tisdag 28 februari 2017

Sernekes första rapport - flera besked i rätt riktning

Idag kom så den börsnyhet jag väntat på allra mest i år: Sernekes första rapport sedan noteringen i november. Ni läser den i sin helhet här.

Observera att detta endast är min första reaktion och viktigt att understryka att inlägget inte ska ses som finansiell rådgivning. Jag kommer läsa rapporten i mer detalj under helgen. Serneke är en av de aktier jag mest aktivt följer och också några av de inlägg som engagerar er bloggläsare allra mest. Därför vill jag trots en hektisk vecka åtminstone skriva en första reaktion på rapporten.


Det kan låta konstigt men det här var, som jag skrivit till några läsare på twitter, faktiskt ungefär det resultat jag förväntade mig: besked i positiv riktning presenteras samtidigt som resultatet för senaste kvartalet inte nådde marknadens förväntningar. Kursen varken steg dramatiskt eller sjönk dramatiskt utan befinner sig fortfarande i samma intervall som tidigare.

Flera kommentarer har hakat upp sig på det väsentligt sämre resultatet för fjärde kvartalet i år jämfört med föregående år. För ett växande byggbolag kan resultatet precis som företaget själva skriver skifta från ett kvartal till ett annat beroende på när större projekt bokförs. Det framgår också av rapporten.

Bortsett från det tycker jag tvärtom att rapporten bortom de mest mediala rubrikerna faktiskt presenterar en rad besked i precis den riktning jag hade hoppats på att få se:

Resultat ökar för helåret. Om man tittar på resultat över helåret är det en desto mer positiv bild som träder fram. Resultatet per aktie var 22,11 kronor att jämföra med 8,11 kronor förra året. Utifrån min uppskattning inför noteringen skulle det omräknat i dagens antal aktier innebära att de sista fem månaderna, trots ett svagt fjärde kvartal, bidrar med 39 procent av årsresultatet. En ökning med cirka 275 procent jämför med föregående år skulle i det flesta företag ses som ett rätt fantastiskt resultat.

Orderingången och orderstocken ökar under 2016 och uppges öka ytterligare i år. Eftersom jag aktivt följer aktien förvånar det mig inte då företaget flitigt skickar ut pressrelease om nya projekt. Orderingången för just fjärde kvartalet var dock svagare än samma period föregående år.

Soliditeten ökar med 15,3 procent till 42,7 procent totalt. Helt klart en välkommen utveckling och ett av de besked jag ville ha från dagens rapport. Samtidigt ska man ta det med en nypa salt med tanke på att börsnoteringen sköt till nytt kapital.

Marginalerna stärktes. Under helåret stärktes rörelsemarginalen dock från 4,1 procent till 10,3 procent. Många har både inför noteringen och efter dagens rapport kommenterat Sernekes svaga marginaler. Men är det egentligen så underligt att ett företag inför en förestående börsnotering ökar investeringarna varför marginalerna sjunker i visshet om att nytt kapital strömmar in från de nya aktieägarna? Det är åtminstone min inledande tolkning. Om det skulle visa sig vara en långsiktig trend skulle jag naturligtvis också börja bli orolig men jag har svårt att oroas av att marginalen ökar över helåret efter noteringen. För mig är det ett besked i rätt riktning. Och för att förekomma kritik: Ja, det är en låg rörelsemarginal. Ja, det vore bra om den var högre när räntan höjs. Ja, det är oroande att marginalerna varierar så mycket med hur större projekt faller ut vilket antyder att marginalen för den ordinarie löpande verksamheten är väsentligt lägre jämfört med för större projekt. Men jag kan ärligt talat inte oroas av att företaget presenterar bättre marginaler idag än för ett år sedan.

Intäkterna ökar också under fjärde kvartalet trots det svaga resultatet som flera artiklar noterat. Vad som är intressant är att intäkterna för bygg och anläggning ökar dramatiskt jämfört med föregående kvartal. Det är för mig ett långsiktigt mycket positivt besked eftersom det antyder att företaget på längre sikt blir allt mindre beroende av enskilda projekt och i allt högre grad kan generera vinst och förbättra marginaler utifrån den ordinarie löpande verksamheten. Precis det jag ville få bekräftat med tanke på kritiken från flera analytiker i anslutning till noteringen.

Hade det varit så att de sämre resultaten under sista kvartalet förklarades av kraftigt försämrade intäkter hade jag blivit orolig. Min tolkning är dock att företaget har genomfört omfattande investeringar i både den egna organisationen och inför Karlatornetprojektet i anslutning till noteringen. Att resultatet relativt sett är lägre under fjärde kvartalet än resten av året förklaras delvis också av att Serneke i juni sålde hälften av rättigheterna till Karlatornetprojektet. Det är en stor affär som naturligtvis avspeglar sig i resultatet. Detta syns också i posten för "projektutveckling" under andra kvartalet som är anmärkningsvärt mycket större än för övriga kvartal. På motsvarande sätt framgår det tydligt att företaget under fjärde kvartalet 2015 räknade hem intäkter från ett större projekt (kan det vara Prioritet Serneke Arena som bokfördes?).

Givet ovan passade jag faktiskt på att köpa ytterligare 20 aktier för under 107 kronor styck. Det innebär att jag nu har mina 500 aktier på ISK, där jag vill samla hela innehavet. De köptillfällen jag i allmänhet tycker allra mest om är när min långsiktiga analys inte sammanfaller med marknadens omedelbara reaktion på kort sikt. Att kunna öka billigare än noteringskursen trots positiva besked ser jag som ett tacksamt läge. Just nu utgör Serneke 20 procent av portföljen vilket egentligen är för mycket. Jag hade dock redan vid noteringen bestämt mig för att köpa just 500 aktier i ISK och planerat sedan dess för att sälja de 50 aktier jag tilldelades i KF så småningom. Jag tror på företaget långsiktigt och behöver just nu inte kapital så ser ingen brådska att sälja och låter KF-innehavet vara kvar tills vidare. Inget nytt under solen för min del således.

Understryker avslutningsvis att detta inlägg inte ska läsas som finansiell rådgivning. Det här är bara min personliga reaktion på den första rapporten från ett företag som jag aktivt följer. Läs på om företaget, gör din egen analys och bilda dig en egen uppfattning.

1 kommentar:

  1. Tack för infon! Jag har inte heller hunnit sätta mig in i rapporten riktigt ännu. Får se om helgen erbjuder lite möjligheter att lusläsa. Min oro är främst det stora projektet "Karlatornet" i GBG där Serneke ska bygga Sveriges högsta hus. Det kommer sannolikt bli påfrestande och jag ser risk för nyemissioner framför mig.

    Men det är tydligt att det går bra att tjäna pengar på att bygga i Sverige.

    SvaraRadera