torsdag 23 maj 2019

Starkt första kvartal för Multiconsult - början på vändningen?

Flitiga läsare vet att det norska konsultföretaget Multiconsult är en av mina favoritaktier. Grovt förenklat kan de beskrivas som en norsk motsvarighet till SWECO, ÅF och Ramböll. Företaget har haft utmaningar de senaste två åren, bland annat en i Norge uppmärksammad rättsprocess kring ett prestigeprojekt i Stortinget. Därför har utdelningen sänkts de senaste två åren. Min ingång till Multiconsult är dock att det är ett företag som växer genom uppköp och exanderar på nya marknader samtidigt som de har en stabil marknadsposition i Norge. Dessutom är det ett företag som är underanalyserat och som relativt få professionella analytiker följer. Jag tror helt enkelt att det här är en långsiktigt stabil utdelningsaktie så länge man köper in sig när företaget är rimligt värderat. Nåväl, nu till kvartalsrapporten (länk).

Nettoinkomsten ökade med 9,9 procent jämfört med första kvartalet ifjol. Ett par andra positiva besked är en väsentligt ökad EBIT och att orderboken är den största någonsin (2 865 miljoner NOK). Orderingången ökade i sin tur med 6,4 procent tack vare ökad försäljning.

Särskilt intressant är att följa kostnadsbilden där Multiconsult har vidtagit ett åtgärdsprogram. De operativa utgifterna minskade under kvartalet jämfört med föregående år men endast med 0,5 procent. Detta döljer dock att en engångskostnad på 10 miljoner NOK togs för personalförändringar i ledningen. Om nuvarande kostnadsbild kvarstår skulle besparingen på sikt därför bli 1,5 procent.
Justerat för åtgärdsprogrammet ökade utgifterna istället med 4,2 procent vilket förklaras av nyanställningar och ordinarie lönejusteringar. Givet den stora orderboken och ökade orderingången förefaller det motiverat för att kunna omsättas i konkreta resultat. Det negativa kassaflödet, som företaget förklarar med investeringar i åtgärdsprogram, är också en signal att ta på allvar.

Vinst per aktie ökade till 2,19 NOK under det första kvartalet 2019, att jämföra med 2,38 NOK under helåret 2018. Detta överstiger ensamt årets utdelning om 1,50 NOK och är en god signal om att vi bör kunna förvänta oss att utdelningen återställs till 3 NOK igen nästa år. Det innebär också att P/E 27 är gravt överdrivet eftersom det räcker att Multiconsult presterar blygsamma resultat övriga tre kvartal för att landa nära den historiska normalnivån om 6 NOK per år i vinst per aktie. Klarar Multiconsult det är företaget snarast värderat i trakten P/E 10-15 just nu vilket är rätt lågt.

Min position i Multiconsult är cirka 2,5 procent. Jag äger de aktier jag vill ha på lång sikt (önskad position vid portföljvärde 3 miljoner kronor).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar