onsdag 30 augusti 2017

Sydsvenska Hem ökar utdelningen - avvaktar Kopparbergs

Sydsvenska Hem ökar utdelningen med 15 procent. Det innebär att aktien under de kommande tolv månaderna delar ut 7,50 kronor uppdelat på fyra tillfällen. Hyresintäkterna steg väsentligt under året från 9,4 till 43,3 miljoner kronor.

Noterbart är att utdelningsmånaderna ändras till oktober, december, mars och juni. Jag gläds med det eftersom det innebär att jag under 2018 redan nu kan räkna med minst en tusenlapp i utdelning under nio av tolv månader.

Jag valde att öka igen i Sydsvenska Hem. Anledningen är framförallt att det passar väl in med att jag en längre tid har sett ett behov att öka i kvartalsutdelare med hög utdelning emedan kärninnehaven redan har en väl så god portföljandel.

Den tydliga risken med Sydsvenska Hem är att det är ett ungt fastighetsbolag med en soliditet som faktiskt minskade från 33 till 31 procent under det gångna året. Det är en lägre soliditet än hos Castellum men samtidigt i linje med Hemfosas långsiktiga målsättning. Så länge företaget är välskött är det en hanterbar balans mellan kapital och skulder även om jag hade föredragit en något bättre soliditet. Noterbart är att företaget har bytt ledning under det gångna året liksom att eget kapital ökar med 5,6 procent i absoluta tal.

Det bör också noteras att Sydsvenska Hem för första gången gör ett positivt resultat. Det går därför inte att dra några starka slutsatser jämfört med de kostnader man tog i föregående års rapport. Eftersom jag redan då valde att investera ser jag det dock som försvarbart att öka när förutsättningarna är bättre än vad de var senast. Den aktuella diskussionen om fastighetsmarknadens risker fanns då också. Sydsvenska Hem har ett mer diversifierat innehav än flera andra kvartalsutdelare liksom flera offentliga hyresgäster. Därför ser jag dem som ett intressant komplement till betydligt stabilare Castellum och Hemfosa. Yield on Cost är i skrivande stund 7,25 procent.

Kopparbergs var annars rapporten jag såg mest fram emot idag. Det blev varken förtjusning eller förskräckelse. Som man väl kunde vänta sig drar det svaga pundet ned resultatet samtidigt som verksamheten i övrigt expanderar och går bra.


Diagrammet är lånat från tjänsten börsdata som varmt rekommenderas. Läs gärna deras analys!

Rapporten förstärker bilden av ett välskött och växande företag som expanderar. Men vinsten har planat ut de senaste tre kvartalen och ökar inte längre i samma takt som tidigare. Det är också huvudanledningen till att jag inte ökar. Aktien är helt enkelt högt värderad och framtida tillväxt är redan i för hög utsträckning inprisad i aktien. Förenklat kan man säga att jag med 2,6 procents YOC får vänta 4-5 år innan jag kommer ikapp den YOC mina kärninnehav ger mig. Jag tycker helt enkelt inte att det riktigt är värt att betala så mycket givet de kortsiktiga utmaningarna på den brittiska marknaden. Många förväntar sig nog att företaget fortsatt ska leverera tvåsiffrig tillväxt årligen och det är jag inte säker på att de klarar de kommande åren. Min utgångspunkt är fortsatt att aktien är köpvärd vid 195 kronor eller lägre.

OBS! Tänk på att bägge aktierna handlas till 19 kronor i minimicourtage.

1 kommentar:

  1. Har inte ägt sydsvenska hem innan men blir nog en post nu efter denna rapporten.

    SvaraRadera