lördag 21 juli 2018

Utdelningar juni

Sent omsider kommer här månadsuppföljningen för utdelningar under juni. Traditionellt har juni varit min svagaste utdelningsmånad. Därför har jag medvetet ökat lite mer i ett antal aktier som delar ut i juni för att få lite mindre svängningar. Efter de fina vårutdelningsmånaderna blir juni en traditionellt lugnare månad. Ändå är jag stolt över att ha lyckats uppnå tio gånger så hög utdelning som ifjol. Att jag har uppnått mer än tusen kronor också i juni är jag alltså helnöjd med! Juli månad kommer dock bli den andra av de två månader i år då jag inte klarar minst tusen kronor i utdelning.
Den stora anledningen är Kopparbergs som, trots bibehållen utdelning, ensam står för nära hälften av månadens utdelningar. Jag har medvetet köpt en stort post i Kopparbergs som långsiktigt innehav.

Totalt är det bara tio av mina innehav som delar ut i juni. Bland dessa kan Nobina nämnas som står för ungefär en sjättedel av utdelningarna i juni. Det är en något osäker aktie på en starkt konkurrensutsatt marknad med små marginaler men jag har en god säkerhetsmarginal vilket avspeglar i en yield on cost på hysteriskt höga 8,15 procent. Endast två enfastighetsaktier där risken är högre (Bosjö, Saltängen) har bättre YOC bland mina svenska innehav. J&J och Brookfield RES är två strategiska långsiktiga innehav av mycket defensiv karaktär som jag har ökat väsentligt i under året också för att få en fin spridning på mina utdelningar. Också VFC ger ett väsentligt bidrag. Resten är antingen mina månadsutdelare eller riktigt små innehav som 3M och Xylem.


Jag har nu inkasserat 22 164 kronor i utdelningar under det första halvåret 2018 och 36 459 kronor sedan portföljens start för två år sedan.

Jag har nu börjat plocka in Holmen i portföljen. Vet att aktien är i nedtrend och har därför än så länge en mycket liten position. Skälet är att det är en aktie som jag vill köpa och behålla på riktigt lång sikt varför jag har passat på helt enkelt. Skogsbranden har inte direkt påverkat mitt beslut eftersom jag vet att Holmen är en cyklisk aktie som jag vill äga för alltid. Ser det som att den handlas till rimlig värdering, om än smärtgränsen för när jag kan köpa runt YOC 3,33 procent, varför jag helt enkelt börjar fylla på för längre sikt. Holmen är för övrigt också den allra första aktien jag köpte när jag var medlem i Unga Aktiesparare. Ångrar att jag sålt den portföljen men skälet var att det kostade pengar på den tiden att ha en passivt förvaltad portfölj hos Aktieinvest. Med tanke på att jag då var student och hade en relativt liten portfölj var det helt enkelt inte värt att betala för att behålla portföljen.

Annars har den gångna månaden mest präglats av ganska ospännande påfyllningar i flera större innehav såsom Axfood, Castellum, Hemfosa, Investor och Scandic. Inwido har jag passat på att fylla på i långsiktigt också liksom Boston Pizza som har varit värderad på lägre nivåer igen.

Det har varit mycket på både jobbet och fritiden varför jag haft en lite lägre takt i mitt investerande. Det har medfört att jag nu har en del likvider mest eftersom jag inte har kunnat fylla på så mycket med hänsyn till portföljandel i mina större innehav samtidigt som jag inte har haft tid att göra analys för att eventuellt öka i mindre, mer riskabla innehav. Nu börjar snart utlandssvensksemestern och jag kommer försöka göra en rejäl uppdatering av portföljens resultat och vad jag vill köpa framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar