lördag 3 december 2016

November månad och veckan som gått

November månad landade portföljen på 199 688 kronor, varav 90,3 procent i aktier. Det innebär en ökning på 8,8 procent mot insatt kapital. Inget fantastiskt resultat efter nästan ett halvår men eftersom en fjärdedel av portföljen just nu utgörs av mitt långsiktiga innehav i Serneke drar aktien ensam ner portföljen med 2 procent.

Jag tror fortsatt på Serneke och de nyheter som har kommit sedan noteringen har snarast varit positiva, till exempel dagens nyhet om en order i Ekerö Bostäder värd 136 miljoner kronor. Inbillar mig därför att aktien har bottnat för den här gången och kommer röra sig i spannet mellan 100 och 110 kronor den närmaste tiden i väntan på rapporter och nyheter som kan påverka kursen ytterligare.

Nettoavkastning minskade till 1 008 kronor. Detta avser realiserade vinster eller förluster. Anledningen till det är att den realiserade förlusten i REC Silicon. Aktien har tappat ytterligare tjugo procent sedan dess så det var ett riktigt beslut.

Utdelning blev 85 kronor under november, och som väntat något lägre än oktober. En oväntad bonus var utdelningen i Autoliv som jag trodde skulle falla ut i december. Utdelningar från Boston Pizza och TransAlta Renewables brukar falla ut ett par arbetsdagar in på nästa månad och kom också under fredagkvällen. Det blev tack vare starkare CAD ett par kronor mer än jag hade räknat med. November är därför den sista månaden med tvåsiffriga utdelningar och december kommer ge mig mer utdelning under en och samma månad än totalt sedan start.

De löpande utgifterna blev rekordlåga 1 300 kronor, det är långt mindre om mitt mål på 4 - 5 000 kronor i månaden. Roligt att ha klarat att hålla kostnaderna så låga men för att vara ärlig siktar jag inte på lägre än 2 000 kronor och det beror också på att jag hade en hel del basmat över från föregående månader att ta av.

Restskatt och kontokortsräkning gjorde dock att sparkvoten hamnade på november rekordlåga 37,2 procent under november. En bra bit under mitt mål på 75 procent. Därför lånade jag pengar av mig själv för att kunna genomföra Sernekeköpet. Samtidigt bestod räkningen också till stor del i utlägg som jag får tillbaka under december månad. Tar man hänsyn till det klarar jag i praktiken en sparkvot på 50 procent.

CSN-räntan blir rekordlåga 0,34 procent under 2017 - tidigare har jag velat avbetala ganska snabbt men med så låg ränta finns ingen större poäng eftersom aktieutdelning ger bättre sparande. Den femhundralappen som återstod bokförs dock på december. Min sparkvot räknar jag nämligen efter lönekontot medan mitt sparande räknas efter kalendermånad.

Jag har haft mycket att göra och därför helt enkelt inte hunnit skriva några inlägg i veckan som gått. Bloggandet är för mig bara en rolig hobby eftersom jag tycker att det är trevligt att dela mitt sparande med andra bloggare som gör detsamma. Kommer därför bli lite färre inlägg under december.

Ett par aktier har dock köpts in under denna veckan.

Bosjö var en av mina två stora målsättningar för december månad. 78 aktier har det blivit med ett GAV på 104,5 kronor inklusive courtage på 19 kronor. Det ger en YOC på 9,1 procent vilket är något bättre än min målsättning. Som en fin bonus kommer jag därmed kunna ta del av en första utdelning på 186 kronor redan vid månadens slut. Nu är utdelningsmaskinen verkligen igång.

Investor har jag köpt mina sju första aktier i. Gillar egentligen inte investmentbolag eftersom de är lite svåröverskådliga och det handlar ju om att lita på att de har koll på vad de gör. Samtidigt är Investor lite av börsens motsvarighet till Avanza Zero. När ett tillfälle uppstod att köpa aktier till min Köp A-nivå valde jag att ta in ett litet innehav på riktigt lång sikt. Den bidrar till diversifiering eftersom Investor äger innehav i sektorer som jag inte är så väl exponerad mot och där jag tycker det är svårt att hinna aktivt bevaka enskilda aktier.

Alligator Bioscience har blivit en ny krydda i portföljen. Jag är generellt skeptisk till bioteknikbranschen men ett nyligen noterat företag som Johnson & Johnson, Wallenberg och Stenasfären alla har gått in i verkar spännande nog. 16 aktier blev det för att hålla risken på en rimlig nivå och inte kompromissa för mycket med portföljutdelningen. Ripasso Energy är jag riktigt sugen på att krydda med. Ett Göteborgsföretag i solenergiteknikbranschen. Eftersom courtaget är högt, 19 kronor, och jag inte är beredd att köpa en stor post till följd av risken tittar jag på att köpa 200 aktier till ett såpass lågt pris att jag kan räkna in courtaget (helst under fyra kronor per aktie). De order jag lägger kvällen innan börsdagens öppnande har inte gått in.

Axfood faller ytterligare. Trots att jag har ett stort innehav gläds jag faktiskt då det ger mig möjlighet att öka billigare. Åtta nya aktier blev det och mitt GAV sjunker ytterligare till 142,75 kronor. Vid stängningsauktionen var jämviktsbudet ett tag så lågt som 116 kronor och även 125 kronor, som är min nästa nivå där jag planerar öka i större utsträckning. Det är anmärkningsvärt att det ens finns indikationer på så låga rörelser. Jag tror att det beror på att marknaden prisar in att en räntehöjning drar sig närmare, vilket innebär att många investerare flyttar över till alternativ med likvärdig avkastning. För mig som planerar äga aktien på riktigt lång sikt, kanske för alltid, bekymrar det mig faktiskt inte så mycket. Så länge företaget fortsätter göra vinster kommer investerarna förr eller senare hitta tillbaka till aktien. Vid bägge nivåerna handlas aktien till en YOC på över 4 procent på årets utdelning och vid 116 kronor kan man till och med få så mycket som 5 procent i maj om analytikernas prognos om 5,82 kronor per aktie är riktig. Jag tror på en höjning av utdelning till 5,50 kronor ungefär. Faller aktien till 116 kronor utan negativa nyheter kommer jag dubblera mitt innehav.

Sydsvenska hem har jag inte köpt. Anledningen är att det är ett högt säljtryck där min köporder uppenbarligen varit den högsta ordern varje börsdag, trots att den har varit på 101-102 kronor. Jag såg därför ingen brådska att köpa utan säljarna kan gott få sänka priset först. En vinst på 5 miljoner kronor rapporterades för första kvartalet och en vinst per aktie på 2,1 kronor. Det innebär förvisso en utdelningsandel på nästan 78 procent men ändå ett positivt besked att det finns täckning för utdelningen jämfört med förra rapportens negativa resultat till följd av investeringskostnader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar