill dock äga alla aktierna i ISK och har därför köpt ytterligare 50 aktier för att på sikt sälja de 50 aktier jag tilldelades i min KF vid börsnoteringen. Nu har jag genomfört halva den flytten från KF till ISK och sålt 25 aktier. Har samtidigt behållit 25 aktier i kapitalförsäkringen eftersom jag tycker företaget utvecklas bra och det vore synd att sälja allt nu när positiva besked om tillstånd för Karlastaden precis har beviljats i byggnadsnämnden. Samtidigt har jag nu minskat portföljrisken väsentligt och det bör beaktas att den stora portföljandelen delvis också beror på att aktiekursen har stigit med 11 procent under maj.

Telia har jag sedan länge haft en målsättning att räkna hem 3,50 kronor i utdelningar eller motsvarande över ett helår. Efter den senaste tidens kursuppgång valde jag att ta hem vinsten och minskade mitt innehav med 40 procent. Om aktien har toppat för den här gången kommer jag behålla resterande 60 procent över höstutdelningen. Min YOC är höga 5,6 procent. Samtidigt är det svårt att se var tillväxten ska komma ifrån på längre sikt och därför vill jag ta det säkra före det osäkra och minska. Jag kan få minst motsvarande avkastning i till exempel Akelius Pref till lägre risk.

Kommentar

Portföljen är ganska bra balanserad just nu. Jag behöver dock titta lite extra noga på att inte glömma bort att öka i bra innehav då och då så att portföljandelen inte sjunker alltför mycket. Bra läge att dels öka i högutdelande aktier som enfastighetsaktier igen om det är försvarbart kursmässigt. Finns tack vare den höga genomsnittliga utdelningen också utrymme att se om jag nu när dollarkurserna har sjunkit tillbaka något kan öka i mina amerikanska och kanadensiska innehav igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar