tisdag 2 januari 2018

Portföljen 2017

Det första ordinarie börsåret med aktieportföljen har passerat och det är dags för 2017 års portföljrapport.

Jag kommer följa upp med specifika inlägg om kategorier av aktier eller enskilda aktier men här kommer en översiktlig första portföljanalys.


Utlandsutdelarens portfölj den 31 december 2017

Mål

Mest glädjande att konstatera är att portföljens utdelningsprognos för 2018 ger en yield on cost på 4,5 procent totalt och över 5 procent om man räknar bort IPO-aktier utan utdelning. Det innebär att jag, när utländsk källskatt återbetalas retroaktivt, på den horisonten presterar bättre än jag hade förväntat. Minst 4 procent per år är min målsättning och 4,25 procent hade jag senast. Att portföljutdelningen uttryckt i yield on cost fortsätter öka är mycket glädjande av två skäl. Jag har börjat investera även i aktier med låg YOC som diversifierar genom god utdelningstillväxt och stabil utdelning. Trots detta har min YOC alltså inte påverkats negativt. Samtidigt gör det att jag inte behöver känna någon större dramatik över de aktier som riskerar svagare utdelning de kommande åren, inte minst H&M. Min diversifiering utdelningsmässigt verkar alltså vara tillräckligt god för att andra aktier ska kunna kompensera utdelningssänkningar även i större innehav. Även om H&M skulle halvera sin utdelning skulle portföljen klara en genomsnittlig utdelning över 4,25 procent mot investerat kapital. För de läsare som ogillar yield on cost som nyckeltal framgår med all önskvärd tydlighet här varför det är ett mycket användbart nyckeltal för mig. Jag kan nämligen på ett lättöverskådligt sätt se vad min portfölj avkastar i utdelningar jämfört med ursprunglig kapitalinsats. Jag kan därmed följa upp förändring över tid liksom hur känslig portföljen är för negativ förändring av utdelning i enskilda aktier.

Mitt utdelningsmål i absoluta termer var 25 000 kronor i utdelningar under 2017. Det har jag däremot inte uppnått. Jag stannade på 13 570 kronor. Anledningen är att jag investerade mer i aktier som delar ut först i vår varför jag istället kan se fram emot 23 500 kronor i utdelningar under 2018 på 2017 års investeringar. Samtidigt har jag tagit hem vinster i förtid genom att sälja utdelande aktier i förtid. Jag har också ökat investeringar i aktier med lite lägre utdelning än vad jag hade kalkylerat med enligt ovan. Dessutom har jag källskatteåterbäring att se fram emot. Sammantaget tycker jag därför att jag har investerat på ett sätt som varit förenligt med min utdelningsplan för det gångna året. Läs mer här.

Mitt riktvärde var att portföljen skulle ha en storlek om 600 000 kronor vid årsskiftet. Det har jag uppnått. Jag har nämligen kvar merparten av decemberlönen eftersom jag avvaktade årsskiftet att föra över den till mitt ISK för att slippa dubbelbeskattas på bägge kvartalen.

Ett mål som jag däremot inte uppnådde är att på årsbasis klara minst 5 procent avkastning totalt på utdelningar och kurstillväxt. Faktum är att portföljen just nu är nästan precis lika stor som mina totala insättningar, till och med 0,4 procent lägre vid årsskiftet. Nu bryr jag mig egentligen inte så mycket om kursutvecklingen och hur jag presterar relativt index eller andra bloggare. Att jag hamnar såpass mycket lägre än flera sparare med jämförbara strategier gör ändå att det finns skäl att se över vad orsaken är. Det är egentligen rätt uppenbart att flera större innehav nu tynger portföljen samtidigt.

Min slutsats av måluppföljningen blir att jag har klarat mina uppsatta utdelningsmål och kapitalmål men samtidigt kritiskt behöver granska portföljsammansättning och diversifiering enligt nedan.

Flera större innehav tynger portföljen

Utmaningen just nu är att 6 av mina 15 största innehav underpresterar på lägre nivåer än på länge. 

H&M är en historia för sig som jag kommer följa upp separat. MQ hoppas jag har bottnat för den här gången åtminstone intill nästa rapport, skrev mer om detta här. Clas Ohlson är jag i så fall något mer orolig för men där har jag bestämt mig för att avvakta VD:ns strategi, skrev om detta här.
Serneke och Minesto är två aktier som haft nedgång under årets slut men som jag tror på långsiktigt. I fallet Minesto är det nyemissionen och avsaknaden av information under julhelgen som spökar kortsiktigt. I fallet Serneke är det oro för bygg- och fastighetsmarknadens framtidsutsikter som spökar. När det gäller Serneke är jag en enveten optimist. På lång sikt har många politiska och juridiska hinder avklarats under det gångna året varför det idag är mer sannolikt än för ett år sedan att Karlatornet kommer bli ett framgångsrikt projekt. På kort sikt verkar marknaden ännu inte ha vägt in att Serneke med största sannolikhet kommer prestera en bättre Q4-rapport för 2017 än 2016. Jag har skrivit om det här men det står sedan dess klart att orderingången ensam motsvarar en ökning på cirka 10 procent jämfört med Q4 2016. Detta medan konkurrenters resultat minskar. Multiconsult handlas också på en historiskt låg nivå. Anledningen är en tvist som går till domstol om ett prestigeprojekt i Stortinget. När det gäller tillväxt genom förvärv har Multiconsult dock en fortsatt intressant utveckling och jag har sett detta som ett tillfälle att öka långsiktigt när valutan dessutom var billig.

H&M liksom i någon mån Clas Ohlson och MQ löper risk att inte kunna bibehålla utdelningen på sikt. Därför är det tydligt att min diversifiering behöver förbättras. Jag har varit inne på detta under hösten och agerat genom att öka i både utdelningstillväxtaktier (Kopparbergs), investmentbolag (Investor) och defensiva utdelare (J&J). Att min yield on cost fortsätter öka visar att diversifieringen går åt rätt håll men detta är något jag behöver fortsätta med under 2018. Samtidigt har jag varit medveten om att min portföljandel i flera av dessa aktier har varit för hög kortsiktigt. Det var helt enkelt ett medvetet val att ta en stor position i dessa aktier när jag gjorde det. Därför är jag inte långsiktigt orolig för själva portföljbalansen. Jag är egentligen inte heller oroad över aktiekursen. Som jag ser det kan jag leva med att den är låg så länge utdelningen är försvarbar. Jag kommer nog ändå titta på en minskningsstrategi för att bättre hantera risk för lägre vinst och utdelning.

På den positiva sidan anser jag mig, trots att jag just nu alltså har lite övervikt i några aktier, äntligen ha kommit ifrån barnsjukdomen som portföljen drogs med det första året där enskilda aktier utgjorde en orimligt stor portföljandel. Med ett par undantag utgör ingen aktie mer än 5 procent av portföljen vilket jag tycker är ett sunt riktmärke.

Antalet aktier har också ökat. Anledningen är enligt ovan dels att jag har behövt ta in mer utvecklingstillväxt, investmentbolag och defensiva utdelare. När det gäller numerären är det framförallt eftersom jag har använt Avanzas kampanjer med courtagefri handel i amerikanska och tyska aktier till att göra engångsköp av köp och glöm-karaktär. Att ha en aktie i Berkshire Hathaway kan knappast sägas öka behovet av att analysera fler aktier. Siemens och BASF är noga utvalda aktier som får gå som de går. Jag kommer varken öka eller minska om inget mycket anmärkningsvärt händer. Det var en engångshändelse som jag ville utnyttja helt enkelt.

Noteringar om enskilda aktier

Min portföljandel i Serneke är nu under 10 procent precis som jag strävade efter vid förra årsskiftet. Jag sålde av ett femtiotal aktier på vägen upp men har nu ökat igen på vägen ned. Min position är fortsatt väl stor men som framgår ovan menar jag att marknaden kortsiktigt underskattar företagets faktiska intjäning som ju redan är offentlig och går att räkna på själv. Därför tror jag att vi kommer testa 100 kronor per aktie senast när Q4-rapporten publiceras i februari.


Min portföljandel i H&M är nu 7,83 procent. Givet att jag inte planerar några väsentliga ökningar under året innebär det att aktien vid nästa årsskifte kan väntas utgöra mellan 4-5 procent av portföljen. Det tycker jag är försvarbart även om jag självklart är lika oroad som alla andra.

I Axfood, Castellum och Hemfosa finns anledning att börja titta på att öka igen inför vårutdelningen. Jag tycker dock att alla aktierna är relativt dyra just nu och när det gäller Hemfosa väntar jag helst in en eventuell uppdelning av företaget först.

Handelsbanken och Skanska har jag däremot nu lyckats få en rätt beskedlig portföljandel i vilket har varit en målsättning det gångna börsåret. Där kommer jag därför ta det lite mer varsamt framöver.

Gjensidige handlas på rimliga men inte billiga nivåer samtidigt som valutan är lågt värderad och jag har en lägre portföljandel än på länge. Där förefaller det mycket rimligt att öka det kommande kvartalet.

Akelius vill jag fortfarande öka i men tycker den är väl högt värderad. Blir kanske ändå en högst modest påfyllning under januari inför februariutdelningen.

Ahlsell funderar jag på om den verkligen tillför portföljen något. Aktien har gått bra sedan teckningen men har dragits med i fastighetsoron. Kanske bör jag helt enkelt ta hem vinsten och öka i något bättre istället. Avvaktar dock besked om hur stor vårutdelningen blir eftersom den kan förväntas höjas väsentligt jämfört med ifjol. Ahlsell genomför också många mindre förvärv som kan väntas öka tillväxten vilket ännu inte fått något väsentligt genomslag på aktiekursen.

Min portföljandel i Investor ökar sakta men säkert precis som är min avsikt. Just nu är aktien dock inte särskilt billig varför jag mest ökar genom regelbundna månadsinsättningar. Det är dock fullt tillräckligt för att klara en ökad portföljandel till mer än en procent vid nästa årsskifte. Jag ser Investor som ett bra sätt att indirekt äga Atlas Copco och ABB som jag tycker är dyra separat.

Ut ur portföljen har Avega (uppköp) och Delarka (ökad risk) försvunnit under året. Telia har jag i praktiken nästan sålt av eftersom jag istället växlar över i Kinnevik. Där återstår en liten skvätt. Duni och ICA är ett par buffertaktier som jag sålt för att köpa bättre aktier under året men nu köpt tillbaka igen när de åter värderades på mer aptitliga nivåer och jag hade likvider över. Ligger i farans riktning att de kan åka ut igen om jag behöver likvider i framtiden.

Slutord

Kommer utvärdera enskilda aktier mer specifikt, sätta upp indikativa köpmål för 2018, följa upp och utvärdera mina mål. H&M kommer jag titta på separat. Ett stort mervärde av att blogga är ju att det är en slags dagbok där jag kan gå tillbaka och se hur jag har resonerat längs vägen. Jag vill helt enkelt göra en ordentlig analys för att dra lärdom av misstag och samtidigt se var jag har tänkt rätt. Detta blir ett löpande tema på bloggen under det kommande kvartalet. Avsikten är inte att få fler läsare genom att bryta ned analys i fler inlägg utan att jag helt enkelt tar den tid som behövs. För er läsare som också gillar att nörda ner er i att bryta ned och analysera aktieportföljer i flera steg kommer det bli en hel del inlägg att se fram emot de kommande veckorna. Övriga läsare får nu anses vara förvarnade! ;)

Om bloggen har jag nu bestämt mig för att den i år inte ska ha någon reklam. Tittar på detta nu och den blir antagligen reklamfri redan i veckan. Anledningen till att det har dröjt är att jag inte har haft tid att gräva ned mig i grafisk webbdesign. Jag har som synes fortfarande inte styrt upp mina portföljpresentationer vilket var en prioritet under hösten. Det är också något jag vill göra bättre.

Under januari kommer jag också uppdatera strategifliken. Den är i breda drag oförändrad sedan jag började spara för 18 månader men jag har anpassat min strategi allteftersom jag har lärt mig längs vägen. Jag kommer också göra en Q&A-sida för att enkelt kunna hänvisa vanliga frågor dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar