söndag 25 september 2016

Portföljen efter mitt första kvartal

En presentation av min portfölj efterfrågades och här kommer den!


Övriga innehav fördelas enligt följande:

Duni 2,45 procent
Handelbanken B 2,27 procent
Autoliv 1,77 procent
ATEA 1,58 procent
Telia 1,47 procent
Skanska 1,14 procent
Avega 1,01 procent
REC Silicon 0,58 procent

Värt att notera att jag har mer än en fjärdedel av mina aktieinnehav i H&M. Det är självfallet för mycket men jag har passat på att öka under nuvarande lägre värdering. Som jag tidigare har skrivit är det lite av en barnsjukdom i en tre månader gammal portfölj. Allteftersom jag ökar i andra aktier kommer H&M successivt röra sig nedåt de cirka 10 procent som är mitt mål.

Axfood är liksom H&M ett kärninnehav varför jag också där strävar efter 10 procent. Planerar att öka igen för att hålla jämna steg med resten av portföljen.

Handelsbanken minskade jag medvetet då jag inte ville ha så stor exponering mot finanssektorn efter Brexit. Skulle dock kunna tänka mig öka till 5 procent om bra köpläge uppstår.

För övriga innehav är jag ganska nöjd med nuvarande viktning. Några av dem är i överkant just nu men det beror liksom H&M på att jag storhandlade för en vecka sedan. Autoliv funderar jag på att sälja för att skapa utrymme för andra aktier som jag hellre vill få in. Telia är som jag tidigare skrivit en liten chansning. Kommer titta på säljmöjligheter under slutet av året.

Noterbart i övrigt är som jag tidigare skrivit att jag har tagit hem en vinst i Clas Ohlson motsvarande över 8 procent. Den syns inte i aktiekursen men väl indirekt genom ökade innehav av andra aktier och likvida medel. Samma sak med vinsthemtagningar i ICA och SHB B.

Jag delar upp mina aktier mellan ISK (63 procent) och KF (37 procent). Det finns ingen uttalad balans men tanken är att jag även fortsättningsvis liksom nu ska ha lite mer svenska aktier och mellan 30-40 procent i utländska aktier.

Utifrån en högst ovetenskaplig uppskattning ligger min nuvarande genomsnittliga portföljutdelning på cirka 4,2 procent, vilket jag tycker är klart godkänt.

Kursutvecklingen har tenderat att ligga någon procent ovanför OMX30-index. Den senaste tiden har jag dock tappat till 9,67 procent som är strax under index. Det finns två anledningar till detta:

1. Jag är tungt viktad mot H&M, vilket innebär att portföljens utveckling dras ned av att H&M-aktien tappat värde. Jag har dessutom ökat mitt H&M-innehav med 40 procent under nuvarande lägre värdering.

2. Jag storhandlade aktier föregående vecka för motsvarande en tredjedel av portföljens värde. Med undantag av TransAlta Renewables har dessa innehav en vecka senare en avkastning på mindre än tre procent vilket förstås drar ned portföljen jämfört med index.

Ser detta som barnsjukdomar och att titta på indexutveckling blir mer intressant när portföljen har något år på nacken varför nyinköp aldrig motsvarar mer än några procent av det totala värdet.

1 kommentar: