söndag 18 december 2016

Veckoplan - v. 51. Lugn vecka i väntan på decemberlönen.

Detta blir en annorlunda börsvecka. Har redan uppfyllt mina köpmål för den senaste månaden och kan nu i lugn och ro invänta decemberlönen. Därmed blir det antagligen inga köp före fredag den 23 december.

Efter decemberutdelningarna har jag lite nytt kapital kvar att handla utländska aktier för i min kapitalförsäkring. Tittar då främst på norska aktier igen. Gjensidige har jag köpt ganska lagom i på nuvarande nivå men kan tänka mig ytterligare några aktier under 130 NOK per aktie. Tittar också på preferensaktien Pioneer Property. Det är ett fastighetsföretag som äger dagis och förskolor. De ger vid nuvarande värdering 8 procent avkastning och 2 procent kan jag räkna in redan i januari. Vad jag förstår handlas de under inlösenkursen som är 100 NOK efter 2020 och 130 NOK om de skulle lösa in aktien innan dess. Ett ganska hyggligt breddalternativ för diversifiering i liten skala som kan ge några kronor extra i marginalen redan i januari. Norska kronan har vänt nedåt igen så det är ett hyggligt läge sett till valutarisk. Att öka i ATEA lockar och är motiverat ur kursperspektiv men osäkerheten om framtida utdelning är lite för stor så jag vill ha en högre premie innan jag ökar (nedåt 70-75 NOK igen). Samma sak med Orkla. Aktien är försvarbar att köpa men skulle dra ner min genomsnittsutdelning samtidigt som osäkerheten om framtida resultat och utdelning just nu är ganska stor. Avvaktar bättre lägen även där.

När det gäller svenska aktier har jag i stort sett ingen marginal att handla utan att sälja något. Jag är lite sugen på att öka in mig i MQ igen trots den svaga rapporten om tillfälle uppstår. Anledningen till det är att februariutdelningen redan är fastslagen vilket gör att aktien mot årets utdelning handlas till en YOC på 5 procent. Även om utsikterna för nästa år är sämre just nu så lockar det lite att plocka hem utdelningen i nedgång. Aktien ska dock bottna först och tror den åtminstone ska ner till 33 kronor igen.

Minesto försöker jag mig på lite swingtrading i. Om aktien kan säljas till 7,25 kronor eller mer minskar jag lite. Om aktien kan köpas till 6,60 kronor eller mindre ökar jag lite. Har ungefär så många aktier som jag vill ha men eftersom aktiekursen är så låg i absoluta tal är den ganska lätt att handla i.

Planerar fortsätta öka i de kvartalsutdelare som har ex-datum under mellandagarna om priset inte drar iväg.

Till sist har jag nu hunnit komma ifatt de engångskostnader jag har behövt ta under hösten. Sparkvoten kommer landa på över 75 procent och jag har då redan kunnat "betala igen" genom ökade insättningar till portföljen under december. Mina löpande utgifter är fortsatt låga, om än inte så extremt låga som under december. Julklapparna kommer dock på nästa månads kontokortsräkning.
En god föresats inför det nya året kan därför bli att försöka öka min sparkvot till över 80 procent. Det skulle i praktiken innebära att jag kommer kunna göra en trettonde månadsinsättning räknat över helåret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar