lördag 3 september 2016

Fortfarande rabatt på norska aktier

Även om NOK/SEK-kursen påbörjat en normalisering jämfört med rekordnivåerna vid 0,95 NOK/SEK är NOK fortfarande lågt värderad i spåren av oljekrisen samtidigt som SEK relativt NOK är förhållandevis stark till följd av att hög BNP-tillväxt nära toppen på högkonjunkturen. Det förefaller rimligt att anta att växelkursen på sikt normaliseras runt 1,1 NOK/SEK. Det innebär att det fortfarande finns många fina norska aktier som just nu kan köpas förhållandevis billigt med potential att räkna hem en valutavinst i trakterna runt tio procent på några års sikt. För den långsiktige investeraren finns därför goda skäl att fortsätta snegla mot Norge. Fem aktier som jag bevakar särskilt är ATEA, Gjensidige, Multiconsult, Orkla och YARA, som alla är stabila företag med en utdelning över 3 procent. Eftersom jag är nyfiken på att investera i förnybar energi följer jag även REC Silicon. Kommer följa upp med mina tankar om dessa bolag den närmaste tiden.

Ett par andra bolag som jag mot bakgrund av mitt intresse för miljöinvesteringar är nyfiken på är Scatec Solar och Tomra Systems. Har ännu inte hunnit analysera dessa närmare och tycker i nuläget att risk relativt utdelning är för hög men definitivt två aktier som kommer studeras närmare.

I nuläget resonerar jag omvänt när det gäller finska och amerikanska aktier. EUR och USD är något högre värderade relativt SEK än jag önskar för att enbart valutafaktorn ska signalera köp. CAD är ganska normalvärderad men har tyvärr blivit dyrare den senaste tiden.

Jag äger aktier i ATEA, Multiconsult och REC Silicon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar