söndag 10 februari 2019

Svagare utdelningssäsong i år

Det märks på utdelningsbeskeden att vi verkar röra oss in i bistrare tider och lågkonjunktur. De större innehaven har alla bibehållit eller sänkt den gångna veckan och några fina utdelningshöjningar kommer inte kompensera det. Många har under de goda åren bakom oss frågat varför jag inte köper aktier med mer utdelningtillväxt. Det är ju just därför: man kan aldrig ta framtida utdelning och ränta-på-ränta för given. Tvärtom visar sänkningen i Skanska och Inwido att min strategi fungerar som tänkt. Jag räknar nämligen alltid med en utdelningssänkning redan när jag köper. Det innebär att jag klarar min mininivå på 3,33 procent i bägge aktierna trots att bägge sänker med nästan en tredjedel. Som kontrast är utdelningen fortfarande jättelåg i Fenix trots att aktien höjer med 20 procent.

Återstår att se vad kommande veckor har att ge. Nu närmast kommer AstraZeneca, Beijer, Duni, eWork, Hemfosa, Kinnevik, Oriflame, Nordic Waterproofing, SWECO och förstås Nyfosa som inte förväntas ge utdelning i år då det inte är i linje med strategin. Här är jag allra mest spänd på hur mycket Hemfosas utdelning sänks efter avknoppningen av Nyfosa liksom om Oriflame sänker eller bibehåller. Övriga aktier förväntar jag mig bibehållen utdelning där möjligen SWECO kan överraska.

Jag brukar hoppas på cirka 5 procents utdelningtillväxt för portföljen som helhet och det är inte omöjligt att uppnå men jag tror inte att så blir fallet i år eftersom flera större innehav inte levererar.

Skanska sänkte utdelningen med drygt en tredjedel från 8,25 kronor till 6 kronor per aktie. Att de inte har utrymme att dela ut 8,25 kronor per aktie med nuvarande vinstnivåer i längden var känt redan ifjol. Ändå förvånade det mig lite att man valde att göra en så dramatisk sänkning. Å ena sidan gillar jag att man inte riskerar den långsiktiga verksamheten och tar tag i problemen. Det borde båda gott för den långsiktiga ägaren. Å andra sidan sänder det kortsiktigt en signal om kris till marknaden. Skanska har i och för sig sänkt utdelningen en gång tidigare även om det är drygt femton år sedan senast och byggföretag är per definition cykliska. I mitt fall är jag någonstans ändå glad att se att min köpstrategi (som jag lovar att uppdatera och inte har gjort på två år pga för lite tid) fungerar som tänkt. Trots utdelningssänkningen har jag nämligen en yield on cost strax över 3,33 procent vilket är min normalnivå för att fylla på i bra aktier. Jag brukar vilja ha 4,25 procent men att Skanska också i sämre tider levererar vad jag kan acceptera ser jag som ett styrkebesked för min investeringsfilosofi. Sänkningen blev rent psykologisk inte heller så tung. Jag var inställd på att den skulle innebära att jag tappade några hundralappar (det är ju en sänkning med en femhundralapp) men eftersom jag hade glömt fylla i min sista påfyllning i mitt utdelningsark visade det sig att jag nu får en femtiolapp mer än jag hade räknat med. Väljer att fånga det positva. Jag behåller Skanska för det är en bra långsiktig aktör. Däremot ska kursen ned rejält runt YOC 5 procent för att jag ska öka ytterligare den närmast tiden. Under 120 kronor är det en bit kvar till. Själva Q4-rapporten visade dock rätt riktning framåt.

Serneke kommer meddela sin utdelning i april. De brottas precis som Skanska och branschen i stort med en svagare byggkonjunktur och ställer om till offentliga beställare och järnvägsprojekt. Jag tror att de kommer bibehålla på 4 kronor, utrymme finns att höja med 50 öre utifrån utdelningsstrategin. Skulle dock inte förvåna mig om de sänker för att säkra den långsiktiga verksamheten i ett för företaget mycket avgörande läge när Karlatornet ska finansieras och byggas. Ni kan läsa vad jag skrev om rapporten, som tack vare Säveaffären blev stark, här.

Veidekke går desto bättre än de bägge ovanstående byggföretagen. Kanske för att den norska byggbranschen redan har varit nere i den djupaste dalen och vänt för ett par år sedan efter oljekrisen. Beskedet blev bibehållen utdelning på 5 NOK per aktie. Jag har funderat på att sälja av eftersom ett litet innehav men när byggaktierna i stort går på knäna vore det synd att sälja en aktie i branschen som faktiskt verkar leverera bättre än sektorn som helhet.

Vestas sänkte också utdelningen med drygt 20 procent från 9,23 DKK till 7,44 DKK. Nu är Vestas en aktie som jag har köpt med god riskmarginal efter raset för något år sedan i spannet 400 - 500 DKK. Jag äger den också för att jag vill ha mer förnybar energi i portföljen där det finns få stabila svenska aktörer. Tråkigt och oroande dock att de sänker utdelningen med tanke på att det är ett etablerat företag med en stark marknadsposition. Finns anledning att gräva djupare i detta.

Fenix Outdoor plockade jag in i portföljen för att få lite mer utdelningstillväxt även om utdelningen i absoluta tal är låg och aktien rätt dyr. Det levererade det med en ökning med 20 procent till 12 kronor per aktie. Får efter rapporten dock känslan av att de har sina bästa år bakom sig och att takten kommer stanna av. Kassan är dock urstark så jag behåller tills vidare men kan bli att jag säljer av.

Axfood bibehöll som väntat utdelningen på 7 kronor per aktie. Det ska ses i ljuset av att de oväntat ökade utdelningen dramatiskt ifjol och nu har en hög utdelning runt 90 procent av vinst per aktie. Det fanns utrymme att höja med 25 öre men jag tror man höjer med 25 eller 50 öre nästa år istället. Axfood har tagit stora investeringar i digitalisering och hållbarhet de senaste åren, jag har skrivit om det under fliken Axfood på bloggen tidigare. De har också ett starkt kassaflöde till följd av att utgifter för investeringarna döljer att intjäningen i grunden är stabil. Glad att jag ökade ordentligt under året. Nu är aktien svårvärderad eftersom P/E som vanligt är rätt högt medan YOC är rätt lågt.

ICA höjde utdelningen med 50 öre till 11,50 kronor vilket motsvarar cirka 4,5 procent. Helt som förväntat. Jag ser ICA som ett komplement till Axfood som jag köper när särskilda lägen uppstår men inte precis något kärninnehav i portföljen. Tycker aktien är lite för spretig och de är för mycket mellansegment vilket ökar risken för konkurrens från nya aktörer.

Handelsbanken skrev flera sänkte utdelningen. Det är inte helt sant. Jag brukar bara räkna ordinarie utdelning och den bibehölls som väntat på 5,50 kronor. Är lite tveksam till Handelsbanken. Styrkan historiskt har varit deras defensiva och kundvänliga inriktning men allteftersom man stänger de fysiska kontoren måste man vårda kundrelationen på andra sätt vilket kostar. Dessutom har ledningen haft problem vilket har skrivits om i media det gångna året. Det är inte samma stabila läge som förr och jag tror att konkurrensen kommer öka. Jag bibehåller men de 300 aktier jag har känns rätt lagom i väntan på tydligare besked i kommande rapporter om hur man verkar för att stå sig i konkurrensen de kommande decennierna.

Nordea höjde, alla turer kring banken just nu till trots, utdelningen med cirka 5 procent till cirka 7,19 kronor per aktie (tänk på att det finns en viss valutaeffekt kring EUR till SEK).

Resurs som är en nischbank och utmanare höjde däremot vårutdelningen med 8,33 procent vilket om höstutdelningen bibehålls skulle innebära en höjning på drygt 4 procent över helåret. 40 kronor ytterligare. Besked om höstutdelningen kommer efter sommaren.

Inwido sänkte utdelningen med nästan 30 procent till 2,50 kronor per aktie. Företaget har en viss konkunturkänslighet tillväxtmöjligheter till trots och VD:ns tragiska bortgång innebär i sig en viss osäkerhet och omställning. Jag hade nog förväntat mig att man bibehöll vilket kassan och vinst per aktie medger utrymme till men om man säkrar verksamheten på lång sikt är det ändå inte fel att vara klok och ta kostnaden idag istället för att dränera kassan. Precis som i Skanska innebär sänkningen att jag ganska precis klarar mina 3,33 procent som är min bottennivå för att köpa. Som ni läsare ser försöker jag alltså ta höjd för sänkningar redan när jag köper. Jag tror nämligen inte att ränta på ränta-effekten och tillväxt är hållbart i sig och räknar med att även mina bättre innehav kan få oförutsedda motgångar i framtiden. H&M och Skanska är tydliga exempel på det. Tappar nästan en hundralapp jämfört med ifjol.

ATEA presenterade sin sista kvartalsrapport för 2018 i veckan med blandade resultat. Övergripande fortsatt tillväxt men den danska verksamheten och en nysatsning bidrog till att tynga resultatet. Hoppas det är av engångskaraktär. Besked om utdelning hittade jag inte vid genomläsning (länk). Inte heller Kinnevik leverrade besked då datum för rapport inte stämde på Avanzas rapportlista.

Akelius levererade sist men inte minst sin rapport. Eftersom det är en preferensaktie fortsätter den bibehållna kvartalsvis utdelningen inflateras av. Jag tar fasta på att hyresintäkterna ökade med 3,2 procent vilket känns tryggt.

Realty Income har smugit fram en utdelningshöjning på 2,25 procent från och med februariutdelningen. Det väger väsentligt upp då det är ett av mina större innehav. Företaget brukar sprida ut utdelningshöjningarna över året och det här var antagligen den större höjningen för i år. Det lär före sommaren nog komma ytterligare en höjning med 0,5 procent om man litar på historiken.

I skrivande stund innebär det sammantaget att mina förväntade utdelningar baserat på de aktier jag äger idag uppgår till 43 000 kronor under helåret. Att nå väsentligt över 50 000 kronor i år utan utdelningstillväxt blir nog en rejäl utmaning då jag sparar precis lika mycket som ifjol. 

2 kommentarer:

 1. Till viss del tycker jag det är ett sundhetstecken att företagen håller igen på utdelningarna i detta läge. En hets att ständigt höja är inte bra tror jag. Fast på vissa håll öste de ut så mkt pengar att man undrar ifall de inte ser några möjligheter internt alls att växa och utveckla verksamheten.
  Mvh http://investera-pengar.blogspot.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt enig! Vill helst äga företag som kan förväntas ge minst 3,33 procents utdelning över lång tid. Inte nödvändigtvis att de höjer varje år på bekostnad av den långsiktiga stabiliteten i företagets verksamhet.

   Radera