lördag 28 april 2018

Utdelningar april

April månad innebar ännu ett utdelningsrekord med 5 361 kronor under en enskild månad och mer än tre gånger så mycket som samma månad ifjol. Som jag tidigare skrivit är det mycket med både jobb och fritid just nu varför jag inte hinner blogga lika mycket. Portföljuppdateringar är dock alltid inspirerande både för mig och förhoppningsvis också för er läsare.

Handelsbanken och Skanska står ensamma för cirka 3 000 kronor och mer än halva utdelningen. Bosjö bidrog med en femhundralapp och Gjensidige något liknande tack vare att norska kronan stärkts senaste tiden. Totalt var det 18 aktier som delade ut under april.

Vill understryka att utdelningsrekorden är en direkt effekt av mina höga månadsinsättningar som ensamma medför stadigt ökade utdelningar. Att skillnaden är så dramatisk mot ifjol beror också på att jag för första gången går in med tolv månaders aktieköp i ryggen jämfört med drygt ett halvår senast. Samtidigt har jag ökat nivån på månadsinsättningarna med ungefär 20 procent sedan portföljens start. Utdelningstillväxten har bidragit med några procent också då den som helhet var god i år. Framförallt skulle jag dock vilja säga att det fina resultatet beror på insättningstillväxt.


Efter en svag mars månad där flera kärninnehav var rejält tyngda har portföljen studsat tillbaka något. Delvis på grund av utdelningskalender och valutaeffekter men aktiekurserna verkar ha stabiliserats något. Portföljen rör sig därför nu på ungefär samma värde som insättningarna samtidigt som sharpekvot inte längre är negativ.Jag är i och för sig inte särskilt fokuserad på kursutveckling men tycker att det vore tryggare om portföljen som helhet åtminstone hade en svagt positiv kursutveckling på 3-5 procent per år. Standardavvikelsen är fortfarande något högre än jag önskar, nu 8,80 procent, men om det beror på snabba kursrörelser i rätt riktning är det förstås ett mindre problem.

Just nu är det som sagt fritidshussäsong varför jag är lite mer defensiv med insättningarna. Detta fungerar dock bra eftersom jag passade på att köpa stora andelar i flera innehav i februari varför jag nu främst gör lite strököp för att fylla på i olika aktier samtidigt som jag betalat tillbaka lånräntan. Har också utlägg för resor kommande månaderna varför jag helt enkelt vill ha lite mer likvider än vanligt. Med tanke på att många aktier är dyra nära utdelning, vilket delvis förklarar att portföljen studsat tillbaka, kan jag gott vänta till efter semestern med större påfyllningar i portföljen.

Nästa månad kommer ytterligare ett utdelningsrekord. Över 8 000 kronor förväntas under maj!

1 kommentar: