fredag 9 december 2016

Julhandel på börsen redan avklarad

Målet för december månad var att öka andelen kvartalsutdelare genom två strategiska köp på Aktietorget. Anledningen var att jag ville passa på att köpa stora poster aktier under en månad där jag redan har en fin andel i de flesta andra aktier i min strategi samtidigt som alternativen inte längre är billigare än föregående månad. På Aktietorget är minimicourtage 19 kronor vilket innebär att jag köper in mig på poster om strax över 7 500 kronor för att få en bra balans.

Förra veckan köpte jag Bosjö och denna veckan lyckades jag köpa Sydsvenska Hem. 75 aktier blev det för 101,50 kronor per aktie. Med facit i hand kunde jag ha fått dem ytterligare någon krona billigare men min målkurs var i intervallet 102-103 kronor och att köpa billigare än så är jag mycket nöjd med. Jag är lite frågande till varför aktien faller - företaget presenterade en vinst på 5 miljoner kronor under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Det motsvarar 2,10 kronor per aktie, vilket ger utrymme för att bibehålla utdelning på 1,62 kronor per kvartal framgent även om det skulle innebära en utdelningsandel på nära 80 procent. Det kanske låter sådär men behöver ställas i perspektiv till att föregående resultat var negativt till följd av inledande investeringskostnader. Att företaget nu redovisar en tydlig vinst ser jag därför som en positiv signal och överväger snarast att öka med ytterligare en post om jag kan fynda under 100 kronor per aktie. Om någon klok läsare har en förklaring till att aktien faller, utöver generell ränterisk, tas kommentarer tacksamt emot?

Den enda aktien som återstår innan jag är nöjd är Bonäsudden där jag tittar på lite mindre poster om fem aktier i taget. Där har jag haft otur och inte fått igenom någon order, även om handeln har rört sig under 107 kronor per aktie som är min köp A-nivå.

På aktietorget har jag också köpt Ripasso Energy. Jag vill ha ett tydligt hållbarhetsfokus och tycker mycket om att investera i förnybar energi. Göteborgsföretag är dessutom alltid roligt att investera i. Att kunna köpa 200 aktier till motsvarande teckningspriset om 4 kronor, courtage inräknat, är jag helnöjd med. Aktien har fallit ytterligare, kanske till följd av oro över Italien som tydligen är en stor initial marknad, men det här är ett långsiktigt innehav som utgör mindre än en halv procent av portföljen varför risken känns motiverad.

I samma kategori miljöteknikkryddor återfinns Minesto. Företaget har under hösten på löpande band publicerat positiva nyheter så när aktien åter föll under 7 kronor per aktie passade jag på att fynda och öka med ytterligare 85 aktier för 6,80 kronor per aktie. Jag har nu sänkt mitt GAV till nära 7 kronor per aktie. Nu har jag 0,8 procent av portföljen i aktien och ser därför utrymme att öka ytterligare om kursen skulle fortsätta nedåt. En lagom position är högst en procent av portföljen men jag tror stenhårt på företaget och skulle jag på kort sikt köpa mer än så kommer jag kanske minska och ta hem en vinst när aktien passerar 7,25 kronor nästa gång, vilket den rimligen borde göra om inga negativa nyheter uppstår.

Till sist har en anledning till huvudbry varit att jag har en del löst kapital i min kapitalförsäkring. Med tanke på att kursen på kanadensiska aktier är ganska hög i nuläget och dollar är stark mot kronan för amerikanska aktier har jag sneglat försiktigt mot Norge igen. Förvisso är den norska kronan också starkare än på flera månader men det ska ses i perspektiv till oljekrisen. Historiskt befinner sig valutan på en normal värdering som kanske till och med är något i underkant. Därför blev det fem aktier i Gjensidige. Det är en aktie jag länge har velat köpa men tidigare har jag nesligt missat mina ingångsnivåer med minsta marginal. Nu uppstod ett läge att gå in vid 135 kronor, vilket är en bit lägre än min köp A-nivå. Det ger en YOC på strax över 6 procent mot årets ordinarie utdelning. Gjensidiges utdelningshistorik är ojämn men deras vinst är hög och deras kassa urstark. Prognosen är att de kommer bibehålla eller öka ordinarie utdelning under de kommande två åren och att få en så fin YOC i ett stabilt och etablerat företag kändes helt klart lockande. Skulle utdelningen minska något på längre sikt torde jag fortfarande kunna räkna hem åtminstone 4 procent årligen vilket är fullt acceptabelt. Jag tittar på att öka än mer om aktien minskar ytterligare.

Serneke har fått en tuff start på börsen men återhämtade sig något mot slutet av veckan. Oroande dock att Carnegie är storköpare med tanke på att det luktar stödköp. Jag är lite förbryllad med tanke på att de nyheter som presenteras sedan noteringen trots allt har varit positiva. Mitt innehav är långsiktigt och även om det just nu har en ganska stor påverkan på portföljen är jag fast besluten att behålla. Det intressanta blir att se vilka resultat som presenteras i kommande rapporter. Först den sista februari kommer den första rapporten sedan börsnoteringen. Det viktiga för mig är att få besked kring om företaget klarar att fortsätta sin fina vinsttillväxt. Gör de det kommer aktien förr eller senare stiga igen.

Mer positivt var Clas Ohlson som äntligen har vänt uppåt igen, trots en blandad rapport där valutakostnaderna tyngde resultatet. Ångrar nästan att jag inte köpte mer men jag har nära hundra aktier och utdelning är först i september så det är ett medvetet val att avvakta för att istället fokusera på att öka utdelningsfrekvensen under kommande månader. Med ett GAV på under 130 kronor per aktie ser det ganska positivt ut och så snart valutan balanseras något är jag övertygad om att aktien kommer leta sig uppemot nivåer i intervallet 145-160 kronor igen.

Glädjande också att Autoliv spräckte tusenkronorsintervallet. Jag planerar fortfarande att sälja men så länge det inte är brist på likvida medel och jag inte hittar bra alternativa köplägen behåller jag ett tag till.

Är inne i en intensiv period sista veckorna före julledigheten och hinner inte blogga lika frekvent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar