onsdag 1 februari 2017

Månadssammanfattning: januari

2017 års första månad är över och med det några snabba första reflektioner. Har bestämt mig för att följa upp dessa med en portföljanalys för att se över att viktningen i min portfölj fortsatt är rimlig.
Utdelningar: 602 kronor

Annan avkastning: 107 kronor

Totalt utdelningar + annan avkastning blir +0,27 procent, vilket skulle motsvara 3,2 procent på ett helår. Ett bra kvitto på att mina utdelningsintäkter redan ligger ungefär där de ska och då väntar jag ändå på att skörda de fyra högutdelarmånaderna där utdelningen är minst dubbelt så hög.

Totalt portföljvärde: 267 247 kronor.

Portföljutveckling: +6,5 procent (+0,2 procent sedan december)

Portföljen har ökat marginellt. OMX30 har samtidigt bara ökat med 1,29 procent sedan årsskiftet och S&P sjönk under samma period.

Jag har ökat ordentligt i stora innehav som Axfood, Castellum och Hemfosa som ännu inte har hunnit stiga i kurs sedan köpen (idag är de upp alla tre). Dessa köp är jag samtidigt mycket nöjd med då de kommer ge mig fina utdelningar redan i vår och under många år framöver men på kort sikt drar de ned portföljen något. Serneke drog ned portföljen något sedan antalet aktier utökats.

Stärkt krona medför att alla mina amerikanska aktier nu värderas lägre än vad jag betalade för dem. Det hade jag räknat med när jag köpte och jag har varit restriktiv med utländska aktier medan kronan varit som svagast. Däremot kan jag ju inte helt avstå från att köpa långsiktigt när aktiekursen i övrigt är rimligt värderad. Kursmässigt drar de dock ned portföljen något.

En inte oväsentlig förklaring är också att jag just nu har en större kassa av likvider än vanligt i ISK och korträntekonto. Det är pengar som ännu inte har hunnit omsättas, vilket drar ned portföljutvecklingen i en uppåtgående marknad.

Sparkvot: 84 procent

Den stora positiva utvecklingen under januari är att min sparkvot ökat samtidigt som mina utgifter fortsatt är mycket låga. Nu hade jag förvisso en dyrare kontokortsräkning än vanligt efter jul men den bokförde jag redan på december månad.

Mina löpande utgifter håller sig under 2 000 kronor. Detta inkluderar främst mat. Under januari unnade jag mig ändå att köpa ett par lyxvaror som jag annars inte brukar köpa. Samtidigt har jag under januari kunnat kompensera för de högre utgifterna under hösten dels genom att jag nu har börjat använda det lager av mjölk, havregryn, pasta och andra basvaror som jag tidigare kunnat köpa på rea och dels eftersom jag nu har lägre utgifter i övrigt.

På den negativa sidan kommer februari att bli årets svagaste utdelningsmånad med cirka 275 kronor i utdelningar. Har en tid tittat på att öka i aktier och preffar som delar ut i februari men då jag har tyckt att de har varit lite för dyra har jag genomgående valt att öka i stabilare aktier med utdelning under våren som t.ex. Axfood och Castellum. Jag tror att det betalar bättre av sig i det långa loppet.

Bloggvännen Att Välja Lycka inspirerade mig i höstas att försöka klara hans sparkvotsrekord på 84,31 procent. Nu i januari missade jag med några promille men i februari hägrar löneförhöjning vilket ger högre sparande med ungefär lika stora utgifter.

Mitt stora sparmål för 2017 blir därför att klara 85 procent sparkvot över helåret. Att höja sparkvoten med 10 procent jämfört med tidigare mål om 75 procent skulle i praktiken innebära att jag kan göra en trettonde månadsinsättning varje år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar